Kültür Sanat Edebiyat Şiir

müslüman bilginler sizce ne demek, müslüman bilginler size neyi çağrıştırıyor?

müslüman bilginler terimi Cem Nizamoglu tarafından tarihinde eklendi

 • Gökhan Oflazoğlu
  Gökhan Oflazoğlu

  Hayal gücü öyle olmalı ki onunla rasyonel gerçekleri , düşsel cinsinden varlığı tahayyül etmeli, kendinde bir ışık görmeli ve işitmelidir. İnsan nefsi kendinden vardır, ruhani cevherdir. Cisim değil, cisimde yaratılıştan olan değildir. Beden bitişik de değil. bedenden ayrı da değildir.

  İsmali HAKKI İZMİRLİ, 1946, İzmirli, Batı Türkü, yani Osmanlıyı taşıyanlar. Cumhuriyetin itibar ettiği bilginler, vakti olan yararın şaheserini görür, Yeni İlmi KELAM dan başlayın.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  Aşağıda islam bilginlerinin adları var.
  Bunlardan hala çağımızda bilgileri kullanılarlan çoktur.
  Özellikle;
  Ali Kuşçu, Beyruni(Buruni) , Cabir, Evliya Çelebi, Hazerfen Ahmed Çelebi, İbni Baytar, İbni Cessar, İbni Haldun, İbni Rüşd, İbni Sina,
  Mimar Sinan, Ömer Hayyam, Piri Reis ve Razi bu gün ilkokul çocuklarını bile adını en azından adını bildikleri bilim adamlarındandır.

 • Osmanlim Osmanlim
  Osmanlim Osmanlim

  Ömer Hayyam: (? - 1123) Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin. Newton veya binom formülünün keşfi ömer hayyama aittir

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut

  Kutbuddin Şirâzi: Ebubekir Sadrettin Konevi’nin talebesidir. Selçuklu Hastanesi’nde yetişmiştir. Anadolu’da uzun yıllar çalışmış meşhur bir hekimdir. Musiki ile de uğraşmıştır ve rebâb çaldığı söylenir. Kayseri’de Gevher Nesibe’de hizmet vermiş ve burada ^^gözün kanalık odasını keşfetmiştir.^^
  Optik üzerinde yıllarca araştırma yapan bir göz hekimi (kehhal) ’dir. Felsefe, Astronomi, Coğrafya konularında eserleri mevcuttur.

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut

  Hekim Abdüllatif Bağdadî: Bağdadî, Nizamiye medresesinde tıp ve diğer ilimleri tahsil etmiştir. Kahire’ye de gitmiştir. O esnada Kahire’deki veba salgını sırasında 2000 adet iskelet üzerinde çalışmış ve ^^Galen^^’in ^^Osteolojiye ait^^ yanlışlarını düzeltmiştir. Çok ciddi bir alim ve hekimdir.

  Tefsir, Hadis, Akaid, Kelam, Fıkıh, Matematik, Havass, Tarih, Felsefe, Mantık, Tıp, Botanik, Gramer, Edebiyat, Lûgat ve Siyaset konularında toplam yüzellidört eser yazmıştır.

  Kısa da olsa ömrünün son yıllarında Gevher Nesibe’de çalışmış olması Kayseri için bir lütuf olmuştur.

 • Yağmur Bulut
  Yağmur Bulut

  Hekim Zeki oğlu Ebubekir Sadrettin Konevi (Başhekim) : Kendisi Hekim-i Edibdir ^^Ravzatül-Küttab ve Hadikatül-Elbab^^ isimli bir eseri vardır. Sadrettin Konevi hakkında ^^Kalemini nesteri gibi büyük maharetle kullanan yüce bir ediptir.^^ şeklinde bahsedilmektedir. Bu ifadelere göre Sadrettin Konevi hem edip hem de usta bir cerrahtır.

  ^^Saltanat, azamet, servet hep boş şeyler
  Ölüm gelince onların hepsi kaçıp giderler^^

  beyti de ona aittir.

 • Gülçin Yalçın
  Gülçin Yalçın

  pirenses-ül bizantin:Pp

 • Hakan Akbulak
  Hakan Akbulak

  Abdüsselam: (1926 - 19) Pakistanlı Fizik Bilgini İlk nobel ödülü alan müslüman bilim adamı.

  Ahmed Bin Musa: (10 yüzyıl) Sistem mühendisliğinin Öncüsü. Astronom ve Mekanikçi.

  Akşemseddin: (1389 - 1459) Pasteur önce Mikrobu bulan ilk bilim adamı. İstanbulun fethinin manevi babasıdır. Fatih sultan Mehmet' in Hocasıdır

  Ali Bin Abbas: (? - 994) 1000 sene önce ilk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sitemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. Eski çağın en büyük hekimlerinden olan hipokratesin (Hipokrat) Doğum olayı görüşünü kökünden yıktı.

  Ali Bin İsa: (11 yüzyıl) İlk defa göz hastalıkları hakkında eser veren müslüman bilim adamı.

  Ali Bin Rıdvan: (? - 1067) Batıya tedavi metodlarını öğreten islam alimi.

  Ali Kuşçu: (? - 1474) Ünlü Bir türk astronomi ve matematik bilginidir.

  Ammar: (11 yüzyıl) İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan müslüman bilim adamı.

  Battani: (858 - 929) Dünyanın en meşhur 20 astrononumdan biri trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini kullanan ilk bilgin.

  Beyruni: (973 - 1051) Dünyanın döndüğünü ilk bulan bilim adamı ümit burnu, amerika ve japonyanın varlığından bahseden ilk bilim adamı. Beyruni amerika kıtasının varlığını kristof colomb'un Keşfinden 500 sene önce bildirmiştir. Matematik, Jeoloji, Coğrafya, Tıp, Felsefe, Fizik, Astronomi gibi dallarda eserler yazmıştır. Çağın En Büyük Alimidir.

  Bitruci: (13 yüzyıl) Kopernik'e yol açan öncülük eden astronom bilim adamı.

  Cabir Bin Eflah: (12 yüzyıl) Ortaçağın büyük matematik ve astronom bilginidir. Çubuklu güneş saatini bulan ilk bilim adamıdır.

  Cabir Bin Hayyan: (721 - 805) Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası sayılır. Maddenin en Küçük parçası atomun parçalana bileciğini bundan 1200 sene önce söylemiştir.

  Cahiz: (776 - 869) Zooloji İlminin öncülerindendir. Hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir.

  Cezeri: (1136 - 1206) İlk sistem mühendisi ve ilk sibernetikçi ve elektronikçi Bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış olarak ingiliz matematikçisi Charles Babbage olarak bilinir..

  Demiri: (1349 - 1405) Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan alimdir... Hayatül hayavan isimli kitabı yazmıştır.

  Dinaveri: (815 - 895) Botanikçi Ve astronom bir alim olarak bilinir.

  Ebu Kamil Şuca: (? - 951) Avrupaya matematiği öğreten islam bilgini.

  Ebu'l Fida: (1271 - 1331) Büyük Bir bilgin tarihçi ve coğrafyacıdır.

  Ebu'l Vefa: (940 - 998) Matematik ve Astronomi bilginidir trigonometriye tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran matematik bilginidir.

  Ebu Maşer: (785 - 886) Med-cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden bilgindir.

  Evliya Çelebi: (1611 - 1682) Büyük Türk seyyahı ve meşhur seyahatnamenin yazarıdır.


  Farabi: (870 - 950) Ses olayını ilk defa fiziki yönden ele alıp açıklayıp izah getiren ilk bilgindir.

  Fatih Sultan Mehmet: (1432 - 1481) İstanbulu feth eden ve Havan topunu icad eden yivli topları döktüren padişahtır fatihin kendi icadı olan ve adı 'şahi' olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 1.5 ton ağırlığındaki mermileri 1 km ileriye atabiliyordu bu topları 100 öküz ve 700 asker ancak çekebiliyordu..

  Fergani: (9 yüzyıl) Ekliptik meyli ilk defa tesbit eden astronomi alimi.

  Gıyasüddin Cemşid: (? - 1429) Matematik alimi. Ondalık kesir sistemini bulan çemşid cebir ve astronomi alimi.

  Harizmi: (780 - 850) İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten bilgin. Adı algoritmaya isim oldu rakamları Avrupa' ya öğreten bilgin. Cebiri sistemleştiren Bilgin.

  Hasan Bin Musa: (-) Dünyanın çevresini ölçen, üç kardeşler olarak bilinen üç kardeşten biri..

  Hazini: (6 - 7 yüzyıl) Yerçekimi ve terazilerle ilgili izahlarda bulunan bilgin.

  Hazerfen Ahmed Çelebi: (17 yüzyıl) Havada uçan ilk Türk. Planörcülüğün öncüsü.

  Huneyn Bin İshak: (809 - 873) Göz doktorlarına öncülük yapan bilgin.

  İbni Avvam: (8 yüzyıl) Tarım alanında ortaçağ boyunca kendini kabul ettiren bilgin.

  İbni Battuta: (1304 - 1369) Ülke ülke, kıta kıta dolaşan büyük bir seyyah.

  İbni Baytar: (1190 - 1248) Ortaçağın en büyük botanikçisi ve eczacısıdır.

  İbni Cessar: (? - 1009) Cüzzam hastalığının sebeb ve tedavilerini 900 sene önce açıklayan müslüman doktor.

  İbni Ebi Useybia: (1203 - 1270) Tıp Tarihi hakkında eşsiz bir eser veren doktor.

  İbni Fazıl: (739 - 805) 12 asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezir.

  İbni Firnas: (? - 888) Wright kardeşlerden önce 1000 sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştiren alim.

  İbni Haldun: (1332 - 1406) Tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran mütefekkir. Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan büyük bir islam tarihçisidir. Sosyolog ve şehircilik uzmanı.

  İbni Hatip: (1313 - 1374) Vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklayan doktor.

  İbni Havkal: (10 yüzyıl) 10 asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazan alim.

  İbni Heysem: (965 - 1051) Optik ilminin kurucusu büyük fizikçi. İslam dünyasının en büyük fizikçisi, batılı bilginlerin öncüsü, göz ve görme sistemlerine açıklık kazandıran alim. Galile teleskopunun arkasındaki isim.

  İbni Karaka: (? - 1100) Dokuzyüz yıl önce torna tezgahı yapan bilgin.

  İbni Macit: (15 yüzyıl) Ünlü bir denizci ve coğrafyacı. Vasco da Gama onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ederek hindistana ulaştı.

  İbni Rüşd: (1126 - 1198) Büyük bir doktor, astronom ve matematikçidir.

  İbni Sina: (980 - 1037) Doktorların sultanı. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor. Hastalık yayan küçük organizmalar, civa ile tedavi, pastör' e ışık tutması, ilaç bilim ustası, dış belirtilere dayanarak teşhis koyma, botanik ve zooloji ile ilgilendi, Fizikle ilgilendi, jeoloji ilminin babası.

  İbni Türk: (9 yüzyıl) Cebirin temelini atan islam bilgini.

  İbni Yunus: (? - 1009) Galile'den önce sarkacı bulan astronom.

  İbni Zuhr: (1091 - 1162) Endülüsün en büyük müslüman doktorlarından asırlarca Avrupa'da eserleri ders kitabı olarak okutuldu.

  İbnünnefis: (1210 - 1288) Küçük kan dolaşımını bulan ünlü islam alimi.

  İbrahim Efendi: (18 yüzyıl) Osmanlılarda ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendis.

  İbrahim Hakkı: (1703 - 1780) Büyük bir sosyolog, psikolog, astronom ve fen adamı. En ünlü eseri marifetnâme, Burçlardan, insan fizyoloji ve anatomisinden bahsetmiştir.

  İdrisi: (1100 - 1166) Yedi asır önce bügünküne çok benzeyen dünya haritasını çizen coğrafyacı.

  İhvanü-s Safa: (10 yüzyıl) çeşitli ilim dallarını içine alan 52 kitaptan meydana gelen bir ansiklopedi yazan ilim adamı. Astronomi, Coğrafya, Musiki, Ahlâk, Felfese kitapları yazmıştır.

  İsmail Gelenbevi: (1730 - 1791) 18 yüzyılda osmanlıların en güçlü matematikçilerinden.

  İstahri: (10 yüzyıl) Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgin.

  Kadızade Rumi: (1337 - 1430) Çağını aşan büyük bir matematikçi ve astronomi bilgini. Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur.

  Kambur Vesim: (? - 1761) Verem mikrobunu Robert Koch'dan 150 sene önce keşfeden ünlü doktor.

  Katip Çelebi: (1609 - 1657) Osmalılarda rönesansın müjdecisi coğrafyacı ve fikir adamı.

  Kazvini: (1203 - 1283) Ortaçağın Herodot'u müslümanların Plinius'u, astronom ve coğrafyacı bilgin.

  Kemaleddin Farisi: (? - 1320) İbni Heysem ayarında büyük islam matematikçisi, fizikçi ve astronom.

  Kerhi: (? - 1029) İslam Matematikçilerinden.

  Kindi: (803 - 872) İbni Heysem'e kadar optikle ilgili eserleri kaynak olan bilgin. Fizik, felsefe ve matematik alanında yaptığı hizmetleri ile tanınmıştır.

  Kurşunoğlu Behram: (1922 -?) Genelleştirilmiş izafiyet teorisini ortaya atan beyin güçlerimizden. Halen prof. Behram Kurşunoğlu Amerika da florida üniversitesinde teorik fizik merkezinde başkanlık yapmaktadır


  Lagarî Hasan Çelebi: (17 yüzyıl) Füzeciliğin atası, osmanlılarda ilk defa füze ile uçan bilgin.

  Macriti: (? - 1007) Matematikte başkan kabul edilen Endülüslü Matematikçi ve astronom.

  Mağribi: (16 yüzyıl) Çağının en büyük matematikçilerinden. Mağribinin eseri olan Tuhfetü'l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerinin yüz ölçümlerini bulmak için metodlar gösterilmiştir.

  Maaşallah: (72? - 815) Meşhur islam astronomlarındandır. Usturlabla İlgili ilk eseri veren bilgindir.

  Mes'ûdi: (? - 956) Kıymeti ancak 18. 19. Yüzyıllarda anlaşılan büyük tarihçi ve coğrafyacı. Mesudi günümüzden 1000 sene önce depremlerin oluş sebebini açıklamıştır. Mesûdinin eserlerinden yel değirmenlerinin de müslümanların icadı olduğu anlaşılmıştır.

  Mimar Sinan: (1489 - 1588) Seviyesine bugün dahi ulaşılamayan dahi mimar. Mimar Sinan tam manası ile bir sanat dahisidir.

  Muhammed Bin Musa: (9 yüzyıl) Dünyanın Çevresini ölçen 3 kardeşten biri. Matematikçi ve astronom.

  Mürsiyeli İbrahim: (15 yüzyıl) Piri reisten 52 sene önce bugünkü uygun Akdeniz haritasını çizen haritacı. Günümüzden 500 sene önce kadar önce yaşamıştır.

  Nasirüddin Tusi: (1201 - 1274) Trigonometri sahasında ilk defa eser veren, Merağa rasathanesini kuran, matematikçi ve astronom.

  Necmeddinü-l Mısri: (13 yüzyıl) Çağının ünlü astronomlarından.

  Ömer Hayyam: (? - 1123) Cebirdeki binom formülünü bulan bilgin. Newton veya binom formülünün keşfi ömer hayyama aittir.

  Piri Reis: (1465 - 1554) 400 sene önce bu günküne çok yakın dünya haritasını çizen büyük coğrafyacı. Amerika kıtasının varlığını kristof kolomb 'dan önce bilen ünlü denizci.

  Razi: (864 - 925) Keşifleri ile ün salan asırlar boyunca Avrupa'ya ders veren kimyager doktor ünlü klinikçi. Devrinin En büyük bilgini İbni Sina ile aynı ayarda bir bilgin.

  Sabit Bin Kurra: (? - 901) Newton' dan çok önce diferansiyel hesabını keşfeden bilgin. Dünyanın çapını doğru olarak hesaplayan ilk islam bilgini. Matemetik ve astronomi alimi.

  Sabuncu Oğlu Şerefeddin: (1386 - 1470) Fatih devrinin ünlü doktor ve cerrahlarındandır. Deneysel fizyolojinin öncülerindendir.

  Seydi Ali Reis: (? -1562) Ünlü bir denizci, matematik ve astronomi alimidir.

  Şemsettin Halili: (? -1397) Büyük bir astronomi bilginidir.

  Şihabettin Karafi: (? - 1285) orta çağın en büyük fizikçi ve hukukçularından.

  Takiyyüddin Er Rasit: (1521 - 1585) İstanbul rasathanesi ilk kuran çağından çok ileride asrın önde gelen astronomi alimidir.

  Uluğ Bey: (1394 -1449) Çağının en büyük astronomu ve trigonometride yeni çığır açan ünlü bir alim ve hükümdar.

  Zehravi: (936 -1013) 1000 sene önce ilk çağdaş ameliyatı yapan böbrek taşlarının nasıl çıkarılacağını ve ilk böbrek ameliyatını gerçekleştiren bilim adamı..

  Zerkali: (1029 - 1087) Keşif ve hizmetleri ile ün salmış astronomi alimidir.

 • Abdulkadir Aksoy
  Abdulkadir Aksoy

  inanc sağlam olan bi insann insanlğa katks yadsnamaz nitekim burda bahsedilen ibni sina biruni fuzuli gazali daha bi sürü saymaya gerek yok

 • Bilhan Erden
  Bilhan Erden

  bi kaç istasnayı saymazsak ''şeytan icadı'' müslüman halk deyimi yüzünden elle tutulur bişi yok...ozamandada çağın copy/paste ları uygulanmakta...

 • Fatma Sena Gündüz
  Fatma Sena Gündüz

  benim bildiğim bir stalin var toprağı bol olsun

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  bazi insanlar karnalikta kaldiklarinin bile farkinda degiller... Iste bilgi yok fikir cok...

  Tarihte ne mucadeleler oldu, ruhumuz bile duymaz. Yasli tarih ne meydanlara tanik oldu. Sadece su alimlerimizin bulduklari isimleriyle anilmamasi icin ne kalleslikler yapildi... Ama iste iktidarda olanlar yazar tarihi.. Bilgi o yuzden gozden uzak, millet de zaten biraz zahmet edip uzanmiyor...

  Mesela su kosinus ve sinusun tarihine bir zahmet edip bakilsa. Gercek isimlerini kullanmak icin avrupaya bu bilgiyi tasimaya calisan papa bile oldurulmustur. Ortulu, gomulmus bir tarih, gonulden gecen, canlar biraz ugrassin cikarsin. Ama nerdeee, onlar da bir toprak atar, ustune ustluk tukururde.... Bazilari ise arkasina donup umursamaz. Neyse ne desek fark etmez, inanmazlar.

  Gozleri hep bir egri arar, insaniz ya bulurlar da. Ama bilmezler mi ki kendi tarihlerini, kendi kimliklerini gomuyorlar. Dine tepkiden tarihi daha da gomun gomun, hic bir delil hic bir dusunce kalmayincaya kadar gomun o zaman kendi basiniza hakli olursunuz.

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  Bizler bilginleri buluşları ile getirdikleriyle biliriz. İsimlerinden ise buluşlarına kendi adlarını verdilerse biliriz.

  Behçet ok.
  Ya geri kalanı?

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Bu terimi, Karanlik Caglar denilip yok sayilan, Muslumandir denilip bilim adami degildir dusunulen, kisacasi olusmus bir cok on yargiya karsi olarak actmistim. Bugun ki modern bilim camiasi olsun, ronesans olsun, tanilan cogu bilim adami olsun musluman alimlerden etkilenmislerdir... Hatta kesfettiklerini ya da icat ettiklerini cok onceden bulmuslardir. Eski Yunan bilim tarihini kurtarmislardir. Matematikten felsefeye kadar her bilim dalinda onder olmuslardir.

  Kuresellestigimizden alimleri artik Eski Yunan, Roma, Ronasans, Islam, Osmanli gibi donemlere ayirip liste vermek cok zor. Ayirsak bile, yuzyilimizda kendini musluman, hristiyan, hindu, budist, sosyalist, ateist, agnostik gibi nitelendiren yuzbinlerce bilim adami vardir. Fakat nedense atiestlikle bilim o kadar ozdeslestirilir ki dindar bilim adami demek bile bazilarina garip geliyor. Hatta yok deniliyor. Bu kisiler bilmez mi batidan doguya kadar ozellikle bati universiteleri, Nasa gibi kurumlarda binlerce musluman bilim adami oldugunu? Ingilteredeki universitelere gelip bir baksinlar, muhendislikten matematige kadar cogu hoca muslumandir. Musluman diye bilim yapamaz denilen insanlar batida insanlara bilim ogretiyorlar... Dunyanin cogu yerinde binlerce ilim-bilim adami var. Buraya bir kac tane ornek yazsam bile yetmez.

  Abdulfettah Ebu Ğudde, Prof. Abdulkadir Karahan, Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre, Prof Abdulsselam, Dr. Elsayed Orady, Dr. Imtiaz Ahmad, Feza Gürsey, Dr. Abla M. Zayed......... diye isimler siralasam ne degisecek... Yine fikri bilgisinden cok olanlar gelip atip tutacaklar.

 • Oguzcan Demir
  Oguzcan Demir

  ateist bilim adamları na yazdığımı buradada tekrarlıyorum bilimin dinlisi dinsizi olmaz bilim bilimdir
  bilimle elde edilen bilginin kaynağı onu bize bahşedendir yani insana küll den bir cüz verendir ve bunu verende herşeyi yoktan varedendir.
  bir bilim adamının aynı zamanda müslüman olması onun Rabbini anlamasının da bir yoludur
  eh başka dinden olunca anlamıyormu denilebilir onunda bilim sonucu elde ettiklerini idrak etmesiyle arasındaki sorundur

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  1789 diyecektim ama 1453 sonrasından itibaren müslüman alim yetişmemiştir. Tabi alim demek bilim bilen demekse...

  1453 dememin sebebine gelince 1453'ten sonrası; bildiğim, ilgi alanıma girmiş zaman dilimidir. Belki de 600'den daha da uzun yüzyıllar müslüman alim çıkmamıştır.

  Yoksa fetva verene alim diyorsanız, sokağa adımınızı atınca bir alime çarpabilirsiniz.

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  yok dediler, karanlık çağlar diye örttüler üstlerini, lakin ışığı kim boğabilir, yıldız artık onlar gökyüzünde...

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Tarihe gömülmüş şehitler...

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  İslam Dini’ni ihya etmek amacı ile ilim yolunda çalışırken eceli erişen bir kişi ile Peygamberler arasında Cennet’te sadece bir derecelik fark vardır.

  TANIM: Hadis-i Şerif
  KAYNAK: Müttefakün Aleyh

  AÇIKLAMA:
  İslam bir güneştir, bir ışıktır, bir nurdur. Bu nurun bir katresini bile başkalarına eğiterek, öğreterek taşımak; bu dini ihya etmiş olunur. İslam’ın Nur’u Peygamberimiz’in Nur’una eşit olduğundan, başkalarına öğrettiğiniz her İslami bilgiye karşılık Cennet’te Peygamberimiz’e çok yakın olma imkanı kazanacaktır.

  (Bu tabir ve açıklama Avam’a yapılacak olan bir açıklamadır. Hakikat İlmi alan kişiler için bu Hadis’in yorumu biraz daha farklıdır.)

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  bkz. Sinan Paşa, Molla Lütfi, Ahmed-i Dâî, Takîyüddîn, Seydî Ali Reis, Mustafa ibn Ali, Emîr Mehmed Efendi, Ishak ibn Murad, Hacı Paşa, İbn Şerif, Şerefeddin Sabuncuoğlu, Hekim Nidai

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Dünyanın, sözde, ilk kaşiflerinden diye bilinen Christopher Columbus veya Vasco de Gama'nın batı dunyasına etkilerine nazaran, müslüman Zheng He'nin (1371-1435) bu iki kaşiften yuzyıllar önce başardıkları hakkında, popüler tarih sağolsun, çok az sey bilinmektedir

  bkz. Zheng He

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Bazı alimlerimizin eserlerini Online E-Kitaplar'dan okuyabilirsiniz:

  http://www.hizmetbooks.org/hakikat/turkce/download.htm

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Bazı alimlerizin resimleri: http://www.muslimheritage.com/eid2004.gif

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Daha önceki yazdıka ki isimlere ek olarak:

  '9 rakam ve bu yeni sembol ile tüm işlemleri yapmak mümkündü' diyen Harezmi sıfırın gerçek kaşifidir

  Ahmet El-Faruki: İmam Rabbani (K.S.) Hazretleri, asırların az yetiştirdiği müstesna alimlerden, kamil ve mükemmel mürşidlerden birisidir

  Din, dil, astronomi, matematik ve botanik ile ilgili 20 den fazla eseri olan Al Dinawari

  Türk denizciliğine en parlak devrini yaşatan Bir çok zafer kazanan Barbaros, Avrupa'da nam salan Barbaros Hayreddin Paşa, alim ve cesur bir komutandı...

  Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfeden müslüman bilgin İbn-i Nefis

  Newton’dan önce diferansiyel hesabını keşfeden, cebir ilmini geometriye ilk uygulayan, dünyanın çapını ve iki meridyen arasını doğru olarak hesaplayan müslüman bilgin Sabit Bin Kurra

  Piri Reis XVI. yy'da en büyük coğrafya bilgini kabul edilmektedir. Büyük eseri 'Kitab-ı Buhriyye (Denizcilik Kitabı) ', yüzlerce harita ve kroki ile zenginleştirilmiştir.

  Cebirin gelişmesinde ve Fibonacci'nin kitablarının oluşmasında da temel rol oynayan hesap makinası lakaplı Ebu Kamil Suca

  Uluğ Bey dünyaca ünlü Türk matematikçisi ve astronomi bilgini olan hükümdardır

  Tâbiînin büyüklerinden. Zâhid, muhaddis, fakîh ve müfessir Hasan Basri

  Hasan Çelebi (Evliya Çelebi) bir kültür hazinesi olarak “Seyahatname” isimli eserini yazan ünlü gezginimiz.

  When speaking of Ottoman architecture, the most important person in Turkish history is Mimar Sinan The Architect

  Yaklaşık 900 sene önce yaşamış olan en büyük İslam alim ve mutasavvıflarından İmam Gazali...

  Not: Devam Edecektir...

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Yararlanabileceginiz baska bir sayfa:

  http://www.guzelislam.com/enfal/de/ulema.htm

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  bkz. www.muslimheritage.com

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Günümüzden 1000 küsur sene evvel yaşamış İslâm’ın en büyük âlimlerinden biri sayılan Beyrûnî, batılı ilim adamları dünyanın yuvarlaklığını savunmalarına karşılık mahkemelere çıkartılıp zorla fikirlerinden döndürülüp, bazıları diri diri yakılıyorken onlardan 600 küsur sene önce dünyanın yuvarlaklığını ve döndüğünü savunuyordu. Trigonometri’yi ayrı bir ilim haline getirmiştir. Dünyanın çapını ve çevresini ölçmeyi başarmıştır. Yerçekiminden ilk olarak bahseden yine odur. Şu sözü bir âlimde bulunması gereken hassaları özleştirip önümüze koyuyor:

  “Anlattıklarım arasında gerçek dışı olanlar varsa Allah’a tevbe ederim. Râzı olacağı şeylere sarılmak hususunda da, Allah’tan yardım dilerim. Bâtıl olan şeyleri öğrenip onlardan korunmak için de Allah’tan doğru yola götürmesini isterim. İyilik O’nun elindedir.”

  Cabir bin Hayyan, modern kimyanın babası sayılır. Bundan 1200 yıl önce atom bombası fikrini ortaya atmıştır. “Atom parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir güç meydana gelir ki, Bağdat’ın altını üstüne getirebilir. Bu, Allah’ın kudret nişanıdır.” demiştir.

  Fârâbî, havanın titreşimlerinden ibaret olan sesin fizikî ilk açıklamasını yapmıştır.

  Cezeri, günümüzden 9 asır önce su ve basınç gücünden faydalanarak otomatik saatler, robotlar icat etmiştir. Dolayısıyla sibernetiğin ilk kurucularından sayılır.

  Akşemseddin Hazretleri, hastalıkların mikroplardan meydana geldiğini ispat eden Pasteur’dan 400 sene önce mikroplardan söz etmiştir.

  Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri İstanbul kuşatması esnasında Galata Kulesi önündeki düşman donanmasını vurmak istiyordu. Bu ise topların Beyoğlu sırtlarından ateşlenmesi ile mümkün olabilirdi. Ancak bunun neticesinde Galatalıların evleri yıkılabilirdi. Halbuki Osmanlılar ile Galatalılar arasında bir dostluk anlaşması vardı. Bunun neticesinde Fatih Hazretleri, ince hesap ve düzenlemeler neticesinde gülle aşırabilen toplar yapmayı plânladı. Plânını bizzat kendisi çizdi. Böylece büyük bir kumandan olmasının yanında tarihe havan topunu icad eden bir ilim adamı olarak da geçti.

  İbn-i Haldun, sosyolojinin kurucusu sayılır. Zamanına gelinceye kadar hikâye gözüyle bakılan tarihi bir ilim haline getirmiştir.

  İbn-i Heysem, optik ilmin kurucusudur. Görme olayının gözden çıkan ışınlarla değil, dışarıdan gelen ışınlar yoluyla olduğunu ispat etti. Gözlüğü ilk defa keşfetme şerefi ona aittir.

  Tıpta bir deha olan İbn-i Sina’nın eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulmuştur.

  Gıyasüddin Cemşid, ondalık sistemi kullanan ilk matematikçi olmuştur.

  Ayrıca Ali Kuşçu, Battânî, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Ömer Hayyam, Uluğ Bey ve daha ismini zikredemediğimiz birçok alimler birbirinden kıymetli eserler vermişler, kendilerinden yüzyıllarca sonra yaşayan insanlara dahi ışık tutmuşlardır.

  Buna en büyük âmil ise kendilerine Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’lerin nur ışığı altında yön vermeleri, ilmi kuru bir bilgi yığını olmaktan çıkarmaları olmuştur.

  http://www.hakikat.com/dergi/85/dogan85.html.