Şan Verirsin Her Bir Yana Türk İli

Kağızmanlı Cemal Hoca
359

ŞİİR


5

TAKİPÇİ

Şan Verirsin Her Bir Yana Türk İli

1
Cumhuriyet ile kurdun bir erkân
Şan verirsin her bir yana Türk ili
Ebedi kalacak bu dem bu devran
Herkes bağlı bu güvene Türk ili
2
Güvenen milletin sana yar olmuş
El-birlik edüben bahtiyar olmuş
Sana hor bakanlar hep kenar olmuş
Düşeler kahr-ı Yezdan’a Türk ili
3
Yezdan Allah kılar kula merhamet
Atamıza rahmet yaşasın İsmet
Çakmak’ın bulmuştur ma’nâ bir himmet
Şan verdiler bu cihana Türk ili
4
Yezdan’a sâdıkız bizler âşikâr
Sâdık millet vatan için fedâkâr
Demürkırat Parti aldı iktidar
Şan verecek bu cihana Türk ili
5
Cihan nazarında oldun gülistan
İçin cennet gibi bağ ile bostan
İkramların vardır sevgili dostan
Göz ok’usun hep düşmana Türk ili
6
Düşmanların bağlanacak bu bende
Birer birer düşecekler kemende
Üçler, beşler, kırklar sendedir sende
Devr ederler mahremâne Türk ili
7
Mahremâne gezer erenler erler
Gece gündüz lutf-ı Hakk’ı dilerler
Senin duacındır hazret-i pirler
Yeşil taçlı dervişâne Türk ili
8
Dervişandan gelir gönül haracım
Çünki ben de lutf-ı Hakk’a muhtacım
Sinnim yetmiş, yigirmilik bir gencim
Benziyorum hub civana Türk ili
9
Civanım, koşaram düşmandan dönmem
Keserim kellesiñ, sanma ki yenmem
Seni medh etmekten bezmem usanmam
Her bir sözüm âşıkâne Türk ili
10
Âşıklar kelamı aşkın cevheri
Gel dinle ibret al olma serseri
Umaram yaşasın milletin varı
Çalışırlar cesurâne Türk ili
11
Cesurâne cesur kavi kolları
Hakk’a çok şükür hızlıdır elleri
Ağ gibi örüldü tiren yolları
Bârekallah bu kervana Türk ili
12
Kervanda seyrettim bayı, gedayı
Yerinden kaldırır ordu, alayı
Menzile yetirir fakiri, bayı
Ulaştırır her bir yana Türk ili
13
Her bir yana baksan vardır maharet
Havada, deryada bin türlü âlet
Bu barlı fidanın kökü adalet
Çok teşekkür bu bağmana Türk ili
14
Bağman karbân hâr bu bağdan hor gitsin
Ziyankârın kellesini vur gitsin
Rüşvetçi memuru sil süpür gitsin
Saldır anı bir zindana Türk ili
15
Zindanlar terbiye verir gaddara
Çok rast geldim bazı dinsiz tüccara
Al-verinde zulüm yapar naçara
Bir ah çekti âsumâna Türk ili
16
Âsumândan bela ine başına
Oğluna, kızına hem kardaşına
Zulümkârlık eder vatandaşına
Ne diyesin bu şeytana Türk ili
17
Bu şeytan, milleti gizlice soyar
Biri beşten değil on beş zam koyar
Gelen müşterinin gözünü oyar
Alır gider yana yana Türk ili
18
Ya ne bu dediğim, ateşten kemer
Bunu bağlayamaz Hazret-i Ömer
Derler vârid ama hani ya sümer
Bir sor adını duyana Türk ili
19
Adını duyanın görmüyor gözü
Evinde çıplaktır oğluyla kızı
Düzgün olsa satış, alırdı bezi
Gömlek dikerdi üryana Türk ili
20
Üryan kalan nerye kaçsın ilâhi
Ayağında don yok başda külahı
Zemheri gününde gel dinle ahı
Çok ev olmuş hastahane Türk ili
21
Öksürükten ölüverir çok sabî
Köylerde bulunmaz bu derdin hapı
Yoktur kazamızın seyyar tabîbi
Sıhhat erişir mi cana Türk ili
22
Canında görmezse bir kişi sıhhat
Ne suretle yaşar bu ma’sum millet
Ben de hastalansam işim felaket
Muhtaç kalıram dermana Türk ili
23
Hastalar bağrına takılmış çengel
Nerdesin ey doktor atını bin gel
Isıtma olmuştur rençbere engel
Haber eyle kurtarana Türk ili
24
Dermansız dert azar, bulaşır nâsa
Mübtelâ olurlar her mülevvese
İşte bu merakla düşmüşem yasa
Giriftar olmuşam hüzne Türk ili
25
Hüznüm böyle gitse her günüm mahzun
Acep ne vakt ola bu gönlüm memnun
Sâdık bir müfettiş hem dini bütün
N’ola, gelse Kağızman’a Türk ili
26
Kağızman’da vardır böyle bir keder
Çokların görmüşem olmuş derbeder
Tahkikatta olur her iş âşikâr
İbret erer her insana Türk ili
27
İnsan kanı bozuk, Türk değil inan
Bulunmaz gönlünde zerrece iman
Daima gösterir vatana noksan
Teslim olmaz sâyebâna Türk ili
28
Derunum doludur, dert ile verem
Hor gördüğüm şeyden çekerim elem
Sözüm neticesi hasılı kelam
Bu şikayet büyük hana Türk ili
29
Ey vatan hor oldu, düşenler kasdan
Sâdıkların yardır, yaranan dostan
Cemâl Hoca yazdı böyle bir destan
Yâdigâr olsun vatana Türk ili

Kağızmanlı Cemal Hoca
Kayıt Tarihi : 27.9.2009 21:29:00
Şiiri Değerlendir
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
  • Ünlü Şair
    Ünlü Şair

    Şan verecek bu cihana Türk ili

    Cevap Yaz

TÜM YORUMLAR (1)

Kağızmanlı Cemal Hoca