Sev Sevil Bağı Ol Cümle Alemin

Süleyman Soytürk
20

ŞİİR


0

TAKİPÇİ

Sev Sevil Bağı Ol Cümle Alemin

EY SEVGİLİ
SEV SEVİL BALI OL CÜMLE ALEMİN
tatlı dilü güleryüz değil midir hu güzellerin
gülbeşekerü incitmez hiç kimseyi canu feda ona
derdü bülbülün olur dermanı cennet bağı güllerin
***************
kula kulluğu değül insan insanın değül kölesü
karınca incinmesün dahü senden hep cümlesü
yokluğa erişen gönülde fakirliğin zengin eyler
nefsin emaresin mutmainle hacetü defü eder
***************yazımsaatarih23.54/05.11.2018
kılma tamah dünyaya aldanma sen şer nefsüne
olasun alçakgönüllü sakın hiç kimseyü kırma incitme
gökçek gönüllülerdür Ali arslanları şefkatü merhamette
olasun toprak gibi yolu sen basılanu yapanı şikayet etme
***************yazımsaatarih23.54/05.11.2018
dünyayü derttir cefasü sefasından çoktur deyü derler
bu gizlü bir esrardır hikmetü Hakkın sırrına kim erer
yaratmış onsekizbin alemlerü bir zerreden hepü şen eder
seyreyle şu anı gökkubbeyü yerü Allah Allah deyü zikreder
***************yazımsaatarih00.10/05.11.2018
menzülü olmaz vara kim benliğün dost kıldu şeytanla
deste güllerün vermez resül Ahmedü şefaat kılmaz ana
can terküsün vurmadan uyan gaflet uykusundan ey cana
geleyü Evliyayı Mürşide ede senü küllümen aleyha fana
**************yazımsaatarih00.18/06.11.2018
yar eylemeyem benü bana nefsüm canum düşmandır bilem
her kimledür ise gelür başına niceyü belayü size diyiverem
zorlama kimseyü dinü İslam nasühattır yüce rahmetü sevgidir
aklü fikrüm ol Hak çün de yarüm Haktür yarümü yar eylerem
***************yazımsaatarih00.35/06.11.2018
zikrü Hak ede seherlerde nefsün galip olmaz
kargayu nefs ehlüdür gafülanüdür güle konmaz
ana hüsran gelür akübet ölümdür hiç ibret almaz
kese gayriden ümidin kim dervişdür dünyaya kanmaz
***************yazımsaatarih00.45/06.11.2018
koma gayrü masüvayu aşk erüdür gönlü feyzi Hak doludur
bulmak gerek erenlerü gül Evliyanun canu nur ala nurdur
Hak yolunda sev o güzeller güzelünü sözlerü çok kutludur
aşık eder senü Hakka anın Hak şarabüdür şekerü ballar balıdır
***************yazımsaatarih01.01/06.11.2018
düşmeyü sevdasın cihanün yalanı zehrü çün mardür inansana
saçun sakalun aküpak olur birgün senün dönersün kuru yaprağa
nice doğdun terü taze virandır ahir sevinme onun hiç baharına
evvelin bir kış idün yine kışın gelir ölüm değil mi senin başında
***************yazımsaatarih01.25/06.11.2018
canu gönülden seven girer Hakkın rahına şerü nefsün cehd eder
matlabun bulanı ol Şahun aşkı Hak kuludur civanı ışkı askerler
Hakkadır canları kurban eyleyen anlar güldür gül miskü amber
sözlerü Ahmedin sedefi incisinden hikmeti balu şekerdür şeker
***************yazımsaatarih13.04/06.11.2018
asan olur senün yolun ey Hak dervişi dünya terkün eyle
derdüne derman gelür senün taşrada iken sana ey virane
abadı viran olana Sultan gelür Müminlerin hiçi fakür gönlüne
kim bülbülü aşiyandır girmez mi Ahmedin misi gülbahçesine
***************yazımsaatarih13.15/06.11.2018
edeb erkan eyle Hakkın kapısında dü cihanı neyle sen
canü gönülden sevenü ol sen Hakkın dünyayü yarü sevmesen
viranü olmayacak mı tacu tahtun ey insan nur ala nur olanı ol sen
Hak yolun ver canını sen bu alemde yok edüp nefsünü var ol sen
***************yazımsaatarih13.24/06.11.2018
ağlayem nicedür nefsüm hepdür bulur belayu asanı varasu
huzurun eylemedi benü bir an bile daim ateş içre ben kalasu
Tevhid ile ya Rabbena kıl benü bulam senden gelür ihsanı şifası
aşıkınsam eğer senin ey Hakkım isterem senden dermanı bulası
***************yazımsaatarih13.36/06.11.2018
aşk deryasın dalan aşku balık bir daha aranmakla bulunmaz imiş
olmuş o Hak velisi Rabbi yüce Allah onu kubbesinde saklar imiş
bir gönül ehli olana ne mutlu ki odur dü cihanı artık saadetli imiş
aldanma sakın şu dünyaya ulaş Hakka varmayanı aldananı imiş
***************yazımsaatarih14.07/06.11.2018
seyyidhadimsüleyman eser badı sabadan rahmeti Rahmanın
ezelden yazılanıdır kader isyan etme Hakka iman etsin senin canın
gece gündüz nefsün ile cehdü et ol her anda kendini kınayanın
satma ne dinini ne imanını asla nefsine olmaz Hakla variyeti dervişanın

yazımsaatarih14.20/06.11.2018
yazanseyyidMuhammedAlisüleymansoytürk

Süleyman Soytürk
Kayıt Tarihi : 24.11.2018 17:31:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.

Bu şiire henüz hiç kimse yorum yapmadı. İlk yorum yapan sen ol!