Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

roman gibi her an bana sizce ne demek, roman gibi her an bana size neyi çağrıştırıyor?

roman gibi her an bana terimi Kemal Kabcık tarafından tarihinde eklendi

 • Kemal Kabcık
  Kemal Kabcık

  “Yeryüzünde özgür insanlar, özgürlükleriyle büyük insanlar yaşamaya başlayacak, herkes kalbini açacak, her kalp hırs ve pislikten arınmış olarak bütün güzelliğiyle görünecek. O zaman yaşayış şimdiki iğrenç halinden çıkarak insanlığa gösterilmiş bir saygı olacak, insanlığın yüceliklerle süslü yüzü yükselecek, pek çok yükselecektir. Çünkü özgür serbest insanlar için çıkılamayacak yer, yetişilemeyecek doruk yoktur.”
  Kitap Adı: Ana
  Kitap Konusu: Anne ve oğlunun başından geçen olaylar.
  Sayfa: 179
  Yayınevi: Yalçın Yayınları
  Sayfa Sayısı: 479
  Kitap Yazarı: Maksim GORKİ

  S A Y G I L A R I M L A...
  SEV/il/EN/ler UnUtULMaSıN;
  keleskabcikof@mynet.com
  sev/İL/en/LER uNuTuLmAsIn...
  S E V G İ L E R İ M L E...

 • Kemal Kabcık
  Kemal Kabcık

  “Ben inanıyorum,, bir zaman gelecek ki, insanlar birbirine değerlendirici gözlerle bakacak, herkes birbirinin gözünde yıldız gibi parlayacak, herkes birbirinin sesini güzel bir müzik gibi dinleyecektir.”
  Kitap Adı: Ana
  Kitap Konusu: Anne ve oğlunun başından geçen olaylar.
  Sayfa: 179
  Yayınevi: Yalçın Yayınları
  Sayfa Sayısı: 479
  Kitap Yazarı: Maksim GORKİ

  S A Y G I L A R I M L A...
  SEV/il/EN/ler UnUtULMaSıN;
  keleskabcikof@mynet.com
  sev/İL/en/LER uNuTuLmAsIn...
  S E V G İ L E R İ M L E...

 • Kemal Kabcık
  Kemal Kabcık

  “-Biliyor musunuz, insanları bekleyen daha nice acılar, kan dökmeye hırslı nice eller var? .. Bütün bunlar, bütün çektiğim acılar bir yere gelse, bütün kanım dökülse, beynimde, iliklerimde kazandığım şeylerin, bütün varlığımın küçük, zayıf bir vergisinden başka bir şey olamaz. Bir yıldızın ışık zenginliği gibi bir zenginlik bende de var, bende öyle zenginim. Her şeye katlanacağım, hepsine dayanacağım. Çünkü içimde hiçbir şeyin ezip yok edemeyeceği bir zevk var ki, o da, direnmem ve gücümdür.
  Kitap Adı: Ana
  Kitap Konusu: Anne ve oğlunun başından geçen olaylar.
  Sayfa: 173
  Yayınevi: Yalçın Yayınları
  Sayfa Sayısı: 479
  Kitap Yazarı: Maksim GORKİ

  S A Y G I L A R I M L A...
  SEV/il/EN/ler UnUtULMaSıN;
  keleskabcikof@mynet.com
  sev/İL/en/LER uNuTuLmAsIn...
  S E V G İ L E R İ M L E...

 • Kemal Kabcık
  Kemal Kabcık

  “-Evet her şey değişti! Hem öyle olmalı! Niçin değişti biliyor musun, nine? Çünkü, insan yaşayışında şimdi yeni bir kalp var, yeni bir kalp çarpıyor. Çıkarların anlaşmazlıklar bütün kalpleri kırdı, kuduz bir hırs bütün kalpleri ısırdı. Bütün kalpleri irinli yaralar, yalanlar, miskinlikler, hasetler, çirkinlikler kapladı. İnsanlar hep hasta, sakat düşmüş, yaşamaktan korkuyor, kendi acısından başka bir şey bilmiyor. Derken içlerinden birisi çıkıyor, aklın, anlayışın ışığı ile onların yaşayışını aydınlatmaya kalkışıyor. ‘Hey şaşkın herifler, nedir yaptığınız? Hepinizin çıkarları birdir. Hepinizin yaşamaya, ilerlemeye hakkı var. Artık bunu anlayacak, değerlendirecek zaman geldi.’ diye bağırıyor. Bu adam, bu bağıran ses, yalnızdır, işte onun içindir ki, yüksek sesle bağırıyor, arkadaşlara gereksinimi var, yalnızlık içinde üzülüyor, sanki üşüyor. Bu sese herkes koşuyor, bütün kalpler bu sesin çevresinde birleşiyor, bir tek kalp oluyor, her kalp bütün güzellikleri, erdemleriyle geliyor, orada güçlü, kocaman, derin duygulu bir kalp halinde gümüş bir çan gibi çınlıyor, ötüyor ve diyor ki; ‘Ey insanlar birleşiniz! Hep bir yere geliniz, hep bir aile kurunuz, yaşamın anası kin ve düşmanlık değil, sevgi ve dostluktur.’ İşte bu kardeşler, ben bu çanın sesini şimdiden işitiyorum.”
  Kitap Adı: Ana
  Kitap Konusu: Anne ve oğlunun başından geçen olaylar.
  Sayfa: 172
  Yayınevi: Yalçın Yayınları
  Sayfa Sayısı: 479
  Kitap Yazarı: Maksim GORKİ

  SAYGILARIMLA...
  keleskabcikof@mynet.com
  SEVGİLERİMLE...

 • Kemal Kabcık
  Kemal Kabcık

  “Biz yolumuzdan bir adım bile ayrılmayız. Tuttuğumuz yolu düzgünce izlemeliyiz.”
  Kitap Adı: Ana
  Kitap Konusu: Anne ve oğlunun başından geçen olaylar.
  Sayfa: 160
  Yayınevi: Yalçın Yayınları
  Sayfa Sayısı: 479
  Kitap Yazarı: Maksim GORKİ

  SAYGILARIMLA...
  keleskabcikof@mynet.com
  SEVGİLERİMLE...

 • Kemal Kabcık
  Kemal Kabcık

  “-Çünkü bizim başladığımız önemli işin bitmesine yardım ettin. Onun için teşekkür ederim, insanın annesi, düşüncesiyle de kendisine akraba olursa bu ne büyük mutluluktur.”
  Kitap Adı: Ana
  Kitap Konusu: Anne ve oğlunun başından geçen olaylar.
  Sayfa: 157
  Yayınevi: Yalçın Yayınları
  Sayfa Sayısı: 479
  Kitap Yazarı: Maksim GORKİ

 • Kemal Kabcık
  Kemal Kabcık

  “Farkında olmadan bu yeni yaşayış için kendisine gerekli olan düşünce yavaş yavaş kafasına yerleşiyordu. Bir zamanlar kendisinin hiçbir şeye yararlı olabileceğini sanmıyordu. Şimdi, bir çok kişinin kendisine gereksinimi olduğunu duyuyordu. Bu yeni, sevinçli bir duygu idi. Kendisine bir övünme duygusuyla başını kaldırtıyordu.”
  Kitap Adı: Ana
  Kitap Konusu: Anne ve oğlunun başından geçen olaylar.
  Sayfa: 153
  Yayınevi: Yalçın Yayınları
  Sayfa Sayısı: 479
  Kitap Yazarı: Maksim GORKİ

 • Kemal Kabcık
  Kemal Kabcık

  “- Tek başıma köylere, kentlere gideceğim, halkı ayaklandıracağım, kalksın, yürüsün özgürlüğü ele geçirsin. Doğruyu anlayacak olursa kendine bir çıkış yolu bulabilir. İşte, ben ona dünyada gönül bağlanacak, hiç kimse bulunmadığını, insanın yalnız kendi kendine güvenmesi gerekeceğini, yalnız aklıyla davranabileceğini anlatacağım. O kadar! ”
  Kitap Adı: Ana
  Kitap Konusu: Anne ve oğlunun başından geçen olaylar.
  Sayfa: 134
  Yayınevi: Yalçın Yayınları
  Sayfa Sayısı: 479
  Kitap Yazarı: Maksim GORKİ

 • Kemal Kabcık
  Kemal Kabcık

  “Mahallenin sakinleri yavaş yavaş bu akıllı delikanlıya saygı duymaya başlamışlardı; çünkü o her neden söz ederse sade ve cesurca söz ediyor, hemen hiç gülmüyor, her şeyi dikkatle dinliyor, her şeye dikkatle bakıyor, her işin karışık, içinden çıkılmaz yanlarına dalıyor, binlerce çetin bağ arasında insanları birbirine bağlayan birleştirme noktasını buluyordu.”
  Kitap Adı: Ana
  Kitap Konusu: Anne ve oğlunun başından geçen olaylar.
  Sayfa: 89
  Yayınevi: Yalçın Yayınları
  Sayfa Sayısı: 479
  Kitap Yazarı: Maksim GORKİ

 • Kemal Kabcık
  Kemal Kabcık

  “Çoğu zaman şarkı söylüyorlar; aile şarkılarını seslerinin bütün gücüyle söyleyerek yineliyorlardı. Kimi zaman yeni şarkılar öğreniyorlardı. Bunlar, o zamana dek bilmedikleri üzgün bir ezgi ile bestelendiğinden seslerini alçaltarak, bir ilahi okuyorlarmış gibi düşünceli, ağır bir biçimde söylüyorlardı. O zaman yüzler sararıyor, şarkıyı söyleyenlere bir canlılık geliyor, bu uyumlu sözlerde büyük bir gücün gizli olduğu duyulurdu. Özellikle bu yeni şarkıların bir tanesi ananın yüreğini coşturup kaygılandırıyordu. Bundan ne üzücü, ikirciklenmelerin karanlık yollarında tek başına dolaşan ezilmiş bir ruhun üzüntü ve iniltileri vardı, ne de korkudan şaşırmış, yoksulluk içinde ezilmiş biçimsiz, renksiz bir kalbin çığlıkları duyuluyordu. Bu şarkıda özgür bir yaşayışa susamış insanların sönük iç çekmeleri, iyi kötü ne bulursa bilmeden yakıp yıkmaya hazır öfkenin, meydan okuyan çığlıkları da yoktu. Kızgınlık ve öç; o hiçbir şey yaratmaksızın her şeyi yok etmeye yetenekli olan yalancı duygu da bu şarkıda görünmüyordu. Bunda, eski dünyadan, tutsaklar dünyasından da hiçbir iz, hiçbir şey yoktu. Pelage zaten sözlerden, keskin ezgilerden hoşlanmazdı. Ancak bu şarkıda öyle sonsuz bir güç vardı ki, ezgilerle sözleri örtüyor; kalpleri düşünce gücünün çok üstünde bir şeyin varlığını, duygusunu uyandırıyordu. İşte, ana bu şeyi, şu odada toplanan delikanlıların yüzlerinde, gözlerinde görüyor ve bu gizli güce kendisini vererek kalbini kaplayan derin bir üzüntü içinde bütün dikkatiyle o şarkıyı dinliyor, dinliyordu. “
  Kitap Adı: Ana
  Kitap Konusu: Anne ve oğlunun başından geçen olaylar.
  Sayfa: 55-56
  Yayınevi: Yalçın Yayınları
  Kitap Yazarı: Maksim GORKİ

 • Seu Kuyt
  Seu Kuyt

  de get!