Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

Turhan aGa'nın Mekanı (Atış serbest!) sizce ne demek, Turhan aGa'nın Mekanı (Atış serbest!) size neyi çağrıştırıyor?

Turhan aGa'nın Mekanı (Atış serbest!) terimi Turhan Sıradağlar tarafından tarihinde eklendi

 • Ahde Vefa
  Ahde Vefa

  Bir dost tebessümü kışı yaza çevirir..

  ?si=kwKggMe17vLSBZ3f

 • Ahde Vefa
  Ahde Vefa

  Sevgili Atakızı ve sayfaya
  Saygılarımla
  ?si=zm20zYe3WgSmkt5H

 • Ahde Vefa
  Ahde Vefa

  Cumhuriyet kaçınılmaz bir dönüşümdü anlayana..
  Mekâna ve ziyaretçilerine saygılarımla

  100. yıla saygıyla
  ?si=sKnT8KneQrcO-zZw

 • Ahde Vefa
  Ahde Vefa

  TRT de bu görüntü ve ses ile uyanmak kaç kişiye nasip olmuştur.
  ?si=SPDAnNCPO-MDE74B

 • Ata Kızı
  Ata Kızı

  Kimdin bilmiyorum hiç ilgilenmiyorum da ama ATA mı güzel anlatıyordun. bugün 19 Mayıs 1919 kurtuluş mücadelesinin başladığı gün. Bir şeyler yazman gerek Turhan aGa :))

 • Ahde Vefa
  Ahde Vefa

  Turhan bey'e ve mekâna saygılarımla

 • Yasemin Elbek
  Yasemin Elbek

  Sen bir evlat yetiştirdin o evlat bir millet yetiştirdi. Atatürk’ümüzün annesi Zübeyde Hanım’ın Anneler Günü kutlu olsun

 • Yasemin Elbek
  Yasemin Elbek

  “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, dünyada hiçbir milletin kadını, ‘ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gösterdim’ diyemez.
  anneler gününüz kutlu olsun

 • Ahde Vefa
  Ahde Vefa

  Yüreğine sağlık Sevgili Yasemin.

 • Yasemin Elbek
  Yasemin Elbek

  ATATÜRK DİYOR Kİ!

  Türk Milleti

  Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.

  Bu memleket tarihte Türktü, halde Türktür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.
  1923

 • Yasemin Elbek
  Yasemin Elbek

  ATATÜRK DİYOR Kİ!

  Türk Milleti

  Benim hayatta yegâne fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir.

  Bu memleket tarihte Türktü, halde Türktür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.
  1923

 • Yasemin Elbek
  Yasemin Elbek

  ATATÜRK DİYOR Kİ!

  Din ve Lâiklik

  Din vardır ve lâzımdır. Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi; fakat bina, uzun asırlardır ihmale uğramış. Harçlar döküldükçe yeni harç yapıp binayı takviye etmek lüzumu hissedilmemiş. Aksine olarak birçok yabancı unsur -tefsirler, hurafeler- binayı daha fazla hırpalamış. Bugün bu binaya dokunulamaz, tamir de edilemez. Ancak zamanla çatlaklar derinleşecek ve sağlam temeller üstünde yeni bir bina kurmak lüzumu hasıl olacaktır.

  Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye muhalif değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamağa çalışıyor; kaste ve fiile dayanan taassupkâr hareketlerden sakınıyoruz. Gericilere asla fırsat vermeyeceğiz. (Asaf İlbay Anlatıyor, Yakınlarından Hatıralar, S. 102-103)

  Ey arkadaşlar! Tanrı birdir, büyüktür; tanrısal inanışların belirtilerine bakarak diyebiliriz ki: İnsanlar iki sınıfta, iki devirde mütalâa olunabilir. İlk devir insanlığın çocukluk ve gençlik devridir. İkinci devir, beşeriyetin erginlik ve olgunluk devridir.

 • Yasemin Elbek
  Yasemin Elbek

  ATATÜRK DİYOR Kİ!

  Medeniyet

  Biz her görüş açısından medenî insan olmalıyız. Çok acılar gördük. Bunun sebebi dünyanın vaziyetinin anlamayışımızdır. Fikrimiz, düşüncemiz, tepeden tırnağa kadar medenî olacaktır. Şunun bunun sözüne ehemmiyet vermeyeceğiz. Bütün Türk ve İslâm âlemine bakın; düşüncelerini, fikirlerini medeniyetin emrettiği değişiklik ve yükselmeye uydurmadıklarından ne büyük felâket ve ıstırap içindedirler. Bizim de şimdiye kadar geri kalmamız, en nihayet son felâket çamuruna batışımız bundandır. 5-6 sene içinde kendimizi kurtarmışsak zihniyetlerimizdeki değişmedendir. Artık duramayız. Mutlaka ileri gideceğiz; çünkü mecburuz. Millet açıkça bilmelidir, medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder. İçinde bulunduğumuz medeniyet ailesinde lâyık olduğumuz yeri bulacak ve onu koruyacak ve yükselteceğiz. Refah, mutluluk ve insanlık bundadır. 1925

 • Yasemin Elbek
  Yasemin Elbek

  Cumhuriyet
  ATATÜRK DİYOR Kİ!

  Cumhuriyet

  Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. 1933 (Afetinan, Atatürk Hakkında B. H., S. 251)

  Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. 1923 (Atatürk'ün S.D. III, S. 71)

  Cumhuriyet ahlâki fazilete dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 1925 (Atatürk'ün S.D. II, S.231)

  Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir. 1924 (Atatürk'ün S.D. III, S. 74)

  Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk'ün S.D. I, S. 372)

 • Yasemin Elbek
  Yasemin Elbek

  Sayfanın sahibine saygıyla

  ATATÜRK DİYOR Kİ!

  Bağımsızlık (İstiklâl)

  Tam bağımsızlık, bizim bugün üzerimize aldığımız vazifenin temel ruhudur. Bu vazife, bütün millete ve tarihe karşı yüklenilmiştir. Bu vazifeyi yüklenirken, tatbik kabiliyeti hakkında şüphe yok ki çok düşündük. Fakat netice olarak edindiğimiz görüş ve iman, bunda, muvaffak olabileceğimize dairdir. Biz, böyle işe başlamış adamlarız. Bizden evvelkilerin işledikleri hatalar yüzünden, milletimiz sözde mevcut zannolunan bağımsızlığında kayıtlı bulunuyordu. Şimdiye kadar Türkiye'yi, medeniyet dünyasında kusurlu gösteren neler düşünülebilirse, hep bu hatadan ve bu hataya uymadan doğmaktadır. Bu hataya uyma neticesi; mutlaka, memleket ve milletin bütün haysiyetinden ve bütün yaşama kabiliyetinden soyunma ve uzaklaşmasını gerektirebilir. Biz; yaşamak isteyen, haysiyet ve şerefiyle yaşamak isteyen bir milletiz. Bir hataya uyma yüzünden bu özelliklerden mahrum kalmaya tahammül edemeyiz. Bilgin, cahil, istisnasız bütün millet fertleri, belki içinde bulundukları güçlükleri tamamen anlamaksızın, bugün yalnız bir nokta etrafında toplanmış ve fakat sonuna kadar kanını akıtmaya karar vermiştir. O nokta; tam bağımsızlığımızın temini ve devam ettirilmesidir.

 • Ahde Vefa
  Ahde Vefa

  Sevgili Ata kızı aynı fikirdeyim.
  Sayfayı açmak gönlünüze olabilir Turhan bey kapatmak sizin gönlünüze değil..

  "Ölümün hüzünlü arkadaşı kar"

  Bu dize nedense dedemin vefatını hatırlattı.. Annem çok ağlamıştı, bu toprakta babam çok üşür diye..

  Saygılarımla

 • Ata Kızı
  Ata Kızı

  Günaydın,
  Vallahi aşkınız meşkiniz bizi ilgilendirmez ama Atatürk’ü bu kadar güzel anlatan bir sayfa kapatılamaz bunu kabul etmiyorum.

 • Turhan Sıradağlar
  Turhan Sıradağlar

  ŞU BİZİM GOnŞULAR :))) 3
  (Toplumumuza Özgü Seçmeceler)

  Yan yana kelimesi ayrı yazılırken, apayrı kelimesinin birleşik yazılıyor. Adaletin bu mu dünya?

  "Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın" diyor şarkı... Bu hayatımda duyduğum en kibar, en naif ODUNSUN deme yöntemi.

  Her “Ne yapıyorsun” diye sorduğumda “Napim, sen n'apıyorsun?” sorusuyla karşılık veren bir arkadaşım var. Yıllardır ne yaptığını bilmiyorum.

  "Gavur ölüsü gibi" sıfatı, sadece toplumumuzun kullandığı bir ağırlık birimidir.

  Fırıncı bana sıcak ekmek vermeye kalkıştı.
  "Aabi nasıl olsa eve gidince annem bayatları yedirecek" dedim. Sarıldık ağlaştık.

  “Arkası gelmez dertlerimin” şarkısını söylerken göbek atan bir toplumuz. Kimse "Olur o kadar" demesin bana. Yimem.

  İnsanımız gariptir. Camı siler "Ayna gibi oldu" der, aynayı siler "Cam gibi oldu" der. Sen ne diyon Neriman?

  En iyi tedavi şekillerimizden biri: "Git bi elini yüzünü yıka!"

  Pazarda çocuğunu kaybedince feryat figan ağlayarak dünyayı ayağa kaldıran, bulunca da eŞŞek sudan gelinceye kadar döven anne bizim annemizdir. Ellerinden ellerinden ellerinden...

  (Can ATAKLI'dan derleme)

 • Turhan Sıradağlar
  Turhan Sıradağlar

  ŞU BİZİM GOnŞULAR :))) 2
  (Toplumumuza Özgü Seçmeceler)

  2’nin üç, 3’ün iki harfli olmasına kafayı taktı, intihara kalkıştı. Halen yoğun bakımda

  Elini öptürmek istemeyip de elini iyice
  aşağı indirip beni her bayram yerlerde süründüren yaşlı akrabam, yapma bunu. Yemin oSSun dÜverim seni!

  Dr. Oetker'in puding yapmak için tıp okumasına ne gerek vardı, yıllardır bir türlü çözemedim.

  Kulağımda kulaklık var, dürtüp "Müzik mi dinliyorsun? diyor. Yok, kuleden iniş izni istiyorum, pilotum ya!

  Pizzayı yuvarlak yapıp üçgen keserek kare kutuya koyanla, evleri kare ve dikdörtgen yapıp adını daire koyan kişiler hakkında
  suç duyurusunda bulundu. İşleme koymadılar.
  Şimdilerde dağa çıkmak için hazırlık yapıyormuş.

  Eve gelen misafir "Tuvalet var mı?" diye sorunca ayarım bozuluyor...Yok, biz poşete yapıp, gece el ayak çekilince karşı dairenin kapısına bırakıyoruz gizlice.

  Annesine sordu, "Anne ben evlatlık mıyım?" diye... Anne panikledi, "Yok evladım" dedi, "öyle bişey olsa seni mi seçerdik?"

  (Can ATAKLI'dan derleme)

 • Turhan Sıradağlar
  Turhan Sıradağlar

  ŞU BİZİM GOnŞULAR :))) 1
  (Toplumumuza Özgü Seçmeceler)

  Misafirin yanında dayak yemeyeceğini bildiği için sınırları zorlayan çocuğumuzdaki cesaret kimsede yoktur.

  İngilizcemizi ne kadar geliştirirsek geliştirelim, "30 years"ı içimizden "otuz years" diye okumaya mahkumuz. Yalan mı Neriman?

  Kavgaların en çok "Ne bakıyon len?!" diye çıktığı ülkemizde, otobüslere karşılıklı koltuk yapmanın mantığını(!) hiç düşündünüz mü?

  Komşunun gelini, dişini fırçalayan kocayı bulmuş da, macunu ortadan sıkmayanını istiyor. Ner'de o bolluk,!

  Neredeyse her türlü taşıtta emniyet kemeri zorunlu, ama otobüslerde ayakta gitmek serbest. Bu ne yaman çelişkidir anne?!

  Komşunun oğlu "Aabi bilgisayar çalışıyor mu?" diye sordu. "Hayır, ev hanımı" dedim. Hala yüzüme bakıyor.

  Toplumumuza özgü ikna şekli: "Ölümü gör!"

  Bazen başımı alıp gidesim geliyor uzaklara, ama Müge Anlı nasıl olsa bulur beni diye vazgeçiyorum.

  Komşu amcayı, çağırma tuşuna defalarca bastığında asansörün daha hızlı gelmeyeceği konusunda tam 3 yıldır ikna edemiyorum. İmdaattt !!!

  Lisedeydi. Annesi bir gün onu ders
  çalışırken gördü, gözleri yaşardı. "Kıyamam ben anneme" dedi ve bir daha ağlatmamak için ders çalışmayı bıraktı. Şimdi limon satıyor pazarda.

  (Can ATAKLI'dan derleme)

 • Turhan Sıradağlar
  Turhan Sıradağlar

  URUN HA, KOMAN HA!  "Bir kadınla röportaj yapılıyor.
  Önümüzdeki seçimlerdeki siyasi tercihi soruluyor. Kadın mevcut iktidardan yana olduğunu ve bu iktidarın devam etmesi gerektiğini anlatıyor.

  Bunun nedenini şöyle açıklıyor:
  'Bu iktidar gelmeden önce biz hastane kuyruklarında beklerdik. Doktorlar bize emir verirdi. Şimdi ise doktorlar bizim emrimizde. Biz artık doktorları dövebiliyoruz' diyor.

  Kanım dondu. Gerçekten.
  Kadının iktidarın sürmesini istemesindeki yüce(!) amaca bakar mısınız?!

  Kötülüğün türlü çeşidini gördük de, kötülüğün, insan olmaktan uzaklığın böylesine fütursuzca ve hatta övünülerek sergilendiğine pek şahit olmamıştık.

  Belli ki, iktidarın 'Özgürlükleri genişlettik' sözü boşuna değil. Fikir özgürlüğü değilse
  bile, doktor dövme özgürlüğü(!) genişletilmiş. Anlaşılan bir kısım seçmenin beklediği özgürlük(!) de bu imiş. (Fatih ALTAYLI'dan)

  Son Dakika;
  Genel Sağlık-İş, kadın hakkında suç duyurusunda bulundu.

  aGa soruyor:
  Peki sen ÖZGÜRLÜK'ten ne aNNayOn Neriman?.. Yaklaşma, uzaktan cevap ver.

 • Turhan Sıradağlar
  Turhan Sıradağlar

  "uzun yanlışlarla battı gemiler
  geçtikleri her yerde
  İçindekiler

  toy rüzgarlarda
  yelken açan düşlerimiz
  uğradığımız adalarda dağıldı
  geçtiğimiz gemilerde kaldı
  çarpılmış yüreklerimiz
  boşlukta el sallayan biri var hala
  bizim varamadığımız uzaklıklara

  ne kulaklarımızda siren sesleri
  ne kadırga serenlerinin
  yol açtığı birkaç tuzlu resim
  içimiz bir ada kuraklığı
  sualtı batıklarıyız gündemin
  ......"

  (MURATHAN MUNGAN'ın "Eski Fenerler Eski Gemiler" şiirinden)

 • Turhan Sıradağlar
  Turhan Sıradağlar 07.05.2023 - 06:52

 • Turhan Sıradağlar
  Turhan Sıradağlar

  Günaydın Tuba hanım,
  Deniz Gezmiş seçimi çarpıcı idi.
  Tşk ve iyi pazarlar.

 • Ahde Vefa
  Ahde Vefa

  Vatan, onu parsel parsel satanların değil; uğrunda darağacına gidenlerin vatanıdır.

  Deniz Gezmiş

  Hallacı Mansur'un ne idi suçu (ENEL HAK ) diyenler dar'a dolaştı.
  Volkan Kaplan

 • Turhan Sıradağlar
  Turhan Sıradağlar 06.05.2023 - 09:48

 • Turhan Sıradağlar
  Turhan Sıradağlar  MAHUR BESTE
  şenlik dağıldı bir acı yel kaldı bahçede yalnız
  o mahur beste çalar Müjgan’la ben ağlaşırız
  gitti dostlar şölen bitti ne eski heyecan ne hız
  yalnız kederli yalnızlığımızda sıralı sırasız
  o mahur beste çalar Müjgan’la ben ağlaşırız

  bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı
  güneşten ışık yontarlardı sert adamlardı
  hoyrattı gülüşleri aydınlığı çalkalardı
  gittiler akşam olmadan ortalık karardı

  bitmez sazların özlemi daha sonra daha sonra
  sonranın bilinmezliği bir boyut katar ki onlara
  simsiyah bir teselli olur belki kalanlara
  geceler uzar hazırlık sonbahara


  ATTİLA İLHAN

  * Mahur Beste'nin öyküsü:
  Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edildiğini radyodan duyan Attilâ İlhan, şiiri Karşıyaka'dan İzmir'e geçmek için bindiği vapurda oluşturmaya başlamıştır.

  Şiiri Ahmet Kaya bestelemiştir.

  Müjgan" bir kadın ismi olup Farsçada "kirpik" demektir.

 • Turhan Sıradağlar
  Turhan Sıradağlar  Ulusumuzun
  ve
  İnsanlığın yüz akı
  3 Fidan;
  DENİZ,
  HÜSEYİN
  ve
  YUSUF
  6 Mayıs 1972 günü
  Ölümsüzlüğe yürüdüler.

  Saygıyla Merhabayla anıyoruz.

 • Turhan Sıradağlar
  Turhan Sıradağlar

  Teşekkürler Ata Kızı...
  Ve saygılar.

 • Ata Kızı
  Ata Kızı  Atamın bir sözüyle gün aysın o zaman

  En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.