Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Seyyid Fevzeddin el Bilvanisi sizce ne demek, Seyyid Fevzeddin el Bilvanisi size neyi çağrıştırıyor?

Seyyid Fevzeddin el Bilvanisi terimi Muhammet Mustafa Eyvaz tarafından 14.11.2005 tarihinde eklendi

 • Ali Alan
  Ali Alan 08.01.2014 - 15:08

  burada bazılrı fevzeddin erol için en buyuk evliya diyor bazıları abdulbaki erol için en buyuk diyor işin aslını anlatacak varmı

 • Abdullah Cengiz
  Abdullah Cengiz 18.06.2010 - 16:16

  Tüm Allah dostlarından Allah razı olsun,onların hayır duaları İslam Ümmetinin üzerinden eksik olmasın....

 • Ali Acar
  Ali Acar 04.12.2009 - 02:57

  unuttuğum huzuru şimdilerde o huzuru kaybettim onun yoluna kuırban olurum

 • Bilvanisli Talib
  Bilvanisli Talib 17.08.2009 - 13:56

  SEYYİD FEVZEDDİN EL BİLVANİSİ HAKKINDA YAZILANLAR

  http://site.mynet.com/seydakimdir

  Her nereye bakarsan Hak gözüyle bak.
  Bir köy: Bilvanis

  Selçuk Özdağ
  Vakit Gazetesi 2009-06-30

  Efendime,

  Öyle insan vardır ki, odun gibidir kesseniz sesi çıkmaz ve öylesi de vardır ki bir fakirin gözyaşından bir Nuh tufanı ıstırabı devşirecek kadar hassastır.

  Hülasa herkes hissettiği kadar çeker.Istırap çekiyorum; diyenin hassasiyetlerine bakmak lazım. Yağmuru bulutların gözyaşları diye tasvir eden hassasiyetlerdir gönül ve çile adamları.

  Bilinir ki; tasavvuf İslamı takva ölçüsünde yaşama biçimi. Varlık sebebimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in ebediyete irtihalinden sonra sahabeler, tabiin, tebe-i tabiin ve gönül erleri Allah yolunun yolcuları hiç eksilmedi. Kıyamete kadar da eksilmeyecekler.

  İslam; Müslümanları fertlere tabii olmak yerine ölçülere ram olmaya çağırır. Çünkü fertler çoktur, çok a bağlanmak bölünmeye, ölçü tekdir, ölçülere bağlananlar vahdete koşarlar.

  İslama hizmet eden ve Türkiyedeki cemaatlerin ölçülere hizmet ettikleri sürece- üstadı mevkiinde olan insanları ümmetin ortak değeri olarak takdimi gerekmektedir. Nasıl ki gökyüzündeki güneş, ay ve yıldızlar âlemleri ışıtsınlar ve ısıtsınlar, diye yaratıldı ise cemaatlerin liderleri sadece o cemaatin değil ümmetin ortak değeri, ümmetin güneşi, ayı, yıldızlarıdır.

  Eskişehir-Sivrihisar Gül çayır (Bilvanis) köyüne yolunuz düştü mü? Düşer mi? Bilemem.

  Fakat nasibinizde varsa uğrarsınız. Çünkü tasavvuf bir telkin ve tavsiye işi değildir. O yalnızca bir nasip işidir.

  Yeryüzünün en büyük evliyası diye takdim edilene intisap edersiniz de yine de manada mesafe kaydedemezsiniz. Fakat bilinmeyen, tanınmayan bir zat-ı muhteremle tanışırsınız, dünyanız ve ahiretiniz mamur ve makbul olur.

  Gül çayır köyünden 10 km. içeride kıraç topraklar yeşeriyor, kuşlar cıvıldaşıyor. İnsanlar fevc fevc Bilvanisde buluşuyorlar.

  Gönül sultanı, gönül erini, Seyyid Feyzettin Efendi Hazretlerini ziyaret ediyorlar. Cemaat kültürünün aksine sade, saf, temiz bir tasavvuf kültürünün İç Anadoluda neşv-ü nema bulduğuna şahit oluyorsunuz.

  Televizyon, gazete, dergi, okul, yurt işini birileri iyi-güzel bir şekilde yapıyorlar. Bilvaniste ise kelam, fıkıh, siyer, Kuran öğretiliyor. Canlar cana karışıyor. Bezm-i elestte tanışan ruhlar, tanışıklığı Bilvaniste vicahiye çeviriyorlar.

  Zikirler, dualar, niyazlar, yalvarışlar, tıpkı Şeyh Edibalinin, Mevlananın, Hacı Bek taş, Hacı Bayram Akşemseddinin, Aziz Mahmut Hüdainin, Taceddin Sultan; ın, ülkülerinin tecellisi göğe yükseliyor. Tıpkı, Bediüzzaman Said Nursi, Abdulhakim Arvasi, Süleyman Hilmi Tunahan, Ahmet Kayhan, Muhammet Raşid, Mehmet Zahid Kotku, Mahmut Sami Efendilerin direniş gayeleri gibi nefs-i emareden nefs-i mutmaineye,seyr-i enfüsiden seyr-i afakiye doğru bir başkaldırı görüyoruz.

  Bilvanis, İç Anadolunun menzili. Birileri(!) İç Anadolu da Size hayat hakkı tanımayız deselerde, yaşatacak ve hizmet ettirecek Rabb-i Rahimizdir. Bilvanis Seyyid Muhammed Raşitin(KS) mahdumunun irşat merkezi. Bilvaniste Horasanı, Türkistanı, Taşkenti soluklar, Konya, Sivas, Harput, Bursa, Manisa ve İstanbulun manevi havasının terkibini hissedersiniz. Gam ve keder zamanında ferah bulursunuz. Asr-ı saadetten gül kokuları duyarsınız.

  İnsanlar idrakleri oranında nasiplenirler. Mevlanaya sormuşlar, Aşk nedir? Cevabı ol da görolmuştu. Tasavvuf, Bilvaniste ol da görve; gör de ol şeklinde tecelli eder. Süfyan Es Servi, İnsanlara ok atmak, dil ile taşlamaktan daha hafiftir. Zira dil taşlaması hedefini şaşmazder. Bilvaniste insanlar ne ok ne de dil ile taşlanır.

  Bilvaniste gözler konuşur, kelimeler adeta iflas eder. Gönüller maveraya açılır. Veraların verasında olan Allaha bende olunur.

  Bilvanis, kişilerin suret insandan, siret insana tebdil olmasına vesile olur. Orada insanlar insanolur.

  Geçtiğimiz yüzyılın mücedditlerinden Bir tek ben hakkım deme hakkına sahip değilsiniz, sen de haksın, o da hak, ben de hakkım deme hakkına sahipsiniz Sözü tecelli eder. Bilvaniste Ehl-i sünnet olan, Edilleyi Şeriyyeye mutabaat eden herkes haktır.

  Dağın eteğinde yollar birbirine çok uzaktır. Zirvelere yaklaştıkça yollar birbirine yakınlaşır, zirvede vahit olunur, tevhit olunur, tek olunur, Fenafillâh olunur.

  Bilvanis zirveye, Fenafillâha giden yollardan saf, duru, temiz olanlarından biridir. BİRe giden fertlerin temizlendiği, Asr-ı saadet kokuları taşıyan mekândır.

  Mekânların şerefi içerisindekilerin şerefi ile doğru orantılıdır. Yani Şerefil mekân bil mekindir. Bir yerin onuru üzerinde oturduğu kişiden gelir. Oturduğu yerden kişiye onur gelmez.

  Bilvanisi onurlu kılan; Her geceyi kadir, her gördüğünü Hızır bil diyor.

  Çağın bize sorduğu her suali, Kurana soruyor, aldığı cevapları insanlığa takdim etmek görevini deruhte ediyorlar.

  Orda bir köy var uzakta.

  O köy Bilvanis köyüdür.

  Orda bir zat var,

  O zat Allahın kuludur

  Ve Peygamberin ümmetidir.

  Menzili ırak bu yolun, bu yola kim varası

  Müşkülü çoktur bu yolun, bunu kim başarası.

  Yunus Emre

 • Levent Sün
  Levent Sün 06.06.2009 - 21:21

  SULTAN SEYYİD FEVZEDDİN HAZRETLERİ, KUTBİL EVLİYA. ŞAHI ZAMAN,MÜRŞİDİ KAMİL,SOFİLERİN BABASI,DÜNYADA BİZLER İÇİN BULUNMAZ BİR NİMETTİR. LÜTFEN KIYMETİNİ BİLELİM. ZİYARETİNE GİDİP DUASINI ALALIM İNŞAALLAH.

 • İsmail Karaca
  İsmail Karaca 19.12.2008 - 12:49

  DOĞRU YOLU VEBİZE ENÇOK SEVABIN NERDEN GEDİĞİNİ VEBİZE DİNİ YAŞAMAYI ÖĞRETİYOR

 • İsmail Karaca
  İsmail Karaca 19.12.2008 - 12:44

  doğru yolu ve buşekilde günahlarımızda daha çabuk kurtulacahımızı başkayolyok enkestirmesi budur sevabın çokolduhu yerdir dahaçok sevap ve dini yaşamak

 • Harun Yamanoğlu
  Harun Yamanoğlu 04.11.2008 - 23:12

  O DÜNYANIN ŞAHI O GÖNULLERİN SULTANI BENİM HERSEYİN SULTANIM SAH GELDİ OYUN BİTTİ ÖYLE BİR ZAMAN GELECEK Kİ TÜM DÜNYA SULTANIMIZA HÜKMEDECEK ŞEYH _HİMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM ĞÖZÜMDE TÜTÜYOSUN SULTANIM OLMUYOR SENSİZ BU HAYAT OLMUYOR SULTANIM GÜLMÜYOR BU GÜNAH DOLU YÜZÜM ĞÜLMÜYOR SULTANIM ANAM BABAM CANIM SANA FEDA OLSUN SULTANIM HİMMET ET SULTANIM BİZİ BİRAKMA KURBAN OLURUM SANA O SESİN KULAKLARIM DAN GİTMİYOR

 • Fatma Terzı
  Fatma Terzı 05.09.2008 - 00:08

  1.seyyıd fevzeddın bence kalbımı tıtreten ısmını duyunca gozlerımı yasartan demek.aslında once seydam seyyıd muhammed rasıt hz.lerıyle muhabbet baslar oda onun evladı oldugu ıcın bu sevgı devam eder.2.ona baglanıp yogunluktan dolayı ders yapamayıp ısmını anarken bıle utancım gelır aklıma.yaptıgım sadece onu sevmektır ama yetmez.hımmet et sultanım demek dısında bırsey gelmez elımden.

 • Mustafa Bozkurt
  Mustafa Bozkurt 25.09.2007 - 13:06

  sevdiğim allah dostu bir insan onun duasına itiyacımız var ondan allah razı olsun

 • Sercan
  Sercan 18.07.2007 - 23:30

  dünyada seyh coktur ama seyyid fevzeddin gibisi yoktur.


  ahlaki ayni hz resulullahin ahlaki gibidir.

 • Hüdaverdi Demirbaş
  Hüdaverdi Demirbaş 06.04.2007 - 12:16

  sultan şeyh seyit muhammetraşit erol hazretlerini .muhabbet ona olan aşkımı sevdamı.varlığımı.benliğimi vs hayatta yaşam gayemi hatırlıyorum ama.seyyit fevzettin erol hz lerinde seydanın suretini görüyor ve okadar seviyorumki anlatması ne mümkün onlar hayat suyu içsem öldürüyorlar içmesem öldüm sevsen öldürürler sevmesem öldüm velhasıl allah ve resulunü hatırlatıyor.

 • Melih Sezen
  Melih Sezen 01.02.2007 - 14:47

  bir Allah dostu günümüzde sayıları azalan mürşidi kamillerden bir tanesi Gavsul Azam Seyyid Abdulbaki (K.S.A.) hz.lerinin akrabası

 • Muhammet Mustafa Eyvaz
  Muhammet Mustafa Eyvaz 13.01.2007 - 21:55

  Ne güzel fakat sadece bir Veli değil büyükte bir veli ve veli yetiştirmekte, umarım sizlerde ziyaretine gider ve faydalanırsınız...

 • Mustafa Korkmaz
  Mustafa Korkmaz 03.12.2006 - 21:30

  Duymuştum, bir Veli diye bilirim

 • Kemal Tunca
  Kemal Tunca 11.09.2006 - 00:22

  Bir Allah dostu,mürşid-i kamil.

 • Bahadırhan Karakoç
  Bahadırhan Karakoç 02.09.2006 - 01:26

  Kamil sadatlarımızın yolunda yürüyen ve arkasında götüren.Peygamberlerin ve Resullerin Efendisi'nin torunu.Muttaki Evliya ve kutupların evladı ve ilmiyle amel eden alimlerin yardımcısı.Muttakilerin iftiharı ve tövbe edenlerin imdadı.Asilerin ve günahkarların kurtuluşu ve irşad edicisi.Allah(c.c.) 'ın açık yardımı ile ve fethi ile zahir olan.Alemlerin Rabbi tarafından yardım olunan Kuran'a ve sünnete sımsıkı sarılan.Müslümanların halis kevseri.Sahibim,Şeyhim,Efendim,dayanağım,bağlandığım ve güvencim üzerine olan ve sebebi iftiharım,her türlü yardımı kendisinden aldığım,iki göz bebeğim,efendimiz Şeyhi Kamili Mükemmil (Allah sırrını ali etsin)

 • Burak Deniz
  Burak Deniz 27.08.2006 - 17:48

  Günümüzün en büyük Evliyası, yani Seyyit Fevzeddin Erol hazretleridir..Resulullahın torunlarındandır.Babası Menzil Şeyhi ya da Seyda olarak bilinen merhum Muhammed Raşit Erol hazretleri,dedesi ise Gavs Seyyit Abdulhakim el Hüseyni hazretleridir.Diğer tüm Mürşid-i kamiller gibi aldığı işaretle Sakarya Vadisinde Sivrihisar yakınlarında kendi oluşturduğu Bilvanis'te ikamet ve irşadetmektedir.Babası ve ondan öncesi Sadat-ı kiramın yaşantısı ve davranışlarını sergilemektedir.Yollarında sapma,ekleme ya da çıkarma yoktur,Seyda hazretleri ve evvelki sadat neler yapmışsa aynısını Bilvanis'te görebilirsiniz.

 • Muhammet Mustafa Eyvaz
  Muhammet Mustafa Eyvaz 03.07.2006 - 02:11

  Gavs Hz.lerinin torunu desen :-))) yegeni dedigin kisi Seyyid Abdulbaki hzleri...

 • Melih Sezen
  Melih Sezen 20.05.2006 - 01:55

  Gavs Hz.lerinin yeğeni bir Allah dostu

 • Hasan Can
  Hasan Can 09.05.2006 - 15:16

  bana göre s.fevzettinh.z(şahı bilvanisi) zamanın şahı ve irşat kutbu.tıpkı babası gibi.çünkü cemali ve kokusu resulullahı hatırlatıyor.ama bir sofi mürşidine makam vermesi uygun değildir.makamların sonu yok çünkü.şah geldi oyun bitti inş.s.ahacegan025@hotmail.com arkadaşlar detaylı bilgi için araya bilirler inş

 • Hasan Can
  Hasan Can 09.05.2006 - 15:14

  bana göre s.fevzettinh.z(şahı bilvanisi) zamanın şahı ve irşat kutbu.tıpkı babası gibi.çünkü cemali ve kokusu resulullahı hatırlatıyor.ama bir sofi mürşidine makam vermesi uygun değildir.makamların sonu yok çünkü.şah geldi oyun bitti inş.s.a

 • Muhammet Mustafa Eyvaz
  Muhammet Mustafa Eyvaz 07.03.2006 - 20:57

  sabredin zaman herseyin ilacidir diyor yakinda herkes onun feyzinden sarhos olup ona asik olacagini düsünüyorum çünkü O o kadar güzelki sözlerle ifade edilmez...

 • Zafer Kaya
  Zafer Kaya 21.01.2006 - 19:34

  ZAMANIN PADİŞAHI GAVSİ SANİ HZ. AKRABASI.BİR SULTAN

 • Sule Yörük
  Sule Yörük 17.01.2006 - 14:34

  Gönlümün Gülü...