Kültür Sanat Edebiyat Şiir

kıyamet alametleri sizce ne demek, kıyamet alametleri size neyi çağrıştırıyor?

kıyamet alametleri terimi Kubilay Günay tarafından tarihinde eklendi

 • Tuna Kafkas
  Tuna Kafkas

  https://www.linkedin.com/posts/kutbettin-bing%C3%B6lbal%C4%B1-63b646120_activity-7038030169135063040-QCjK?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

 • Hamza Polat
  Hamza Polat

  Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden âbduhu ve Resuluhu

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Izlanda'nın kadın Başbakanı,uzun süredir beraber yaşadiği kız arkadaşıyla evlendi(!)

 • Osman Aslan
  Osman Aslan

  Fenerbahçelilerin şampiyon olmadıkları halde şampiyonluk kutlamaları.. :))

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Binlerce yıldır beklenen kıyamet olayının alametleri,doğudan insan-doğa ilişkiler bağlamında irdelemek gerekir.Doğa ve çevre tahribatının sonucunda,doğanın katliamlar sonucu yok edilme aşamasına gelindiğinde,insanlık kendi kıyamatini de yaratmış olacaktır.Zira Doğa(tabiat) insanlara ve bilimum mahlukata verdiği güzellikleri acımasızca geri alma sürecini başlatmıştır.Herşey insana bağlıdır.

 • Tuğba Altınsoy
  Tuğba Altınsoy

  hayatımızın içinde kıyameti çağrıştıran bir çok alametler var ne acı ki.
  bu yazılanlara ek olarak güneşin doğudan batması, batıdan doğması diyebilirim.

 • Mutlu
  Mutlu

  Yine Hadis-i şerif’lerin ifadelerine göre kıyamet alâmetleri şöyle gelişecektir:

  • Kur’an-ı kerim’in önemi insanlar tarafından unutulacak,

  • Cihad ve irşad faaliyetleri terkedilecek,

  • Namaz kılınmayacak,

  • Zekât angarya kabul edilecek,

  • Fâiz yemeyen kimse kalmayacak,

  • Büyük bir bereketsizlik olacak,

  • Gasp hadiseleri çoğalacak,

  • Liderliğe elverişli kişiler azalacak,

  • Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler idareci olup başa geçecek,

  • Fâsıklar toplumun efendisi hâline gelecek,

  • Ahmak ve alçaklar dünyanın en mutlu insanları olacak,

  • Anne-babaya isyan edilip erkekler hanımlarının emrine girecek,

  • Akrabalık bağları kesilecek,

  • Sonra gelenler geçmişlerine lânet okuyacak,

  • Akşam mümin olarak yatan kişi sabah kâfir olarak kalkacak; sabah mümin olarak kalkan kişi akşam kâfir olacak,

  • Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek,

  • Kitapların sayısı artacak,

  • Başa geçen âmirler halka zulmedecek,

  • Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek,

  • Ticareti dürüst olmayan kimseler ele geçirecek,

  • İş ehil olmayanlara verilecek,

  • Emanet kelepir kabul edilecek,

  • Aza kanaat edilmeyecek, çok ile de doyulmayacak,

  • Yağmurlar yıldırımlar çoğalacak,

  • Zelzeleler artacak,

  • Madenler yok olacak,

  • Mescidler süslenmekle birlikte ibadete önem verilmeyecek,

  • İnsanlar mescidlerle birbirine karşı övünecekler,

  • Câhiller aynı zamanda dürüst olmayan zâhidler türeyecek,

  • Sadece din dışı ilimler öğrenilecek,

  • Âni ölümler çoğalacak,

  • Erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla yetinecek,

  • Kadınlar her hususta ön plâna çıkarılacak,

  • Erkekler kadınlara benzemeye çalışacak,

  • Açıklık çıplaklık yayılacak,

  • Fuhuş ve hayâsızlık çoğalacak...

 • Mutlu
  Mutlu

  Kıyametin Küçük Alâmetlerinden Bazıları:

  Kıyamet kopmadan önce küçük alâmetler bir bir meydana çıkacaktır.

  Hadis-i şerif’lerde belirtilen küçük alâmetlerin başlıcaları hülâsa olarak şunlardır:

  • İlmin ortadan kalkıp cehâletin yerleşmesi,

  • Zinânın alenî hâle gelmesi,

  • Sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşması,

  • Oyun ve çalgı âletlerinin ortaya çıkması ve yaygınlaşması,

  • Câriyenin (köle kadının) efendisini doğurması,

  • Çobanların zenginleşerek bina yapmakta yarışması,

  • Zekât verilecek kimse bulunamayacak kadar servetin çoğalması,

  • Aynı dâvâyı güden iki büyük topluluğun birbirleriyle savaşması,

  • Adam öldürme hadiselerinin fazlalaşması,

  • Emanetin ganimet bilinmesi,

  • Elli kadına bir erkek düşecek şekilde erkek nüfusunun azalması,

  • Müslümanların kıldan ayakkabı giyen, küçük gözlü ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması,

  • İnsanların hayatlarından bıkarak ölülere gıpta etmesi,

  • Peygamber olduğunu iddiâ eden otuza yakın deccalin türemesi,

  • “Allah” veya “Lâ ilâhe illâllah” diyen bir kimsenin kalmaması.

 • Murat Yıldız
  Murat Yıldız

  hayat kıyamet kopsada kopmasada bir gün sona erecek

 • Seyide Kaymaz
  Seyide Kaymaz

  anlam verem,yorum şu aklı noksan insanlara eminim k i yaşları küçük daha pek fazla bir şeyin farkı olmayan insan dicem ama ona bile yakışmıolar. allahın aşkına kıyamet ile dalga geçilir mi allah bir çarparsa o sahısları neye uğradıklarını şaşırırlarrr....

 • Hüseyin Reyveci
  Hüseyin Reyveci

  dabbe tül arz -yecüc ve mecüc -hz.geri dönmesi-kuran sayfalarinin silinmesi ve son KABENIN YIKILMAZI

 • Nihade Sıfır
  Nihade Sıfır

  Sirkat çoğalıp lafz-ı sadâkat modalandı
  Namus tamam oldu hamiyyet yeni çıktı
  Sâdıkları tahkîr ile red kaide oldu
  Hırsızlara ikrâm u inâyet yeni çıktı
  Hak söyleyen evvel dahi menfûr idi gerçi
  İsnâd-ı taassub olunur merd-i gayûra
  Dinsizlere tevcîh-i reviyyet yeni çıktı
  İslâm imiş devlete pâ-bend-i terakkî
  Evvel yoğ idi işbu rivâyet yeni çıktı
  Milliyyeti nisyân ederek her işimizde
  Efkâr-ı frenge tebâiyyet yeni çıktı
  Eyvâh bu bâzîçede bizler yine yandık
  Zîrâ ki ziyân ortada bilmem ne kazandık

 • Selin Sonsuz
  Selin Sonsuz

  bkz. yecüc mecüc kavmi...

 • Selin Sonsuz
  Selin Sonsuz

  binaların ve zinaların artması...

 • Gülçin Yilmaz
  Gülçin Yilmaz

  hakemlerin fbyi kollamayı bırakması