Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Seyyid i Burhaneddin Hazretleri sizce ne demek, Seyyid i Burhaneddin Hazretleri size neyi çağrıştırıyor?

Seyyid i Burhaneddin Hazretleri terimi Yağmur Bulut tarafından 29.01.2007 tarihinde eklendi

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut 12.03.2007 - 19:50

  Seyyid-i Burhaneddin, mertebesi çok yüksek bir mürşid-i kâmildir. Aynı zamanda Hz. Mevlânâ'nın babasının vefatından sonra onun eğitimi ile de çok yakından ilgilenmiştir. Hz.Mevlânâ'nın ^^Hamdım, Piştim, Yandım^^ sözlerindeki, pişirme işini yapan kişidir.
  Kalplerde bulunan sırları bilmesinden dolayı kendisine ^^Seyyid-i Sırdan^^ denirdi. Allah rahmet eylesin.

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut 10.02.2007 - 19:22

  Seyyid Burhaneddin, bir gün hizmetçisine abdest suyu hazırlamasını söyledi. Hizmetçi suyu hazırladı ve kendisine haber verdi. Seyyid Burhaneddin, suyun fazla olmasını ve, ısıtılmasını söyledi. Hizmetçi bunu da yaptı. Bilahere dönerek şöyle dedi:

  - Git şehre, Seyyid, dünyadan göçtü diye sela ver.

  Hizmetçi, söyleneni yaptı. Kapıyı örttü ve bu defa gitmeyerek, kendisini gözetlemeye başladı. Seyyid Burhaneddin, suyla abdest aldı, yıkandı sonra duasını yaparak yatağa uzandı ve ruhunu teslim etti.

  Hizmetçi bunu görünce, şaşkına dönerek şehre gidip durumu şehrin ileri gelenlerine haber verdi. Başta müridi, şehrin valisi Sahip Şemseddin İsfahani olmak üzere, Kayserili halk toplanarak cenazesini kıldırıp kendisini defnettiler.

  Bu olay Mevlana'ya ulaştırılınca, Kayseri'ye gelerek mezarını ziyaret etti. Onun babasının gıyabında cenaze namazını kıldığın gibi, kendisi de Hocası'nın cenaze namazını kıldı ve şehirden ayrılarak Konya'ya döndü. Maarif adında bir eser bırakan Seyyid Burhaneddin, halen şehrimizde kendi adına yaptırılan türbede yatmaktadır.

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut 02.02.2007 - 22:03

  Seyyi-i Burhaneddin Hazretlerinin türbesi özellikle cuma günleri Kayseri halkının ziyaret akınına uğrar.
  Bu muhterem kişinin türbesine gidilir ve dualar edilir. Kendisi için bir dilekte bulunan insanların dileğini dileyip elleriyle gözlerini kapattıktan sonra eğer ki dileği gerçekleşecekse sağ omzuna doğru bir güç tarafından döndürüldüğü bizzat yaptığım duadan sonra yaşadığım bir olaydır ki ben buna hiç ihtimal vermiyordum. Çok şaşırtıcıydı, beni çok etkiledi.

  Kayseride yaşayan herkes bu yüce kişiye çok büyük bir sevgi, saygı ve hürmet gösterirler..
  Allah'ın rahmet eylesin..

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut 02.02.2007 - 21:37

  Kayseri’nin Güneydoğusunda Seyyid-i Burhaneddin adıyla anılan Türbe-i Şerifesi’nde defnedilmiş bulunan Mevlana Celâleddin Hazretleri’nin hocası, Üstad-ı Azam Seyyid-i Burhaneddin Muhakkık-i Tirmizi Hazretleri mutasavvıfların dilinde, Seyyid-i Sırdan, halk arasında da Seyyid-i Burhaneddin ünvanı ile meşhurdur ve Hz. Hüseyin Efendimiz’in soyundan gelmektedir.

  Aslen Tirmizli olup, Mevlâna Hazretlerinin babası Sultan-ul Ulema Bahauddin Veled Hazretleri’nden feyiz almış ve Mevlâna Hazreterine dokuz sene hocalık ve eğiticilik yapmıştır.

  Seyyid-i Burhaneddin Hazretleri’nin sohbetlerinden derlenen “MA’ARİF” isimli eserinden başka, bir mirası ve sünneti olarak, bundan birkaç yıl evveline kadar Kayserililerce, alimlerin vefatlarında minare ve çarşılarda ilanlar yapılırdı. Şimdi bu kaide kısmen çarşılardan kaldırılmış olup, minarelerde müezzinler vesilesiyle Sala olarak söylenmektedir.

  Seyyid-i Burhaneddin Hazretleri'nin türbesinin giriş kapısının üzerinde eski Kayseri mutasarrıfı Nazım Paşa tarafından yazılan şu kıt’alar yer alır;

  ^^ Fartı adab ile gir zair muhlis ki budur
  Merkad-ı Muhterem Hazreti Burhaneddin
  Çeşmi irfanına kühul ister ola isen
  Cebne sayi kademi Hz. Burhaneddin budur ^^

  ^^ Ey ihlas sahibi ziyaretçi..! Burası, Hz. Burhaneddin’in hürmete layık türbesidir. Büyük bir saygıyla gir. Eğer irfanın gözüne sürme çekmek istiyorsan Burhaneddin Hazretleri’nin ayağına alnını sürmelisin.^^

  Allah (c.c) cümlemizi şefaatine nail eylesin. AMİN