Kültür Sanat Edebiyat Şiir

muhammed ahmedül haznevi sizce ne demek, muhammed ahmedül haznevi size neyi çağrıştırıyor?

muhammed ahmedül haznevi terimi Cay Keyfi tarafından tarihinde eklendi

 • Ekrem Kavak
  Ekrem Kavak

  haznevi

 • Abdülaziz_ibni_huseyn
  Abdülaziz_ibni_huseyn

  şeyh ahmet el haznevi(k.s) çok büyük bir ALLAH dostu.Ben o büyük zatı göremedim ama torunu şeyh muhammed el haznevi(k.s) gördüm ve ne muhterem bir zat olduğunu ne büyük bir alim ve ALLAH dostu olduğunu gözlerimle gördüm. Hep ALLAH yolunda çalışarak geçti mübarek yaşantısı. Vefatı tüm islam alemini üzmüştür ama o engin feraseti ile bugün yerine oğlu şeyh muhammed mutaa(k.s) tayin etmiştir ALLAH şeyhimizin ilmini artırsın, ömrünü uzatsın. ALLAH cümlemizi böyle zatların şefaatinden mahrum etmesin(AMİN)

 • Mirza Deger
  Mirza Deger

  haznevi

 • Abdullah Aktog
  Abdullah Aktog

  seyh ahmed hazneviyi görmedim ama rahmetli seyh muhammed haznevi çok iyi peygamberimizin hayatına uyun yaşayan büyük bir din alimidir.Vasiyetinde o makama oglu muhammed mutaa hazneviyi layık görmüştür.oda babası muhammed haznevini yolunu takip ediyor.Genç yaşına ragmen bu büyük yükü kaldırması için Allahu teala yardımcısı olsun.Allah bizi onların yolundan ayırmasın.

 • Ferdi Kavlakoğlu
  Ferdi Kavlakoğlu

  Allah alimlerinden, evliyalarından razı olsun ve bizleri onların feyz pınarlarından nasiplendirsin. Amin

 • Ferdi Kavlakoğlu
  Ferdi Kavlakoğlu

  GAVS-I AZAM ABDÜLKADİRİ GEYLANİ'DEN TASAVVUF VE TARİKAT İNKARCILARINA HADİSLERLE CEVAPLAR;

  'Bir topluluk otururda Allahu Tealayı zikrederse, muhakkak onların etrafını melekler sarar, onları ilahi rahmet kaplar, üzerilerine sekinet iner; Allahu Teala onları, huzurundaki melekleri yanında anar' (Buhari, Tevhid, 15; Müslim, Zikir, 39; Ebu Davud, Vitir,14.....)
  Hadis-i Kutsi

  'Ümmetimin içinde benim kendileri ile birlikte olmamı emrettiği kimseleri yaratan Allah'a hamd olsun' (Taberi, Camiul beyan, İbnu Kesir, Tefsirül Kuranı Azim V, 153.....)
  Hadis-i Kutsi

  'Salih insanlarla beraber bulunan kimse güzel koku satanla beraber olan kimseye benzer. Güzel koku satan kimse kokusundan ikram eder. O hiç koku almasa bile onun yanında durduğu sürece ondanki (mürşiddeki) güzel kokuyu teneffüs eder ve koku üzerine siner. Kötülerle bulunmakta körükçü dükkanında oturmak gibidir. Orada bulunan kimse elini hiç kömüre bulaştırmasa bile, oradaki pis havadan bir parça üzerine siner'. (Buhari, Zebiha, 31; Müslim, Birr, 146; Ebu Davud, edep, 16....)
  Hadis-i Kutsi

  'Büyüğümüzü (hürmetle ve edeple) yüceltmeyen, küçüğümüzede merhamet göstermeyen, alimimizin hakkını bilmeyen bizden değildir'.
  (Ahmed, Müsned V, 323; Ebu davud, Edep, 58; Hakim, Müstedrek, I, 122)
  Hadis-i Kutsi

  'Kim benim velilerimden birisine düşmanlık yaparsa ben ona karşı harp açarım, ondan dostumun intikamını alırım'.(Buhari, Rikak, 38; Taberani,El-Kebir 7880....)
  Hadis-i Kutsi

  'Allah'ın (c.c.) öyle melekleri vardır ki, yollarda dolaşıp zikir ehlini ararlar, Allah'ı anan bir cemaat bulunursa birbirlerini; [istediğiniz ve arzu ettiğiniz şeye hazırlanın] diye çağırırlar. Kanatlarıyla cemaati dünya semasına kadar çevirirler(selamlarlar) . Ebu Hureyre'den(r.a) Rivayet.
  Hadis-i Kutsi

  'Bir kavim (cemaat, topluluk) sırf Allah için, oturup Allah'ı(cc) zikrederlerse, gökten biri kendilerine şöyle seslenir; [Haydi kalkın affedildiniz, günahlarınız sevaba çevrildi]' (İmam Ahmed, Ebu Yala ve Tabarani; Enes(ra.) rivayet etmişlerdir.
  Hadis-i Kutsi

  HADİSLER BU KADAR DEĞİL SADECE BUNLAR YETER İNKARCILARA.

 • İzzeddin Alkan
  İzzeddin Alkan

  Muhammed Haznevi

  Alim mutasavvuf Allah yolun ilim kılıcıyla, akıl gücüyle, çalışkanlıkla Allah (cc) rızasını kazanmış. kutlu insanlardan biri. Suriye'nin Kamışlı Kasabasının Tel-Maruf köyünde ikamet etmekte olan ve Türkiye'de de 100 binlerce müridi milyonlarca seveni olan sessiz ve samimi müslümanların yanık yürekle sevdiği, Siyaseti reddeden, Dünya malı toplamayan 1 kuruş dahi kabul etmeyen mümtaz ve eşi bulunmaz şahsiyetlerden biriydi. Allah Rahmet Eylesin Allah bizi şefaatine mazhar eylesin.

 • İzzeddin Alkan
  İzzeddin Alkan

  Seyh Ahmed El Haznevi Bölgenin en büyük şahsiyetlerinden biridir yaşantısı insanlık için örnek teşkil edecek bir şahsiyettir. bıraktığı eserler günümüzde halen torunu Şeyh Muhammed El Haznevi tarafından sürdürülmeye devam etmektedir. halen günümüz onun eserlerinden faydalanmaya çalışmaktadır. izzeddin alkan

 • Melih Sezen
  Melih Sezen

  20. yüzyılın en büyük Allah dostlarından bir tanesi Gavs Seyyid Abdulhakim Hz.'nin şeyhi önder, kutlu insan

 • Eşref İnal
  Eşref İnal

  ŞEYH AHMED EL HIZNEVİ(K.S) NE ANLAMA GELDİĞİNİ YAZMAK HATTA KİM OLDUĞUNU YAZMAK BENİM GİBİ İNSANLARIN HADDİ DEĞİLDİR. ONU TANIMAYAN BİLMEZ. ONU ANLATABİLECEK KİŞİLER ANCAK ONUNLA BİRLİKTE YAŞAMIŞ KİŞİLERDİR. ONU ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ. O Kİ GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK EVLİYALARDAN BİRİDİR. ONDAN BAHSETMEK BENİM GİBİ AVAM TABAKANIN EN ALTINDAKİ KİŞİLERİN ASLA HADDİ DEĞİLDİR. BU KONUDA YORUM YAPIYOR OLMAK BİLE HATTA ÇOK BÜYÜK EVLİYA OLDUĞUNU YAZMAK BİLE HADDİMİ FAZLASIYLA AŞMAK DEMEKTİR. UMARIM Kİ ALLAH(cc) BENİM BU KABAHATİMİ AFFEDECEKTİR. VE ALLAH TÜM ÜMMETİ MUHAMMEDİ ONUN ŞEFAATİNE NAİL EYLESİN.AMİN

 • Mi
  Mi

  Suriye'de 20.yy'da Kürt halkının yetiştirdiği en büyük din adamlarından biri...