Kültür Sanat Edebiyat Şiir

nush ile uslanmayanı etmeli tekdir... sizce ne demek, nush ile uslanmayanı etmeli tekdir... size neyi çağrıştırıyor?

nush ile uslanmayanı etmeli tekdir... terimi Fatma Öksüz tarafından 20.07.2006 tarihinde eklendi

 • Şinasi Akay
  Şinasi Akay 22.06.2016 - 14:26

  'Nush ile uslanmayanı etmeli teksir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir'
  Deyiş

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı 26.02.2009 - 13:59

  bir şey anladıysam arap olayım!

 • T£k Bir
  T£k Bir 22.02.2009 - 16:02

  Efendim ba'de-tt3kd1r köt3k cezası nedir'e temas edeceğim evkat-i bahâ-darınızdan istirâk ilen binâen aleyh afv ve maziret ilen..
  Ceza-1 Köt3k;
  us, nush ve t3kd1r ile uslanmayanlara ve hadd-i nediri tahattî ve tecâvüz eden âkıl-i furûşa nedirin beden ve hukuk tabibi ve Kâdi-l hekimi tarafından verilen (dam başındaki saksağana kazma aleti ile darblı idamdan sonraki) 3şedd-1 Mücâzât tır..
  Dam başındaki saksağana rahmet-i vâsia ilen.. elem-i derûn ve âh ilen..yakınlarına sabr-i cemili tavsiye ilen....
  Sakın ola istihfâf edilübde gâfil olunmaya her daim müteyekkız oluna..
  Tekdir ve kötekden her daim muhafaza,ihtizar ve dahi selamet-ü emanet ilen.

  Efendim bal kabağı her zaman temenni ettiğiniz gibi ballı çıkmayıp bal damlayabilir..Ve dahi Balkabağı her zaman tayyibe-i lisan ile mütekellim olamayabilir.. olurya bazende Ateş-suhan olup ateş ve aguda saçabilir..Müteyekkız oluna..Bazen aguyuda yutmaya tahammül etmeniz icab edecektir..afiyeti asel ve kabak ve dahi agu ilen..
  bknz:bal kabağı kafasında patlamak..
  Ve nihayeten Kavvalin bad-senesinden, leffafın müfterisinden ve Bed-zeban lardan her daim muhafaza ve euzü ilen

 • Fizanlı Necip Fîyakalı
  Fizanlı Necip Fîyakalı 21.02.2009 - 08:00

  'us ile uslanmayanı etmeli t3kdir; t3kdir ile uslanmaynın hakkı köt3kdir'buyurmuş bir atamız sözünde.'dam başında saksağan vur beline kazmayı'buyurmuş bir başka atamız...ki muhtemelen aynı atamızdan nakledelim izniniz ilen'laf söyledi bal kabağı'...ataya rahmet ilen...

 • Sıcakvucutkızgınhaçyanlışhükümsoğukmezar
  Sıcakvucutkızgınhaçyanlışhükümsoğukmezar 06.01.2008 - 15:23

  osmanlı döneminde kulların kendilerine gördükleri hareket davranış tarzı
  eeee... herkes layık olduğu kadar yaşar......
  günde 4 avuç yemeliyiz... kafanı çalıştır.. medeni halinden dolayı.....)))