Kültür Sanat Edebiyat Şiir

  • KARS BEKLER KÖYÜ12.07.2011 - 23:53

    Köy halkı iki ayrı boy değil aynı kentin (ERİVAN) farklı (birbirine çok yakın) iki nahiyesinden gelmişlerdir.Kaça Kaç'da denilen bu göç sonucunda 78 Osmanlı Rus Harbi ve sonrası peyderpey 17 ailenin yerleştiği tahmin edilmektedir.Köy nüfüsu 2011 yılı itibari ile elliye yakın olmakla beraber köy kütüğüne bağlı İstanbul (Güneşli-Tepeüstü-Kayışdağı-Altınşehir-Küçükçekmece) , Ankara(Keçiören-Fatih-Eryaman) ve diğer büyük şehirlerde yaşayan nüfusunun ikibinden fazla olduğu bilinmektedir.