Sözlerin Sonu Gelmez Şiiri - Süleyman So ...

Süleyman Soytürk
20

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Sözlerin Sonu Gelmez

GÜL MUHAMMED ALİYYÜ ŞERHÜ RUBAİLER 1...
SÖZLERİN SONU GELMEZ...
pek güzel tatlı dillerle dilemek şu alemi dünya da ihtiyacından fazlasını saadet mülkün için hoş bir şey değildir ki aldananı sen olma.
meyvesini yemeyin denilen ağaçtır sizlerin HARAM olan size ait olmayanı çalıp hırsınızla hırsızlık ettiğiniz şeyler...
ona bulaşan,karışanın imanı da yok olur,yüce Allahın dergahından nice ırak olur,onun yüzü bu dünya da ölüm anında ve şerefli ahiret yurdunda kazan karası gibi kapkara olur.
ihlas sahiplerinin takvası lokması helal yiyenlere aittir.
yüce Allah o muhsinlerine yüzlerce hayr kapıları açıp,onları kurtuluşa erdirir.
İman da kurtuluşu dilemek isteyenler,haksız kazanç sahiplerinin çanak yalayıcıları olmasın;çünkü o çanak içi kanla irinden başka senin tadacağın cehennem taamından başka bir şey değildir ey gözleri kör,nefsi eşekten beter...
sen görmüyorsan onları gözü açıklardan nasihat alda öğren.
bal küpü içine fare düştüğünde murdar mekruh olur da yenmez,
nice aşağılıklar vardır,alınteri ile kazanılmayanların peşine düşerler.
helal kazançları onların harama dönüşür de yüce Allah onların iki cihanda yüzlerini güldürmez,rezil rüzva ve helak eder...
*************************yazımsaatarih01.50/19.02.2018
GÜL MUHAMMED ALİYYÜ ŞERHÜ RUBAİLER 2...
SÖZLERİN SONU GELMEZ...
ay gibi yüzü kimin Yusufluğuna delilse haram lokma yemeyenin de elleriyle gönülden nice ihsan ettiklerinde bir bereket,bir şifayı rahmet vardır.
o kişilerdir ki fakirlik elbisesini giyinmişler,yaratılanlara karşı cömertlik ve merhamet içinde olmuşlardır.
ey dünya çayırlığına sürüklenip aldananı olan öküzden aşağı nefisli,cehennem ateşi sana gözüktüğün de nice feryad etsen de nafile,geri dönüşü olmayan bir çıkmaz sokak içindesindir,kurtuluşun yok...
yaptıysan tövbe ve sızlanma ile yüce Allahına yönel de günahlarından arın,bir daha yapanı olma.
bu alem de yüce Allah kullarını imtahana çeker,şeytan nice hilelerle seni savaşa sürükler,
nefs aklının çamuruna saplanma da,gönlüne bak,şüpheye düşerse ondan uzaklaş;çünkü alemde nice sonu kötü olacak şeylerin başlangıçları tatlıdır,gülbeşekerdir zevk ve sefalıdır ama onların sonları acı,hüsran keder ile sonuçlanır.
nice şeylerin başı acı keder olsa da onların sonu hayr ile güzelliklerle biter.
*************************yazımsaatarih02.25/19.02.2018
GÜL MUHAMMED ALİYYÜ ŞERHÜ RUBAİLER 3...
SÖZLERİN SONU GELMEZ...
ayın lütfünü gör onun aydınlığıdır ki,ona arkasını dönen onu hem görmez hem de onu inkara kalkışır,bu aydınlık benden oldu der de kötü nefsinden haberi olmaz.
sÖZ vardır ÖZ içinde olmadı mı o alemler için rahmet çekirdeği sayılmaz...onda bolluk bereket cömertlik merhamet yoktur.
çekirdek hışır kabuğu da işe yarar ama için de ki özü ağaç olup üzerinde meyveler vereceği yaratılanları rızıklandıracağı kadar muhteşem güzellikte ihsan edeceği kadar pek makbul değildir.
bu alemi dünyada da yüce Allahın dostları olan fakir kulları Enbiya ve Evliyalar özdürler,gül Ahmedin nuru onlardan zuhur eder.
onlar yüce Allahın nice ihsanlarla kuşatılmış bereket merhamet meyveleri veren nurdan cömertlik abıhayat ağaçlarıdır.
sen onların yanında ebedini terkedenlerden olma.
onlar gaflet uykusunda uyuyan eşekten aşağı nefisliler gibi olmaz.
uykuda görünüp de uyanık olanlarla,uyanık gözüküp de uyuyanlar bir mi olur a şaşkın....
velinin afsunu köstebek gibi olanlara can gıdası olmaz,o toprak yer durur,onu başım üstüne der nimet sayar...
ey gönlü bırakıp nefsi seven,ateşin bol olsun,
ateşler içinde yanarsın da velilerin nasihatı olan suyu istemez ateşler içinde kalır,her daim suyu inkar edip istemezsin şu cihanı alemde..
******************yazımsaatarih02.50/19.02.2018
GÜL MUHAMMED ALİYYÜ ŞERHÜ RUBAİLER 4..
SÖZLERİN SONU GELMEZ...
ey başkalarını sınamaya kalkan,imtahan içindesin seni asıl sınayanı bil de başkalarını sınamaya kalkma.
bu dünyada sözlerine dikkat ederek konuş,yüce Allahın emrinde olan kullarına söğüp küfredip durma...
Onlar huzurunda daim durur ayetinin mazharıdırlar.
taş değilsen varlık tuzağına düşme,la havle çek de tövbe edenlerden ol,
o kafir münafık zalimler kıyamet günü azabın en şiddetlisine çarptırılacaklardır.
ey nefsinin donmuş kalmış aklıyla arslanı er kişilere musallat olan nefsi fareden olan alçaklar,ölüm günü geldiğinde amel defteriniz dürülür,eyvah dersin asıl pisler,hilede ayak direnen soyu kurumuş olanlar işte bunlardır.
yüce Allahın kıyamete kadar Tevhid bayrağının zahir ve batın önderleri o askerlerdir.eşek gözü ile gönül gözü bir midirki onları anlasın da görebilsin.
hiç kirliler ile temizler nasıl bir olurlar bir kıyas et,firavun tabiatlı benim diyen ile yüce Allahın velinimet erleri olan velileri bir midir...
yüce yolun tapısına var da Hak nuruna vasıl olanların halini gör,
Onlar yaratılanlara karşı merhametli iyilik içinde cömert olanlardır;yüce Allahın lanet edip cehennemler de helak içinde bırakacağı zalim kafir münafıklarla beraber değillerdir.
çünkü tatlı su ile tuzlu su arasında bir set çekilidir,onlar yaşam denizinin üzerinde beraber görünseler de ayrıdırlar...
ey kör gördüğün halde nasıl inkara kalkışırsın bakar körün ön de gideni inkar edip günahlara bulaşanı sen değil misin...
*******************yazımsaatarih13.36/19.02.2018
GÜL MUHAMMED ALİYYÜ ŞERHÜ RUBAİLER 5..
SÖZLERİN SONU GELMEZ...
canı gönülden dile kalk seher vakitlerinde yüce Allahına duayı icabet eyle de,fazlıyla yüce Allahın ihsan ve bereketlerinin mazharı olmuş bilgi ve görgü sahipleri fakirlerini ara bul...
O mana erleri Hakkın ilhamına erenleridir,onlar taşıma suyu ile Hak değirmenlerinden rahmet buğdaylarını öğütmezler.
yüce Allahın veli kulları Ahmedin nurunun feyzi ilhamlarıyla nuru aşk ile öğüttüklerini nice gönülleri rahmeti ilahi ile doyururlar.
herkes dilediği şeye nail olur,ışık göze gelince karanlıklar kaybolur...sen sen olda benliğinden geçmek için o nuru ışığı elin de tutanlar ile meşvereler de bulun.
ey nefsin ile nice zanlar da bulunanı,aklınca terazinin hakkın katında bir lahza bile değeri olmaz.
kulağın işitsin de gül Muhammed Mustafanın sözünü ona uy...
öyle bir duadır ki ettiği dua sonsuz rahmetlerle doludur...
EY YÜCE ALLAHIM BENİ SENİN SEVGİ RIZKINLA RIZIKLANDIRILAN KULLARINDAN EYLE...
sevgi rızkı taamından yeyip içenler gönülleri yakine eren Hak aşıklarıdırlar.
din mescidinin variyet devleti içinde hayır sahipleri şeker haline geleni temiz kişiler asıl onlardır.
baştanbaşa rahmet,gönlü yakin sırrıyla sırlananlar,hal nuruyla aklanıp paklananlar,yüce Allahın fakir erleri onlardır.
ey Ademoğlu dünya hayatı gelip geçici senin imtahan yurdundur.
uyan ki azığını bu dünya da şerefli ahiret yurdun için hazırla.
çünkü orasıdır ki ebedidir,vardığın zaman dönüşü olmayan yoldur;yaptıkların ile yüce Allahın adaletiyle sana layık olanı olan ya cennet bahçelerin den bir bahçedir,ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur.
******************yazımsaatarih22.44/19.02.2018
GÜL MUHAMMED ALİYYÜ ŞERHÜ RUBAİLER 6..
SÖZLERİN SONU GELMEZ...
şu canı bedenin ateş hava toprak sudan yaratılmıştır.
ateş ne yakıcı bir yeldir ki,suyun fazlalığıyla onun hükmü kalmaz,söner.
tutuşmuş yanmaktayım dese de suya karışır da yok olur gider.
onun zıddı ise suyun ateşin fazlalığıyla su ateşin içinde onun rengine bürünür,yok olur kaybolur.
fazlalık bedene hükmedicidir yüce Allahın izniyle...
işte bu yüzden
ey Ademoğlu kim kiminle kaynaşırsa,beraber olursa o kişi sevdiğinle beraber olur,onun ahlakıyla ahlaklanır.
ey Hakikat sırrına ulaşmak isteyen er,bu alem de ateş hava toprak su kaydından geçmiş ONLARIN GÖNÜLLERİNE BİR NUR VE HİKMET VERDİKLERİMİZ ile beraber ol da daha bu dünya da işin sonuna eriş...
Enbiya ve Evliya olan gönül sahiplerinin görüş güneşinin ışığıyla aydınlanan ile benlik sıfatıyla kalpleri emmareyi cüz olanlar aynı anlayış içinde asla olmazlar.amber ile öd ağacı imkan bulunmayan sıfatlar içinde birbirinden ayrıdırlar.
ey gönlü güzel olmak için dünyanın arayış yurdun da olan,hilelere sapma,dost yolunu aramaya bak...bu alemi cihanda kılavuzsuz bir yere vasıl olamazsın...Ana yurdun sana vesile olmasaydı,bu aleme gelişin doğuşun nasıl olabilir miydi.
berber çırak olmadan nasıl usta olur.yağmur bulut olmadan nasıl yağar,nefes olmadan ciğerin sende bir hükmü nasıl olabilir.kalp kan olmadan o nasıl beden de işe yarar.bunlardır ki hepsi şanı yüce Allahın VESİLE ARAYINIZ ayetin de alemlerde vesilesiz bir şey yaratmadığıdır.
******************yazımsaatarih23.52/19.02.2018
GÜL MUHAMMED ALİYYÜ ŞERHÜ RUBAİLER 7..
SÖZLERİN SONU GELMEZ...
ey ham kişi bu dünyanın çayırlıklarına müpdela olma,nefsin ile sakın bir an olsa dahi başbaşa kalma.
iki cihandan nefsinin elini eteğini çek.ihlas sahibi olan Ashabım gökyüzünde yıldızlar gibi kıyamete kadar olanları,
ağzını ilmü ledün şarabı sunanları bulmaya bak.
bedeninde durmadan ruh kuşuna vasıl ol,karga kuşu nefsini dünya sarayı leşü çöplük yurdundan kurtar ona minnet edenlerden olma helak olursun.

yazımsaatarih01.33/19.02.2018
yazanseyyidMuhammedAlisüleymansoytürk

Süleyman Soytürk
Kayıt Tarihi : 24.11.2018 17:49:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!