Kültür Sanat Edebiyat Şiir

TRABZON KARLIK KÖYÜ sizce ne demek, TRABZON KARLIK KÖYÜ size neyi çağrıştırıyor?

TRABZON KARLIK KÖYÜ terimi tarafından tarihinde eklendi

 • recep özkar
  recep özkar

  slm arkadaşlar büyük dedemiz trabzon vakfıkebirden kocaeli ye gelmişler nüfus defterine baktığım da lakabımız karlık ogulları geciyor orda öyle lakaplılar varmı veya nasıl daha bilgi alabilirim tşk

 • Ali Özsoy
  Ali Özsoy

  karlık köyü nüfus bölümünü derleyen arkadaş ı tanımıyorum.ancak böyle önemli bir konuda yeteri kadar bilgi sahibi olmadan lütfen yazı yazmayınız.ben de karlık köyündenim ve de MAHMUTOĞULLARI kabilesindenim.

 • Bozkurt Öztürk
  Bozkurt Öztürk

  Karluklar
  Ön Türkler
  Tengricilik
  Bozkır İmparatorluğu Geleneği
  Türgişler • Karluklar • Kırgızlar

  Karluklar, (Çince: 葛 逻 禄 veya 葛 邏 祿 ; Géluólù, alışılmış sesçil Gelolu, Gelu, Khololo, Khorlo, Harluut) 766 - 1215 yılları arasında, Orta Asya'da varlığını sürdüren Türk boylarıdır. 'Karluk' adı Arap kaynaklarında 'ح ا ر ل و ق Harluk', Farsça eserlerde 'ح ا ل ل و ه Halluh', Çin yıllıklarında ise 'Géluólù' biçimlerinde kullanılmıştır.[1] Kadim Türk çağlarında Karluklara 'Üç Oğuz' yani 'Üçboy' da denilmiştir.[2]

  Onoklar soyundan gelen Karluklar Türgiş Devletini bertaraf ederek Batı Türkistanda devlet kurdular. Karluklar Talas Savaşına kadar Karluk Devleti olarak devam etti. Daha sonra Karahanlılara dönüştü.İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur. Divân-ı Lügati't-Türk'te; 'ق ر ل ق Karluk' 'Göçebe Türklerden bir bölük adıdır. Oğuzlardan ayrıdırlar. Oğuzlar gibi Türkmendirler.'[3].
  Karlukların tarihi 665-682 yılları Devletin merkezi Balasagun idi. Karluklar bir süre Göktürk Devleti'ne bağlı olarak varlıklarını sürdürdüler. Göktürkler'in dağılmasının ardından Çin'e direndiler ve kendi devletlerini kurdular. Türkçe karlık (kar yığını) manasında olan Karluklar 5 yy da Kara-İrtiş ve Tarbağatay bölgesinde yaşamışlardır. Bağımsız olmadan önce devletin başında Kül Erkin denen yöneticiler bulunurdu.
  682 Göktürklerle birliktelik [değiştir] 766-840 Karluk devleti [değiştir]Türgişlerin yıkılmasından sonra Batı Türkistan'da bağımsız hakanlık kurdular. (766-840)
  Türgeşler'in hakimiyetine son verdiler; onların topraklarını ele geçirdiler. Bu gelişme onları İslam ordularıyla karşı karşıya getirdi. Aynı tarihlerde Çin İmparatorluğu, Müslümanları durdurmak için büyük bir sefer başlatmıştı. Karluklar henüz Müslüman olmamalarına rağmen İslam ordularının yanında yer aldılar. 751 yılındaki Talas Savaşı'nda, Çinli Tang ordusunda savaşırken saf değiştirerek Arap ordusunun zaferine katkıda bulundular. İslam dinini kabul eden ilk Türk topluluğu oldular

 • Bozkurt Öztürk
  Bozkurt Öztürk

  Trabzon’un hemen güneyindeki tepelerde yer alan Karluk ismini taşıyan köylerin varlığından hareketle bölgede Karluk Türklerinin yerleştiğini belirtmiştik.
  Tespit edebildiğimiz kadarıyla Karluklar 1227 yılında Cengiz Han’ın halefi Ögedey Han’ın Curmağun Noyan komutasında Ön Asya’ya gönderdiği bir ordu ile gelmişti. Teme çerisi denilen ve açılan yerlere yerleşmek üzere aileleri ile birlikte gönderilen bu ordunun dört Tümenden birinin Uygur,Karluk,Türkmen ve Küçeliler adlı Türk kavimleri ile Kaşgar bölgesinin Türkmenlerinden oluşuyordu