Kültür Sanat Edebiyat Şiir

süleyman hilmi tunahan sizce ne demek, süleyman hilmi tunahan size neyi çağrıştırıyor?

süleyman hilmi tunahan terimi Mustafa Atilgan tarafından 27.01.2003 tarihinde eklendi

 • Hasan Ayar
  Hasan Ayar30.01.2015 - 16:09

  Din asıl, dünya ve siyaset feri'dir. (ayrıntıdır) Dünya ve siyaset dinin inkişafına alet olabilir. Fakat din, dünya ve menfaat ve siyasetine alet olamaz. Alet edenlere lanet vardır.

 • Hasan Ayar
  Hasan Ayar30.01.2015 - 16:09

  Bildiğini öğret. Temiz ol ve temizliğinle örnek ol. Münevver kişi, münevvir (nurlandırıcı) kişi demektir. Öyleleri var ki, üç fakülte bitirir de, hasedinden, kıskançlığından, hiç bir şey öğretmez. Gerçek münevver, bildiğini yapan ve öğreten kişidir.

 • Hasan Ayar
  Hasan Ayar30.01.2015 - 16:08

  Silsile-i Sâdât
  1. Ebû Bekrini’s Sıddîk (r.a.)
  2. Selmân-ı Fârisî (r.a.)
  3. Kâsım bin Muhammed (k.s.)
  4. Câfer-i Sâdık (k.s.)
  5.Bâyezid-i Bestâmî (k.s.)
  6. Ebu’l Hasan Harakânî (k.s.)
  7. Ebû Ali Farmedî (k.s.)
  8. Yusuf Hemedânî (k.s.)
  9. Abdü’l-Hâlık Gucduvânî (k.s.)
  10. Hâce Arif Rivgerî (k.s.)
  11. Mahmud İncir Fagnevî (k.s.)
  12. Hâce Ali Râmitinî (k.s.)
  13. Muhammed Bâbâ Semmâsi (k.s.)
  14. Seyyid Emir Külâl (k.s.)
  15. Muhammed Bahâüddin Nakşibend (k.s.)
  16. Hâce Alâüddîn Attâr (k.s.)
  17. Yakub Çarhî (k.s.)
  18. Hâce Ubeydullah Ahrâr (k.s.)
  19. Hâce Muhammed Zâhid (k.s..)
  20. Derviş Muhammed (k.s.)
  21. Muhammed Hâcegî Emkengî (k.s)
  22. Hâce Muhammed Bâkîbillâh (k.s.)
  23. İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî es-Serhendî (k.s.)
  24. Hâce Muhammed Mâsum (k.s.)
  25. Şeyh Seyfüddin Ârif (k.s.)
  26. Muhammed Nûrü’l-Bedvânî (k.s.)
  27. Şemsüddin Habibullah İbn-i Mirzâ Can (k.s.)
  28. Abdullâh Dehlevî (k.s.)
  29. Hâfız Ebû Saîd Sâhib (k.s.)
  30. Habîbullah Cân-ı Cânan (k.s.)
  31. Muhammed Mazhar Îşân Cân-ı Cânan (k.s.)
  32. Salâhuddin İbn-i Mevlânâ Sirâcüddin (k.s.)
  33. Ebu’l-Fârûk Süleyman Hilmi Silistrevî (k.s.)

 • Hasan Ayar
  Hasan Ayar28.01.2015 - 16:18

  İlim nur-i ilâhidir; insan ise kovan, kirli bir kovanda arının durmadığı gibi, isyan ve zulmetle kirlenmiş vucut ve kalpte de ilim durmaz.

 • Kadir Yıldız
  Kadir Yıldız27.01.2015 - 15:16

  bu şahsiyete ait bir cemaat var mıdır acaba? yoksa ben kafadan mı sallıyorum.. her üstazın cemaati olacak diye bişey olmadığını bildiğim halde bu soruyu sorma sebebim... :)

 • Hasan Ayar
  Hasan Ayar20.01.2015 - 09:34

  İnsanları sev ve kimseyi kendinden alçak görme. Tevazu sahibi ol, zira en halis niyet alçak gönüllülüktür. Mütevazi olan kimse en güzel zineti takınmıştır. Kimseyi kendinden aşağı görme.

  Hadim'ül Ku'ran Üstaz Süleyman Hilmi TUNAHAN HZ

 • Hasan Ayar
  Hasan Ayar20.01.2015 - 09:34

  İhlas ve samimiyetle Allah ve Resûlüne yönelen kimse, gölge gibi dönen dünyayı ve her hayrı kendine tabi kılar. Ahirete çalışan dünyayı elde eder. Dünyaya çalışan ise ahireti kazanamaz.

  Hadim'ül Ku'ran Üstaz Süleyman Hilmi TUNAHAN HZ

 • Hasan Ayar
  Hasan Ayar20.01.2015 - 09:33

  Bildiğini öğret. Temiz ol ve temizliğinle örnek ol. Münevver kişi, münevvir (Nurlandırıcı) kişi demektir. Öyleleri var ki, üç fakülte bitirir de, hasedinden, kıskançlığından, hiç bir şey öğretmez. Gerçek münevver, bildiğini yapan ve öğreten kişidir...

  Hadim'ül Ku'ran Üstaz Süleyman Hilmi TUNAHAN HZ.

 • Binali Davultepeli
  Binali Davultepeli23.08.2011 - 13:06

  Hz. Allah'ı (c.c.) ve Peygamberimi (s.a.v) çağrıştırıyor.
  Gönül sultanımı övenlerden Hz.Allah (c.c.) Razı olsun. diğerlerinede hidayet diliyorum.

 • Mesut Karaoğlu
  Mesut Karaoğlu28.01.2010 - 23:51

  EFENDİ HAZRETLERİ BU ASRIN MÜCEDDİDİ OLUP ŞU ZAMANDA BİZ ACİZ İNSANLAR O VE ONUN GİBİ GERÇEK ALİMLER VE ALLAH DOSTLARININ VE PİRANAIN HİMMET VE TEVECÜHLERİ İLE HAYATIMIZI DEVAM ETTİREBİLİYUORUZ