Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Yi yi : A One and a Two... (Bir, İki) sizce ne demek, Yi yi : A One and a Two... (Bir, İki) size neyi çağrıştırıyor?

Yi yi : A One and a Two... (Bir, İki) terimi Mehmet Turgut tarafından tarihinde eklendi