Osman Bedreddin Erzurumi Şiirleri - Şair ...

19

ŞİİR


1

TAKİPÇİ

Osman Bedreddin Erzurumi

Ey aşk-ı didar-ı Hu, Vey sadık-ı dadar-ı Hu,
Zikr et her an u her zaman, Dolsun gönül envar-ı Hu.

Gel yan bu aşkın narına, Er vahdetin esrarına,
Dalma siva efkârına, Açsın gönül gülzar-ı Hu.

Devamını Oku
Osman Bedreddin Erzurumi

Gönül mir’atını sufi mücella (parlak) etsen olmaz mı?
Cemal-i yar bu yüzden temaşa etsen olmaz mı?

Olup bir kâmile bende ana teslim-i dil kılsan
Sürüp Hakk’ı sivasından teberra etsen olmaz mı?

Devamını Oku
Osman Bedreddin Erzurumi

Nefes emrine dikkat eyle ey can,
Hurucuyla duhuluna kıl izan.

Ki agahlık ile alıp veresin,
Huzurullah da bulasın ihsan.

Devamını Oku
Osman Bedreddin Erzurumi

Ey Hak’dan irfan isteyen, Gel benliği terk ede gör,
Bulam rızasını diyen, Gel benliği terk ede gör.

Gafletden uyan ey beğim, Aşk ile sen ey yan beğim,
Soyun ol uryan ey beğim, Gel benliği terk ede gör.

Devamını Oku
Osman Bedreddin Erzurumi

Terk edenler varını insan olur, Varını terk etmeyen hayvan olur. Padişah olsan cihanda ey aziz, Baki kalmaz en sonu viran olur.

Lezzeti faniye gönül verme kim, Bunu seven hak ile yeksan olur. Zat-ı Hak’tan gayriye gönül veren, Hakk’a ermez layık-ı niran olur.

Dünyanın varına mağrur olma sen, Çün bilirsin küllü şey’in fan olur. Bu cihanın varına kim aldanır, Akıbet anın işi hüsran olur.

Devamını Oku
Osman Bedreddin Erzurumi

Dila bu dara gelmekten garaz irfana ermektir,
Erip tevhid-i Hakk’a niki bir ikana ermektir.

Hüda’ya abd-ı mahz olmak dilersen gönüle gel kim,
Murad ancak siva nakşın silip ihsana ermektir.

Devamını Oku
Osman Bedreddin Erzurumi

Gel ey Hakk’a muhabbedden uran laf,
Bu sırrı anlayu ben eyle insaf.

Muhabbet de budur dil şart evvel,
Muhibbini unutmamaktır efdal.

Devamını Oku
Osman Bedreddin Erzurumi

Ya Rabbena ya Rabbena, Rahmet et kulun bi-çareye,
Eltaf bana eltaf bana, Rahmet kulun bi-çareye.

Bir aciz-i bi-çareyim, Lutf ile yüzü karayım,
Etdim kesel avareyim, Rahmet et kulun bi-çareye.

Devamını Oku