Kültür Sanat Edebiyat Şiir

nevrotik duygu bozukluğu sizce ne demek, nevrotik duygu bozukluğu size neyi çağrıştırıyor?

nevrotik duygu bozukluğu terimi Melike Toros tarafından tarihinde eklendi

 • Nehir Ergülen
  Nehir Ergülen

  Normal davranışlar çerçevesinin dışındadır maalesef... Onları bir şeyler hakkında ne kadar ikna etmeye çalışırsanız çalışın, kolay kolay asla ikna olmazlar... Kaygının ne kadar yersiz olduğunu bile bile korkularını yenmekte zorlanırlar... Daha ılımlı ve sabırla yaklaşılması gereken insanlardır.

 • Uğurcan Arapoğlu
  Uğurcan Arapoğlu

  NEVROTİK BOZUKLUKLAR
  Günümüzde tedavi gören kişilerin çoğu nevrozdur. Nevroz nadiren hastanede tedavi olma-
  yı gerektirir. Buna karşılık bireylerin yaşamı üzerinde de bozucu etkileri vardır.
  Normal ve nevrotik arasında kesin bir ayrım çizgisi yoktur. Çoğumuzda nevrotik eğilimler o-
  labilir. Önemsiz durumlar nedeniyle gereksizce üzülüyorsak, ya da ilk öksürmeye
  başladığımızda zatüre olduğumuzu düşünüyorsak ve doktorlar bizi bu durumun basit bir
  soğuk algınlığı olduğuna inandıramıyorlarsa büyük bir olasılıkla nevrotik belirtiler gösteriyoruz demektir.
  1. Kaygı: Nevrozun Temeli
  Nevrotik bozukluklardan en önde geleni kaygıdır. Bu reaksiyona kaygı reaksiyonu diyoruz.
  Kaygı günlük yaşantıda en sık gözlenebilen bir haldir. Kaygı bazı durumlarda o denli
  şiddetlidir ki dışardan herhangi bir kişi tarafından gözlenebilir. Herkeste değişik derecelerde
  kaygı vardır.
  Uygulama 2
  Okuldaki ilk gününüzü hatırlayın veya önemli bir konuşma yapmaya hazırlanırken duyduğunuz
  kaygı, üniversite sınavlarına girmeden önce yaşadığınız durumları düşünün, hislerinizi
  hatırlayın.
  Hiç kaygısıolmayan kişi hemen hemen yoktur. Kaygıhalinin etkisi altına kalan birey, bedensel
  ve psikolojik belirtiler gösterir. Bedensel belirtiler, şöyle sıralanabilir:
  ■ Kasların çok gergin olması. Kaslar gergindir, gevşeyemez ve bu gerginlik bireyde bir
  titreme yaratır.
  ■ Otonom sistemin çok faal olması. Bu kaygı kalp çarpıntısı, terleme, baş dönmesi,
  ishal, nefes alma zorlukları ile beraber gelir.
  Psikolojik belirtileri ise, şöyle sıralanabilir:
  ■ Bireyin normal davranışı bir çeşit bozulma gösterir. Her zaman üzülür, kendisi ve
  başkaları için kötü şeyler düşünür. Kaygıyı gizleme arzusu, bireyin günlük yaşamına
  etki eder. Bu da bireyi normal bir yaşam sürmekten alıkoyar.
  ■ Birey mantıksız davranışlar gösterir. Anlamı olmayan şeylerde bulunur. Bazen bir
  davranışı defalarca tekrarlar ya da asansöre binmekten korkmak gibi yersiz korkular
  geliştirir.
  ■ Kaygılar bunaltıcı olsa da, gerçekle bağlantılarını koparamazlar. Fantezi dünyasında
  yaşamazlar. Ayrıca nevrotik bireye, çoğu zaman anormal davranışları üzüntü kaynağı
  olur. Buna Nevrotik paradoks adı verilir. Nevrotik kişiler davranışlarında bir bozukluk
  olduğunun farkındadırlar, ama bunu değiştiremezler. Bununla birlikte, nevrotik kişinin
  bozukluğunun bilincinde olması tedaviyi daha kolaylaştırır.

  Psikolog Karen Horney, nevrotik özelliklerini şöyle tanımlıyor.
  1. Aşırı bir şefkat gereksinimi ve diğer kişilere bağımlılık gösterirler. Nevrotik
  birey güven ve dikkat gereksinimi içindedir. Fakat bu birey diğerlerine karşı şefkat
  göstermede zorluk çeker.
  2. Aşağılık duygusuna sahiptirler. Güvensizlik ve huzursuzluk vardır. Sosyal
  faaliyetlerde hastalık derecesinde rahatsız olurlar. Çok çekingendirler. Başkaları
  tarafından yargılanmaktan çok korkarlar.
  3. Plan yapmada zorlanırlar. Çok kötü organizatörlerdir. Çok temiz ve düzgün
  olmalarına karşın, ileriye dönük plan yapmazlar ve içinde bulundukları zamanın
  sorunlarıyla uğraşmaktan yorgun düşerler.
  4. Düşmanca ve saldıgan bir tutum içindedirler. Çekingen oldukları halde, gayet
  buyurganlardır. Önemli ve güçlü hissedilmek ihtiyacı içindedirler. Kendilerini kolayca
  aldatılmış ya da kırılmış hissederler ve tüm dünyanın onların kötülüğü için çalıştığına
  inanırlar.
  5. Anormal seks davranışları vardır. Doyumsuz seks dürtüleri ya da bilinçaltı
  korkuları vardır. Bu da çoğu zaman kişiyi sağlıklı ilişkiler kurmaktan alıkoyar.
  2. Nevroz Çeşitleri
  1. Kaygı bozuklukları
  2. Somatoform bozuklukları
  3. Dissosiyatif bozukluklar
  4. Duygudurum bozuklukları
  2.1. Kaygı Bozuklukları
  Daha öncede gördüğümüz gibi kaygı ve bireyin onu kontrole yönelik çabaları, nevrotik
  davranışın temel faktörleridir. Bireyler dengeli bir kaygı ve gerginlik hali içinde yaşarlar.
  Bireydeki iç kargaşa çoğu zaman kaygı patlamasına yol açar. Bu patlama sırasında kişinin
  aşırı kaygısına neden olmasa dahi telaş bireyi bunaltır.

  Şimdi kaygı bozukluklarına ilişkin örnekleri görelim.
  Obsesif - Kompulsif Bozukluklar: Obsesif kişinin düşünce alanında, kompulsif ise kişinin
  davranışlarında görülen bir bozukluktur. Bir düşünceye veya bir davranışa saplanma çoğu kez
  bir arada ortaya çıkar ve böyle bozukluklara Obsesif - Kompulsif adıverilir. Obsesif - Kompulsif
  bozukluklar olan bireylerde, devamlı olarak şüphe etme, bulaşıcı hastalıklarla ilgili düşünceler
  ve bireyin kendine ya da başkalarına zarar verme gibi kaygıları vardır. Örneğin, böyle bir kişi,
  birkaç dakikada ellerini yıkayabilir veya giyimde ve işte sürekli düzenlilik için çabalar. Saplantı,
  uzun zaman bireyi terketmeyen düşünce ya da zihinsel bir resimdir. O kadar rahatsız edicidir ki,
  bireyin yaşamının bütün yönlerini etkiler. Aşırı saplantısal davranışlar, bireyin başka bir
  düşüncenin üzerine konsantre olmasını engeller.
  Kompulsif davranışlar ise tekrar edilen, bir çeşit geleneğe bağlı fakat mantıksal bir yanı
  olmayan davranışlardan meydana gelir. Hemen hemen herkesin bir çeşit bastırılmış olan batıl
  inançlarıvardır. Bu bireyler genellikle davranışlarının anlam taşımadığının farkındadırlar, ama
  onu kontrol edemezler. Bu kişiler, her kapı tokmağını ellediklerinde, ellerini yıkamak
  isteyebilirler. Odalarındaki her eşyanın aynı yerde durmasını isteyebilirler.
  Fobiler: Herkesin hem kaygısı, hem de korkusu vardır. Fobi, herhangi bir şeyden duyulan
  mantık dışı ve yoğun bir korkudur. Korku gerçekten tehlike olmasa bile devam eder. Havlayan
  bir köpek görürsek ondan normal olarak korkarız. Ama tüm hayvanlardan korkuyorsak,
  yüksekliklerden korkuyorsak, korkumuzun temelinde ne olduğunu incelemeliyiz.
  Freud’un görüşüne göre fobi, bilinçaltında çözümlenmemiş çelişkilerdir. Uzmanlar fobi’yi ikiye
  ayırır.
  Basit fobi: İyi belirlenmemiş tek bir nesne veya durumdan gelen korku. Yılandan korkma,
  yüksekten korkma gibi.
  Karmaşık fobi: Çok boyutludur. Bu tür korkular dışarıda toplum içinde, yabancı kimselerin
  arasında ortaya çıkar.

  FOBİLER
  Fobi-Nedeni
  Akrofobi- Yükseklik
  Heperfobi -Sürüngen
  Aerofobi -Uçmak
  Hidrofobi -Su
  Agorafobi -Açık alan
  Mikrofobi -Mikroplar
  Ailorofobi -Kediler
  Murofobi- Sıçan
  Amaksofobi -Araba sürmek
  Misofobi -Pislik ve mikrop
  Anthofobi- Çiçekler
  Niktofobi- Karanlık
  Arakfobi -Örümcekler
  Ofidifobi -Yılan
  Astrafobi -Şimşek gürültüsü
  Ornthfobi -Kuşlar
  Brontofobi -Gök gürültüsü
  Fonofobi -Yüksek sesle konuşma
  Klostrofobi Kapalı yerler
  Pyrofobi -Ateş
  Sinofobi -Köpekler
  Thanatafobi -Ölüm
  Demetofobi -Delilik
  Trikofobi -Saç
  Sefirofobi -Köprüler
  Ksenofobi -Yabancılar
  2.2. Somotoform Bozukluklar
  Kaygının neden olduğu bedensel (somotoform) bozukluklar herhangi bir neden olmadan
  kendini gösterir. Bedensel hastalıkların oluşumunda duygusal belirleyicilerin önemi büyük-
  tür. Bu tür hastalıklarda duyguların boşalımını sağlayan yollar kapanmış olduğundan, geri-
  lim iç organlar yoluyla olur. Bu süreç bilinç dışında oluşur. Bu tür kişiler, hiçbir belirti taşıma-
  yan bedensel hastalıklardan yakınırlar. Diğer bir deyişle, onların hiçbir bedensel rahatsızlık-
  ları yoktur. Bu tür rahatsızlıklarda ortaya çıkan belirtiler, duygulara normal olarak eşlik eden
  bedensel tepkilerin abartılmış biçimleridir. Somotoform bozuklukların arasında Hipokondri-
  yasis, Konversiyon Histerisi, Hiperkondriyasis ve Psikojenik ağrı yer alır. Şimdi bunları ince-
  leyelim.
  Hipokondriyasis:Bunlar, küçük rahatsızlıkları olsa bile sağlıkları konusunda aşırı
  kaygılanırlar. Bu belirti kaybolduğu zaman yerini başka bir tanesi alır. Bireyin birgün çenesi
  ağrıyabilir, diğer gün mide kramplarıçekebilir, üçüncü gün ise başağrılarıolabilir. Bu şikayetler
  mantıklı bir yol izlemez. Varoluşçu yaklaşıma göre, bu bireylerin düşük benlik değerleri vardır
  ve bundan kaçmak için başkalarının ilgi ve dikkatlerini ararlar, ilgiyi ancak hastalık bahanesiyle
  elde edebileceklerine inanırlar.
  Psikojenik Ağrı: Psikojenik ağrı konversiyon histerisine benzemektedir. Tek farkı duyu
  organlarında bir işlev bozukluğu yerine, bedenin farklıyerlerinde devamlıağrıve acıolmasıdır.

  Hiperkondriyasis: Hipokondriyasisin tam tersidir. Bunlar hasta oldukları halde doktora
  gitmezler. Genellikle “bana bir şey olmaz, ben kuvvetliyim” derler. Kaçınma davranışı
  içindedirler. Hastalık belirtilerini benimsemedikleri için genelde doktora işişten geçtikten sonra
  giderler. Sonları ölümle biter.
  Konversiyon Histerisi: Bu tür bozukluğu olan birey fizyolojik ve nörolojik hiçbir neden
  olmadığı halde belirli işlevsel yetersizlikler gösterir. Örneğin, birey hiç bedensel bozukluğu
  olmadığı halde bayılır; işitmede bozukluk ve bedeninde felç durumları görülür. Freud böyle
  bireylerin davranışbozukluklarına konversiyon (biçim değiştirme) adınıvermiştir. Freud’a göre
  bilinçaltındaki çatışma biçim değiştirerek kendini bedende gösterir.
  2.3. Dissosiyatif Bozukluklar
  Dissosiyatif bozukluklar söz konusu olduğunda birey stres ya da kaygıyı azaltarak kendi
  kişiliğinden kaçar. Bireyin bilinci bölümlere ayrılır ve ilişkisiz biçimde işlemeye başlar. Üç temel
  dissosiyatif bozukluk vardır. Şimdi bunları inceleyelim.
  Amnezi: Bellek kaybıdır. Belleğin parçasal ya da tümden kaybı anlamına gelir. Bireydeki
  bellek kayıpları ya beyinde oluşan organik bozukluklardan ya da psikolojik nedenlerden
  oluşur. Psikolojik amnezi organik hiçbir nedeni bulunmayan bellek kaybına verilen
  isimdir. Bu seçici bir biçimde oluşur; yani birey belli türden bazı olayları hatırlamaz, başka
  türden olayları hatırlar. Bireylerin iç çatışmaları o kadar hoşgörülemeyecek hale gelir ki
  bellek kendiliğinden olaylara kapanır. Bu da bireyin, yeni bir kimliğe doğru kaçışına izin
  verir. Birey mutsuz bir geçmişi hayatından atar ve hayatını kendi istediği gibi yaşayacak
  gücü kendisinde bulur.
  Fug (Tüm bellek kaybı) : Bireyin bütün belleğini kaybetmesine verilen isimdir. Birey nerde
  olduğunu, niçin orada olduğunu bilemez. Bu durum birkaç saat veya en fazla bir ya da iki
  gün sürer. Çok ender durumlar da birkaç yıl sürebilir. Belleğini kaybeden birey, birdenbire
  belleğini yeniden kazanır. Bazen birey yeni bir hayata başlayabilir, evlenip, aile edinebilir.
  Bu yıllar sonra belleğine geri dönüp eskiden evlenmiş olduğunu ve bir ailesi olduğunu
  hatırlayana kadar devam edebilir.
  Çoklu kişilik: Genellikle erkeklerde kadınlardan daha fazla görülür. Bireyler birden fazla
  kişilik gösterirler. Temel kişilik kibar, sakin ve temkinli ise, ikinci kişilik kaba, faal ve uçarıbir
  özellik gösterir. Bazı bireyler bir - iki - üç hatta dört kişilik gösterir. Genellikle, her zaman
  olmasa bile, her kişilik öbür kişilerden haberdar değildir. Çoklu kişilik, nevrotik davranış
  yapısına sahip olsa bile, kişiliğin bilinç yönü gerçekle bağını koparmamıştır. Çoklu kişilik
  vakalarıçok ender de bulunsa, medya tarafından çok işlenmişbir konudur. Chris Sizemore
  adlı bir kadının yaşamı buna örnek olarak gösterilir. Sizemore, yirmi yıl boyunca yediden
  fazla değişik kişiliği birarada bulundurmuştur. Hayatı kitap ve sinemeya konu olmuştur.
  Ayrıca kitap ve televizyon dizisi olarak çekilen “Cybil” onaltı değişik kişiliği olan bir kadının
  yaşamını anlatmaktadır.
  2.4. Duygudurum Bozuklukları
  Nevrotik bozuklukların son tipidir. En yaygın depresyon tipidir. Hemen hemen herkesin
  kendisini bunalımda hissettiği anlar olabilir. Bununla birlikte, kişi bu duygudan kurtulamıyorsa
  ve bu durum hep devam ediyorsa bireyin nevrotik olduğu düşünülür. Örneğin aileden bir yakını-
  mızı kaybedersek normal olarak aylarca bunalımda olabiliriz, ama bu süresiz devam ederse,
  kendi içimize kapanır, suçluluk ve değersizlik duygularına tutsak düşer ve gelecekten umudu-
  muzu keseriz. Bu durumda depresyon durumumuz ciddi boyutlarda demektir. Çoğu vakalarda
  birey işe ya da okula gitmek istemez. Boşluğa bakarak gözlerini dikerek çoğu zaman öylece
  oturur. Hayatın sadece karamsar yönünü görür. Bazı durumlarda ise birey çok hareketli ya da
  durgun haller gösterir, yemek yemez, gece uyumaz, hatta intihara bile teşebbüs edebilir. Bu
  durumlarda, kendi iyiliği için, bireyin hastanede tedavi görmesi gerekir.


  alıntı:http://www.pdrciyiz.biz/nevrotik-bozukluklar-t5976.html

 • Süleyman Erdeğer
  Süleyman Erdeğer

  hadisenin aşkkolik şarkısında geçen 'hem egoist mazoist nevrotiksin' kısmıdır..

 • Ela Mihrace
  Ela Mihrace

  sadece bende var sanıyordum :)) ne çok varmış

 • Emine
  Emine

  duygu bozuklulugu

 • Cgl Cgl
  Cgl Cgl

  her şeyden kendisini sorumlu tutma......

 • Fatih Seltur
  Fatih Seltur

  mrb lar.. nevrotik kişilik ne demektir

 • Kadir Ahmet Yıldırım
  Kadir Ahmet Yıldırım

  üyesi bulunduğum hastalık dalı ama hala nedemek oldugunu daha doğrusu bu hastalığın ne oldugunu bana bir allahın kulu tam olarak izah edebilmiş değil..yaw ya adam gibi biri açıklasın bu hastalıgı yada kaldırın kardeşim tıp lügatından bu zırvalığı..

 • Nihan Aydın
  Nihan Aydın

  pardon benim duygum bozulmuşta en yakın zamanda tamire götürmek istiyorum' gibisinden bir şey olsa gerek; P
  tabi arada nevrotik olmayı sağlayan triplerden de attırılması şart..

 • Mkaraca
  Mkaraca

  Böyle birisi hergün kapımı çalıyor.

 • Sena Tunç
  Sena Tunç

  6 senelik psikoloji eğitimimi baz alarak söylüyorum, Nevrotik duygu bozukluğu dıye bır rahatsızlık,hastalık yoktur..Nevroz vardır, Nevrotik kişilik vardır. Buna ek olarak da; duygudurum bozukluğu vardır,duygu bozukluğu değil..

 • O-lay Ufku
  O-lay Ufku

  bir yanımda olan bişey..

 • Melike Toros
  Melike Toros

  Benim hastalıım :)) Ve mor rengi bu hastalıı ortaya çıkarıyomuuşş..

  Nevrotik: yaşamın karşıt eğilimlerini birleştirmek için çaba göstermiş ama bunu başarmamış kişidir. Rank, bunlara 'engellenmiş artist' der. Karşıt istemi o derece ilerlemiştir ki, ait olduğu kültürle özdeşleşme imkanını yitirmiştir. Karşıt istemi nedeniyle terapide direnç gösterir. Anne-babasıyla yaşadığı beraberlik biçimini ayrım yapmaksızın herkesle yeniden yaşar. Yorumlarını ihtiyaçlarına göre genelleştirir ve 'ya hep ya hiç' mantığı egemendir. Nevrotik eğilimlerin temelinde korku ve suçluluk duygusu vardır. Nevrotikler, davranışlarından kendisini sorumlu tutmaz, olayların kendi dışında olduğuna ve onlara yön vermemin elinde olmadığına inanırla. Kendini aşırı eleştirir, küçük, zayıf ve değersiz bulur. İnsanların kendisi hakkında düşündüklerini önemser.

 • Onur Umut
  Onur Umut

  yasamı ve toplumu arasında dengeyi kuramayan,organik hiçbir temeli olmadığı halde,genelde çocukluk kaygılarından kaynaklanan bu durumu:histeri nöbetleri,ruh çöküntüleri,yaygın bedensel ağrılar v.s rahatsız yasama durumu.