Şair Hayali 2 Şiirleri

58

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

Şair Hayali 2

Canımı teslim etmek
aşkında karımdır benim
Senin aşkınla bir anlık nefes yeter bana

Çünkü güzelliğin beni toprak etti
Ey ay yüzlü, yüz sürdün bana

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Dilâ Mecnûn-sıfat uryân-ı aşk ol pîrehenden geç
Belâ meydânının gerçek şehîdiysen kefenden geç

Yürü her serv-i bâlâya akıtma su gibi gönlün
Fenâ gülzârının el çek gülünden gel dikenden geç

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Dilber oldur ki mahabbet edene kini ola
Aşıkı öldürmek anun san'atı ayini ola

Hatı sevdası ile 'anher ede terk-i diyar
Zülfünün nafe-i Çin 'aşık-ı miskini ola

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Şol geda kim kuyunun çeşmiyle ab efşanıdur
Padişah-ı berr-ü-bahr olmuş cihan sultanıdur

Cami-i tende dilüm bir lalden kandildür
Kim ana tirün fetil ü şu'lesi peykanıdur

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Sofi tarik-i aşkta biz derd esiriyiz
Hun-i ciğerle dem geçiren merd esiriyiz

Agyara yüz niyaz ederiz yarı görmege
Fani cihanda hayf ki namerd esiriyiz

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Egerçi görmez ey hur-u behişt ehl-i cinan ateş
Ruhundan gönlüme saldı izarun nagehan ateş

Ten·i zerdümde her tirün olaldan kana müstağrak
Neyistandur ki peyda eyledi fasl-ı hazan ateş

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Ne hoş bimar olur ya Rab ol iki na-tüvan gözler
Kucağına alıp ebrular olmuş mihrihan gözler

Bu sahranun eder her mürgü bir vadide pervazı
Gönül kuyu cünündan zevk eder zahid cinan gözler

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Nigara bezm-i hüsnünde dil-i mestanemüz kaldı
Perin yakmış cemalün şem'ine pervanemiz kaldı

Anı hoş tut garibündür efendi işte biz gitdük
Gönül dirler ser-i kuyunda bir divanemüz kaldı

Devamını Oku