Şair Hayali 2 Şiirleri

58

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

Şair Hayali 2

Harab olmuştur
Bu ayakta gördüğün gönlüm
Gamınla dopdoludur
Mutlu gördüğün gönlün

Cihanda sultan iken

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Günümü kara eden
Siyah salınan saçlarındır
Beni ateşlere yakan
Yüzünün güzelliğidir

Yol basıp

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Zevk-i bâde neydigin mest-i harâbîler bilür
Lâcerem deryâ zebânın murg-ı âbîler bilür

Vuslatın cennâtının râhatleri âlemlerin
Dûzah-ı hırmanda nâr olmuş azâbîler bilür

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Harâb olupdur ol âbâd gördüğün gönlüm
Gamınla dopdoludur şâd gördüğün gönlüm

Cihanda başına sultan iken benim servim
Kul oldu sen şehe âzâd gördüğün gönlüm

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Lâleler sahn-ı gül-istânda kadeh-nûş oldular
Güft-ü-gûy-i bülbüle güller kamu gûş oldular

Üstühân-i sineden emvâc peydâ etdiler
Her riyâzet ehli bir deryâ-yi pür-cûş oldular

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Nigara sen revan oldun benüm gönlümde gam kaldı
Hemen ol eksük olmasın dahi 'alemde nem kaldı

Bela bezminde 'aşıklar geçerler ad içün serden
Sıdı seng-i havadis camın amma nam-ı Cem kaldı

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Melamet mülküne malik olub ta kim 'alem çekdüm
Selamet defteri erkamına evvel kalem çekdüm

Görüb sagarda 'aks-i ruy-u yarı reşkden öldüm
İçince kanını anun nice derd-ü- elem çekdüm

Devamını Oku
Şair Hayali 2

Gören nazmum 'uyunundan eder hun-i ciger peyda
Nice kanlar yutar kan eyleyince bir güher peyda

Serir-ara-yi mülk-ü aşk imiş Ferhad-ı divane
Aceb mi Bisütun etse ana tiğ-ü-kemer peyda

Devamını Oku