Sevabı en çok verilen dualar zikirler te ...

Mehnet Asa
216

ŞİİR


2

TAKİPÇİ

Sevabı en çok verilen dualar zikirler tespihler vs

EN BÜYÜK GANİMET (40 milyon sevap)
La ilahe illallahu vahıden ehaden sameden lem yettehız sahıbeten vela veleden velem yekün lehu küfüven ehad.

Bu zikrin fazileti hakkında Sevgili Peygamberimiz:

Her kim bu zikri on defa okursa Allah Teala o kimse için kırk milyon sevap yazar.buyurdu.

30BIN SEVAB VERILEN DUA
ALLAHÜMME SAALİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN MAHTEFEL-
MELEVANİ VE TEAKABEL-ASARANİ
VE KERRARA-CEDİDANİ VESTELBELEL-FERKADANİ
VE BELLİĞ RUHANÜ VE
ERVAHA EHK-İ BEYTİHİ MİNNAT-TAHİYYETE
VESSELAME VERHAM VE BARİK
VE SELLİM ALEYHİ VE ALEYHİM
TESLİMEN KESİRAN KESİRA..

2 milyon verilen sevap
LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU
LA ŞERİKELEHU EHADEN SAMEDEN
LEM YELİD, VE LEM YULED
VE LEM YEKÜM LEHÜ KÜFÜVEN EHAD

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
Kim, bir çarşıya girip de, orada: Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü, yuhyî ve yümît ve hüve Hayyün lâ yemut, bi yedihil hayr. Ve hüve âlâ külli şeyin kadîr, derse, Allah, bir milyon sevap yazar, bir milyon günahını siler, derecesini de bir milyon yükseltir.
Ömer radıyallahu anh. Tirmizî.

“Herkim çarşıya girdiğinde:

ل ا َ ا ِ ل َ ه ِ ا ِ ل ا ّ َ ا ل ل ه ُ و َ ح ْ د َ ه ُ ل ا َ ش َ ر ِ ي ك َ ل َ ه ُ ، ل َ ه ُ ا ل ْ م ُ ل ْ ك ُ ، و َ ل َ ه ُ ا ل ْ ح َ م ْ د ُ ، ي ُ ح ْ ي ِ ي و َ ي ُ م ِ ي ت ُ ، و َ ه ُ و َ ح َ ي ّ ٌ ل ا َ ي َ م ُ و ت ُ ، ب ِ ي َ د ِ ه ِ ا ل ْ خ َ ي ْ ر ِ و َ ه ُ و َ ع َ ل َ ى ك ُ ل ّ ِ ش َ ي ْ ء ٍ ق َ د ِ ي ر ْ
Tek bir Allah’tan başka ilah yoktur. Ortağı yoktur. Mülk ve hamd O’nundur. Hayat verir ve öldürür. Ve o ölmeyecek diridir. İyilik O’nun elindedir. Ve O her şeye gücü yetendir, derse Allah ona binlerce sevap yazar, binlerce günahını siler. Derecesi binlerce yükselir. Ve cennette onun için bir ev inşa edilir.”

Her vaktin namazından sonra
33 subanallah 33 elhamdülillah
34 Allahu ekber çekiniz tirmizi Hadisinden

Bu tespihin hayırlı Olduğunu Bir Hadisi
Şeriflerinde resullah Övmüş Ve Bu tespihin
Hayır Ve Bereket Yönünden güzel Olduğunu
Resulullah Asabına Söylemiştir Bu Tespihat
Şöyledir
33 Estağfurullah 33 Elhamdülillah 34 Allahu Ekber
Bu Tespih Gece Yatağa Yatıldığı Zaman Çekilir
Buhari Hadisinden

Bu Tespihide Resullullah Başka Bir
Hadisi Şeriflerinde Gece Yattığınız Zaman Çekiniz
Dünya ve içindeki herşeyden hayırlıdır deyip övmüştür
33 Subhanallah 33 Elhamdülillah 34 Allahu Ekber
Buhari Hadisinden

Nebî Salla`llahu aleyhi ve sellem`in şöyle buyurduğu
rivâyet olunmuştur. İki kelime (iki cümle) vardır ki,
onlar Rahmân (olan Allah) a sevgili, dile hafîf, mîzanda
da ağırdır. (Bu mübârek cümleler) : Sübhâna`llah ve
bi-hamdihî sübhâna`llahi`l-azîm dir ki, Allah`ı tesbîh ve
Allah`a hamd ederim. Yine büyük olan Allah`ı tekrar
tesbîh ederim demektir.Buhari hadisinden

Recep ve şaban aylarında tespi ve diğer islami
sevap uygulamaları 2 misline çıkar menzil nahşivendi
tarikatının görüşüdür

Ramazan ayında çektiğiniz bir
tespi diğer aylarda çektiğiniz
bin tespihten üstündür tirmizi Hadisinden

unutmayınızki tespih evinizdeki bir
Hizmetçiden sizin için daha değerlidir
Buhari Tirmizi

Namazlardan Sonra Çekilen Herbir Tespih İçin.1500 Sevap
Yatarken Çektiğniz Herbiri için.1000 Sevap verilir.tirmizi

Alınan kararlardan birindede her vaktin
namazından sonra 33 Subanallah 33 Elhamdulillah
33 Allahu ekber şeklinde tespihin çekilebileceği
bildirilmiştir Hazreti Muhammet Cami İmamından Alıntıdır

Zikirlerden

Günde 40 kere töğbe etmek buda
bir zikirdir allahu tealadan af istemi
anlamına gelir kul günde 40 sefer
bu zikirle yani estağfurullahla allahtan
hataları hususunda merhamet dilerse
cezalardan kurtulması umut edilir buhari

100 subanallah çekmekte bir
zikirdir tirmizi

100 leila heillallah çekmekte
bir zikirdir. tirmizi

Lahavle vela kuvvete illabillahil aliyyul azim
demekte bir zikirdir

hasbinallahu veliyvel vekil demekte bir zikirdir

birahmetike ya errahmanirrahim demekte bir
zikirdir

3 kez gökyüzüne başını kaldırıp ya hay ya kayyum
demekte bir zikirdir

Allahu tealaya yalvarıp yakarırken ondan cennetlerin
en yükseği olan firdevsi isteyiniz buhari sanırım firdevs
cennetlerin en yükseği altıncı derecesi oluyormuş antoloji
alıntı bir Arkadaşın sayfasında okumuştum

sırat belasından hafif cezadan kabir azabından sana
sığınırım deyiniz bunlar zikirlerinize şekil veren kavramlardandır

hafif bir dua ilave edilir yarabbi ibrahim ailesine onun ahalini
verdiğin niğmetleri peygamber efendimizin ahaline ve tabiine
nasip edip verdiğin gibi bizlerede nasip eyle ver denilir
hörmetlerimle

Zikirlerde ölçüler belirtilmemiştir
milyon sevaplar bile hatta milyon
milyon sevaplar bile hatta milyar
milyar sevaplar hatta tirilyon tirilyon
sevaplar zikirler ve çalışmalarla
kazanılabilir yazdıklarım. tirmizi
hadisinden alınmıştır

Mehnet Asa
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
  • İsmail Güneş
    İsmail Güneş

    Yukarıda belirtilen duaların kaynağı nedir acaba ?

    Mehnet Asa

    islamiyet gen tr islami siteler hormetlerimle

TÜM YORUMLAR (1)