Kültür Sanat Edebiyat Şiir

türkiyedeki eğitim sistemi sizce ne demek, türkiyedeki eğitim sistemi size neyi çağrıştırıyor?

türkiyedeki eğitim sistemi terimi F tarafından tarihinde eklendi

 • Okan Korkmaz
  Okan Korkmaz

  Türkiye'deki eğitim sistemiyle ilgili en güzel konuşmayı ve açıklamayı sanırım Ahmet Şerif İzgören'den duymuştum.

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Yap! Boz.. Yap! Boz!. Yap! Boz!. Yok.. Yok.. Sen en iyisi hiç dokunma!..

 • Kafamda Bir Tuhaflık
  Kafamda Bir Tuhaflık

  Berbat...

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay

  Eskinin eğitim sisteminde,orta eğitim düzeyinde bireylere gördükleri derslerde Darwin'in 'Evrim Teorisi'de, 'Adem ve Havva' dan nasıl geldiğimiz de anlatılırdı.Biz körpe'ler,sabi'lerin Normatif eğitim (din dersi,felsefe,sosyal bilimler vb) ve Pozitif bilimlerle(fizik,kimya,matematik vb.) aydınlanan beyinleri (iki arada,bir derede kalmadan) yorumlar,hem laikliğin ne olduğunu sözlü,yazılı tarife gerek bırakmadan,beyinde tarif eder,hem de Al-i İmran suresinde belirtildiği gibi 'Doğru'nun Yanlış'tan nasıl ayırt edileceğini' çözümlerdi.Geldiğimiz 21 Asrın şu iletişim kolaylığı ortamında 'Laiklik yeniden tarif edilmelidir'baabından sözleri duyduğumda,söz sahiplerinin'Klasik Lise' müfredatından geçmemiş olduğu kanaatine varırım.

 • Harun İşlek
  Harun İşlek

  Türkiye' deki eğitim sistemi, kılık kıyafete çok büyük önem vermektedir...

  Türban' ın, bilgilerin ve buluşların akıla girmesine engel olduğunu saptamış ve bir o kadarda saltanatı aratmayacak türden, papadan oğula geçen yönetim sistemine sahip...

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun

  millî eğitim = millî ERİTİM...

 • Cem Sagol
  Cem Sagol

  dualara kalmış....çünkü toprak altında artık.......

 • Begum Hepelmas
  Begum Hepelmas

  'Bir gün ormandaki hayvanlar bir araya gelip okul açmaya karar verdiler.
  Bir tavşan, bir kuş, bir sincap, bir balık ve yılan balığı yönetim kurulunu
  oluşturdu. Tavşan, müfredatta koşmanın bulunmasını istedi. Kuş uçmanın dahil
  olmasını, balık yüzmenin dahil olmasını istedi ve sincap da ağaca
  tırmanmanın
  ve toprak kazmanın mutlaka zorunlu dersler arasında olması gerektiğini
  söyledi. Bütün bunları bir araya getirip, bir müfredat yaptılar ve bütün
  hayvanların bu dersleri görmesini istediler.

  Tavşan koşu dersinden A alıyor olmasına rağmen, ağaca tırmanmak onun için
  çok
  ciddi bir sorundu. Sürekli kafa üstü düşüyordu. Bir süre sonra beyni hasar
  gördü ve eskisi gibi koşamadı. Artık koşuda A almak yerine, C alıyordu. Ve
  tabii, ağaca tırmanmada ise her zaman zayıf alıyordu.
  Kuş, uçmada çok başarılıydı, ama sıra toprak kazmaya geldiği zaman, o
  kadar başarılı değildi. Sürekli gagasını ve kanatlarını kırıyordu. Bir süre
  sonra toprak kazma notu hala F olmasına rağmen, uçma notu C' ye düşmüştü. O
  da ağaca tırmanmada çok zorlanıyordu. Balık, yüzmede mükemmeldi ama ne ağaca
  tırmanabiliyor ne de koşabiliyordu. Ne zaman bunları yapmaya kalkışsa ölecek
  gibi oluyordu. Sonunda yüzgeçleri zara gördü ve artık yüzmeyi bile yarım
  yamalak yapar oldu.

  Sonuçta sınıf birincisi olan hayvan her şeyi yarım yapabilen, geri zekalı
  yılan balığı oldu. Ancak eğitimciler çok mutluydu, çünkü herkes bütün
  dersleri görüyordu. Ve buna 'geniş tabanlı eğitim sistemi' dediler.  ah ne kadar da güsel demişin,anlatmışın durumu...Bizler geniş tabanlı eğitim sisteminde bişiyler yapmaya çabalayan ama kendimizi yitiren gençleriz...

 • Mâi Eflatun
  Mâi Eflatun

  'Bir gün ormandaki hayvanlar bir araya gelip okul açmaya karar verdiler.
  Bir tavşan, bir kuş, bir sincap, bir balık ve yılan balığı yönetim kurulunu
  oluşturdu. Tavşan, müfredatta koşmanın bulunmasını istedi. Kuş uçmanın dahil
  olmasını, balık yüzmenin dahil olmasını istedi ve sincap da ağaca
  tırmanmanın
  ve toprak kazmanın mutlaka zorunlu dersler arasında olması gerektiğini
  söyledi. Bütün bunları bir araya getirip, bir müfredat yaptılar ve bütün
  hayvanların bu dersleri görmesini istediler.

  Tavşan koşu dersinden A alıyor olmasına rağmen, ağaca tırmanmak onun için
  çok
  ciddi bir sorundu. Sürekli kafa üstü düşüyordu. Bir süre sonra beyni hasar
  gördü ve eskisi gibi koşamadı. Artık koşuda A almak yerine, C alıyordu. Ve
  tabii, ağaca tırmanmada ise her zaman zayıf alıyordu.
  Kuş, uçmada çok başarılıydı, ama sıra toprak kazmaya geldiği zaman, o
  kadar başarılı değildi. Sürekli gagasını ve kanatlarını kırıyordu. Bir süre
  sonra toprak kazma notu hala F olmasına rağmen, uçma notu C' ye düşmüştü. O
  da ağaca tırmanmada çok zorlanıyordu. Balık, yüzmede mükemmeldi ama ne ağaca
  tırmanabiliyor ne de koşabiliyordu. Ne zaman bunları yapmaya kalkışsa ölecek
  gibi oluyordu. Sonunda yüzgeçleri zara gördü ve artık yüzmeyi bile yarım
  yamalak yapar oldu.

  Sonuçta sınıf birincisi olan hayvan her şeyi yarım yapabilen, geri zekalı
  yılan balığı oldu. Ancak eğitimciler çok mutluydu, çünkü herkes bütün
  dersleri görüyordu. Ve buna 'geniş tabanlı eğitim sistemi' dediler.'

 • Feyza Yüksel
  Feyza Yüksel

  Bir eğitim SİSTEMİMİZ olduğundan şüpheliyim.

 • Mruhi Gönen
  Mruhi Gönen

  Bir ülketmeyi mahvetmenin bazı yolları vardır.. bunlardan en temeli en etkilisi eğitimi çökertmektir. Biz de şu anda bununla karşı karşıyayız.. bunu biliyorum olayın dış mihraklı olup içeridende yoğun destek gördüğünü düşünüyorum..

 • F
  F

  sonuç:
  ÖYS de SIFIR puan alan 35 bin kişi,
  LGS de SIFIR puan alan 60 bin kişi....
  Bravo Menderes, bravo Demirel, bravo Ecevit, bravo Özal, bravo Yılmaz, bravo Çiller, bravo Bahçeli...Eserinizle övünün!

 • F
  F

  1.3. 1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL YASASI
  Milli Eğitim Temel Yasası’nda;
  Türk Milli Eğitim Sisteminin genel ve özel amaçları,
  Temel ilkeleri,
  Eğitim sisteminin genel yapısı, her derece ve türdeki kurum ve kuruluşları,
  Öğretmenlik mesleği,
  Okul bina tesisleri,
  Eğitim araç ve gereçleri,
  Eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluklar
  yer almaktadır. Bu yasaya göre; Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün bireylerini;

  1. Atatürk ilke ve devrimlerine Anayasa’da ifade edilen Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin milli, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

  2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe, karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

  3. İlgi, yeti ve yetenekleri doğrultusunda geliştirmek gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırma yoluyla hayata hazırlamak, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamaktır.


  Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek, hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak hedeflenmektedir.