Kültür Sanat Edebiyat Şiir

KONYA BEYŞEHİR KARADİKEN KÖYÜ sizce ne demek, KONYA BEYŞEHİR KARADİKEN KÖYÜ size neyi çağrıştırıyor?

KONYA BEYŞEHİR KARADİKEN KÖYÜ terimi tarafından tarihinde eklendi

 • Efgan Şimşek
  Efgan Şimşek

  www.karadikenkoyu.net
  efgan şimşek

  Karadiken Köyü nün tarihi milattan önce 2000 li yıllara dayanır.Yörede Etiler(Hitit) hüküm sürmüştür.Daha sonra Bizanslıların egemen olduğu yöre tarihte bir çok kez el değiştirmiştir.Bölgede bulunan,Hıristiyan mezarlığı,tarihi taşların üzerindeki kabartmalar,bu bilgileri doğrulamaktadır.1071 Malazgirt zaferiyle,Türk lerin Anadolu ya ayak basmasıyla,bölge Türk hakimiyeti altına girmiştir.  1326 yılına kadar Eşrefoğlu Beyliğinin yönetiminde olan Beyşehir,İlhanlı Kumandanlarından Çobanoğlu Demirbaşın 1326 yılında Eşrefoğlu Beyliği'ne son vermesiyle birlikte, Bundan sonra Beyşehir, Hamitoğulları'na geçmiş, Hamitoğullarından sonra Osmanlılar ve Karamanoğulları arasında 1374 yılından 1467 yılına kadar 20 defa el değiştirmiştir. 1467 yılında Fatih Sultan Mehmet., Beyşehir'i kesin olarak Osmanlı Devleti sınırları içine katarak Karaman Eyaletinin bir Sancağı yapmıştır.  Karadiken Köyü de bu değişimler sonucunda el değiştirmiştir.  1534 yılındaki bilgilere dayanılarak,Köyün etrafında şu anda sadece kalıntıları kalan,aladırım yerleşim yeri,Ovacık,Davutlar bölgelerinde yerleşik yaşam olduğu anlaşılmaktadır.  Köyümüzün geçim kaynakları,başta tarım olmak üzere,balıkçılık,hayvancılık seracılıktır.Yakın bir zamana gelinceye kadar,tornacılık ve yastıkçılık belli başlı geçim kaynakları olmuştur.Köyün yakınındaki sazlıklarda biçilen otlarla,yapılan bu meslek zamanla azalmış ve kaybolmaya yüz tutmuştur.1970 li yıllarda,hemen hemen her evin altında bir yastık yapma tezgahı bulunmaktadır.Balıkçılık ise,küresel ısınmanında etkisiyle azalan göl suları,balıkçılığı bitirme noktasına getirmiştir.Son zamanlarda,tarıma yönelen köy halkımız,özellikle sebze ve meyve konusunda ilerlemeler katetmiştir.Yetiştirilen,sebze karpuz,kavun aranılan ürünlerde yerini almıştır.  Beyşehir in batısında bulunan köyümüz, kuzeyinde Beyşehir Gölü,güneyinde Şamlar Köyü,güneydoğusunda Bademli Köyü,güneybatısında Üstünler Kasabası ile çevrilidir.Bir tarafı göl bir tarafı da dağla çevrili olduğu için,tarım yapacak geniş arazileri bulunmamaktadır.  Köyümüzdeki ilkokul,1949 yılında yapılmıştır.1990 lı yıllarada taşımalı sisteme geçilmesiyle,okul kapanmak zorunda kalmıştır.Köyümüzde bulunan tarihi ve eski camimiz,yıkılmış yerine 1964 yılında yeni bir cami yapılmış,bu camininde büyük bir tadilat istemesi dolayısıyla,2007 yılında,kubbeli,çini işlemeli,daha güzel ve daha geniş bir cami hizmete açılmıştır.  Köyümüzün nüfusu 367 dir.Dışarıya göç devam etmektedir.İstanbul,Konya,gibi göçler olsa da,yoğunluklu olarak,İzmir İlinde büyük bir kısım yaşamaktadır

  www.karadikenkoyu.net
  efgan şimşek