Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

ittihat ve terakki cemiyeti sizce ne demek, ittihat ve terakki cemiyeti size neyi çağrıştırıyor?

ittihat ve terakki cemiyeti terimi Kamilbozkurt tarafından tarihinde eklendi

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Mustafa Kemal Nutuk'ta:'19 Mayısta Samsun'a çıktım diyor.Oysa M.Kemal Samsun'a çıkmadan önce,başkaları başka yerlere çoktan çıkmış bulunuyordu...İttihatçılar daha Mondoros Mütarekesi yapılmadan milli direnişi örgütlemek için harekete geçmişlerdi.Savaşın kaybedilmekte olduğunun anlaşıldığı günlerde Teşkilat-ı mahsusa,Anadolu'nun bir çok yerinde gizli silah depoları oluşturmuş durmdaydı.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Resmi tarih, gerçek durumu tahrif ederek 1923 sonrası hesaplaşmada 'kazanan' tarafın İttihatçı olmadığını ileri sürmüştür.cumhuriyet döneminde yazılan tüm tarih kitaplarında,Milli mücadelede oynadığı başat rol gözardı edilmiştir.Milli Mücadewleyi örgütleyip yönetenler İttihatçılardan başkasıymış gibi sunulmuştur.

 • Erdem Ülkün
  Erdem Ülkün

  Alman yayılmacılığının dümen suyunda, Osmanlı'yı 1.Paylaşım Savaşına sokan,Sarıkamış'ta,Yemen 'de, Arabistan çöllerinde,Osmanlı'nın(zaten olacaktı) Yoksul halk çocuklarının ölmelerine sebep olan teşkilat

 • ´m e R n n`
  ´m e R n n`

  kadrolarndan mustafa kemali
  yetiştirebilmiş
  parti

 • Feride Nizamettin
  Feride Nizamettin

  ‘…ittihatçıların çökmekte olan imparatorluğa sağlam direkler temin etmeye çalıştıklarına eminim. fakat bu direklerin boyları ve enleri o kadar birbirinden ayrı idi ki desteklemek istedikleri imparatorluk binası yıkıldı gitti.’

  halide edip

 • Bir Kara Karga
  Bir Kara Karga

  ...........................

  İttihat ve Terakki’nin gizli ve yasa dışı bir örgüt olduğu 1908 öncesinde, örgüte böyle girilirdi

  İki “muin” (rehber) , adayın koluna girerler, gözünü bağlayıp ara sokaklarda bir süre dolaştırırlar, sonra örgüt evine götürüp bir odaya alırlardı. Gece vakti... Uzaktan uzağa ezan sesleri... Belki havada odun kömür dumanı... Köpek havlamaları, bozacı da geçiyor... Ev ahşap, soba yanıyor... Odada kafasına kukuleta geçirmiş, yüzü görünmeyen üç kişi bulunurdu. Reis, adaya, bir masaya serilmiş bayrak üstünde bulunan toplu tabanca ve Kur’an-ı Kerim üzerine yemin ettirirdi. İhanet ettiği takdirde cezasının ölüm olacağı da kendisine bildirilirdi.

  Hani, “sırları açıklarsam dilimi kesip kumsala gömsünler” falan filan şeklindeki üçüncü derece mason yemini gibi! (Masonların kumsalla denizle ne işleri olduğunu anlayabilmiş değilim.)

  Öhö, İttihat ve Terakki üyelerinin çoğu da masondu zaten.

  Edirne postanesinde telgraf memurluğu yapan adamı başlarına geçirdiler, tuttu imparatorluğu batırdı.

  -engin ardıç-

 • Selçuk Akçaören
  Selçuk Akçaören

  Şunu unutmayalımki arkadaşlar...
  İttihat Terakkiden önce yetişen gençler ümmetçilik ile yetişirken İ.t. den sonra milliyetçilikle yetişti...özellikle enver paşa ve arkadaşlarının halka vermiş olduğu milliyetçilik duygusu 1.dünya harbinde bizim kahramanlık üzerine kahramanlık destanı yazmamımızı sağladı...
  Enver paşa türkün kendi devletinde ezildiğini söyledi(Türk derken türk kürt laz ve çerkezler yani Türk olarak geçenler) ....Anadoluda Ermeniler Balkanlarda yahudiler adalarda rumlar servetlerine servet katarken orduya asker vermedikleri gibi çok cüzi bir vergi veriyorlardı...ortadoğuda ise benzer bir durum vardı gene...ortadoğuda arap şeyhleri dervişleri aşiret ağaları servetlerine servet katarken yerel arap halkı fakirlikten kırılıyordu bu durumda yerel arap halkınının devlete olan bağlılığını azaltıyordu...üstelik bu araplar orduya asker vermedikleri gibi sürekli vergi kaçırıyorlardı...
  yani anlaşılacağı gibi devletin vergi geliri tamamen anadolu insanının omuzlarındaydı...anadolu halkı fakirlikten kırılırken o zengin gayrimüslimlerden çok daha fazla vergi veriyorlardı...bir kitapta okumuştum kürt asıllı bir adam diyorduki:
  Biz açlıktan ağaç yaprağı yerken ermeniler ayakkabılarını boyamadan sokağa çıkmazlardı diyordu...
  Gelelim Enver paşaya...
  Tamamen vatanseverlerden kurulu Teşkilat-ı Mahsusayı kuranlarda ittihatçılardır...
  Ve Milli mücadele döneminde istanbuldan anadoluya kaçırılan silahlarda teşkilat-ı mahsusanın silahlarıdır...
  evet enver paşa....Kuşçubaşı Yakub Cemil Süleyman Askeri İsmail Canbulad Çerkez Ethem...bu kahramanlarda bizzat enverin adamlarıdır..
  Eğer Türk milleti cihan harbinde...
  Sarıkamışda imkansızı zorlamışsa...
  Çanakkalede olmazı olur etmişse...
  Masallar diyarı Basrayı,Güzeller güzeli Bağdatı peygamber efendimizin türbesi Medineyi,Mescidi Aksanın bulunduğu Filistini savunmak için kahramanlığın en alasını yapmışsa fedakarlığın en alasını yapmışsa...Bu tamamen başta enver olmak üzere ittihatçıların milletimize vermiş olduğu
  milliyetçilik duygusuyla olmuştur...
  bazı ünlü İttihatçılar::
  Enver Paşa Nuri Paşa Talat Paşa Halil Paşa Cemal paşa kazım karabekir mustafa kemal yakub cemil kuşçubaşı eşref zenci musa çerkez ethem refet bele ismet inönü rauf orbay süleyman askeri ali fuat cebesoy fethi okyar fevzi çakmak kazım özalp dr.bahaddin şakir dr.refik saydam teğmen ali ihsan efendi Mithat Şükrü Bleda Mehmet akif ersoy..
  HEPSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN HEPSİNİN YATTIĞI MEKAN CENNET OLSUN RAHAT UYUYUN BÜYÜK KAHRAMANLAR BU VATANIN VATANSEVER EVLATLARI SİZLERİ ASLA UNUTMAYACAKTIR....

 • Doğan
  Doğan

  Arkadaşlar bir önceki görüşümde kısaca giriş yaptım özellikle rica ediyorum Türk tarihinde çok önemli yer kaplayan ve çok önemli işler başarmış cemiyeti bazı eksiklikleri ve yanlışlarından dolayı karalamayalım.Basayev arkadaşımıza şu açıdan çok katılıyorum tamamıyla vatansever insanlarda kurulu bir cemiyettir.Zaten onları bu seviyeye getiren birliktelikte bundan ileri gelir.

  Bence bu cemiyetin en büyük iki noksanında birisi siyasi tecrübeden uzak olmaları ve halis niyetlerinden dolayı iktidara gelmekten korkmaları diğeri ise Babıaliden kuvveti alıp Enver paşaya vermeleri ve ona dur diyememeleridir.

  Artıları ise çoktur.Milli birlikteliğin oluşmasını sağlamışlardır.Kemalist devrimi yapma şerefine nail olacak şahısları oluşturmuşlardır.O dönemde ikt anlamda çok önemli tasarruflarda bulunmuşlardır.Ziya gökalp ile birlikte laiklik,kadın-erkek eşitliğ,gibi konularda önemli düşünceler oluşturmuşlardır.Eğer bu cemiyet g.milli olsa bunları neden yapsın? ve en önemlisi mütareke döneminde vahdettin,d.ferit,ali kemal gibi dahili düşmanlar ile harici düşmanlar neden sürekli bu cemiyetin tamamıyla tasfiyesine uğraşsınlar?

  Bu konuda Prof.Dr Zeki Arıkan'ın yazdığı daha doğrusu derlediği İttihat ve Terakkide 10 sene adlı iki ciltlik kitabı size tavsiye ederimBu kitap çok önemli bir yere sahiptir.Nedeni ise Tanin Başmuharrirliği yapmış,mebus görevlerinde bulunmuş,talat paşaların yanında bulunmuş çok öenmli şahsın o döneme tanık olan kişinin kaleme aldığı yazılarından oluşmaktadır.Artısıyla eksisiyle objektif olarak anlatmaktadır İTC yi

  herkese iyi akş,syg

 • Doğan
  Doğan

  Öncelikle Türk devriminde çok önemli bir yere sahip olan cemiyet çok ağır ve anlamsız eleştirilere maruz kalmaktadır.Şunu belirtmek gerekirki İTC çoğunlukla vatanserver insanların oluşturduğu bir cemiyettir.En büyük eksiklikleri siyası tecrübeden ve bilgiden uzak oluşlarıdır ve bu yüzden ilk dönemde uzaktan kontrol şeklinde çalışmışlardır.
  boş,anlamsız vb kelimelerle bu cemiyeti karalamamak gerekir.Cemiyete renk katan Ziya Gökalp dirki bu kişi Atatürk çe fikrlerimin babası olarak nitelendirilmektedir.Kooperatifçilik,milli banka,kantariye şirketi,kapitülasyonlara karşı verilmiş mücadeleler herhalde g.milli bir cemiyet tarafından yapılamaz.
  Kemalist devrimin gerçekleşmesinde bu ekibin büyük başarısı bulunmaktadır.Bence en büyük hataları Enver Paşa ya hayır diyememiş olmalarıdır.

  Bu cemiyetin laiklikle alakası yoktur diyen arkadaşların Ziya Gökalp'in laiklik üzerine görüşlerini okumalarını tavsiye ederim.Masonlukla suçlayanlarada o yıllarda hangi cemiyetin masonluktan etkilenmeden yapılandığını belirtmelerini isterim.

  Son olarak İTC neydi bunu Tanin başmuharriri Muhittin Birgen Talat Paşa ya sorar tam o sırada içeri Ziya gökalp girer heh der Talat Paşa bu işi Ziya ya sor.Ziya Gökalp de;
  İttihat ve Terakki Cemiyeti Türk milletinin ruhundan kopmuş bir mefkure hamlesidir diye cevap verir.

 • Selçuk Akçaören
  Selçuk Akçaören

  İttihat Terakki partisinin üyeleri Turancılık politikasını gütmüşlerdir.
  yani laiklikle bir alakası yok.
  Laikliği en baştan beri isteyen tek kişi Atatürk tür diğer arkadaşları ilk başta İsmet İnönü sonradan bu fikre kapılmışlardır.

 • Selçuk Akçaören
  Selçuk Akçaören

  Kimse İttihat ve terakki ileri gelenlerine laf etmesin eleştirilebilir ama vatanın kötülüğünü istediler denilemez.Bütün ittihat ve terakki üyeleri vatansever cesur milletperver insanlardır.
  Zaten Kurtuluş Savaşı kahramanlarının nerdeyse hepsi İttihat ve terakki partisindendir.
  Kazım Karabekir Fevzi Çakmak M.Kemal Atatürk Fethi Okyar Refet Bele
  Kazım Özalp Ali Fuat Cebesoy Rauf Orbay... hepsi

 • Serhat Meric
  Serhat Meric

  Hayır!
  ittihat ve terakki cemiyetinin ülkücülük ile bir alakası yoktur lütfen yanlış yönlendirmeyin insanları.

  Ben bilgimin yettiği kadarı ile anlatayım.
  Kurtuluş savaşı öncesinde LAİK BİR TOPLUM isteyen OSMANLI ORDUSU SUBAYLARI tarafından kurulan gizli bir cemiyettir.Cemiyete girebilmek için sadece girmeyi istemek yetmez, ordu içindeki diğer üye subayların aday olacak kişinin LAİKLİK için savaşabileceğinden emin olmaları gerekmektedir. Cemiyetin içine dahil olacak askerler RESNELİ NİYAZİ PAŞA'nın evine gözleri bağlı bir şekilde getirilir ve yine aynı şekilde bir odanın içinde 'CEMİYET KURUCULARI' huzurunda KURAN-I KERİM' e el basarak yemin ettirilerek cemiyete dahil edilirler. Aralarında RESNELİ NİYAZİ PAŞA gibi büyük önderler ve komutanlar bulunmaktadır. Bu insanlar o kadar ateşli askerlerdirki bir tanesi VEZİR OLAN ENİŞTESİNİ VEZİRİN KENDİ EVİNDE ABLASININ YANINDA YEMEK YERKEN ANLININ ORTASINDAN VURARAK ÖLDÜRMÜŞ insanlarıdır. Kurtuluş savaşından önce MUSTAFA KEMAL de bu cemiyete dahil olmuş ve diğer kurucu üyeler ile gizli toplantılara katılmış kararlar almış bir kişidir. Kurtuluş savaşından hemen önce MUSTAFA KEMAL 'CUMHURİYET CEMİYETİ' isimli oluşumu başlatmış ve çok geçmeden 'KURTULUŞ SAVAŞI' nın ilk kurşunları atılmaya, ve ilk baskınları gerçekleşmeye başlamıştır. 'CUMHURİYET CEMİYETİ' başlarda sözü geçen ittihat ve terakki cemiyeti ile birlikte omuz omuza savaşmıştır. GELECEĞİMİZİ BU İNSANLARA BORÇLUYUZ. VE BİLMELİSİNİZKİ BU İNSANLAR HİÇ BİR ŞEKİLDE BİR SİYASİ KOLUN SAVUNUCULUĞUNU YAPMAMIŞLARDIR. NE SAĞCILIK NE SOLCULUK! ! ! İŞTE BU YÜZDEN GELECEĞİMİZİ BU İNSANLARA BORÇLUYUZ. EĞER BU İNSANLAR SAĞCILIK YADA SOLCULUK GİBİ BİR AMAÇ İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞSALARDI AMAÇLARINI, ŞU AN BU DURUMDA OLAMAZ ÇOK ÇOK KÖTÜ DURUMLARDA OLURDUK. Böyle insanlar ve cemiyetler(sağcılık solcululuk mücadelesi içinde olan) o dönemlerde de vardı ama kurtuluş savaşının çıkışı ile beraber onlar da dağılıp gittiler...

 • Ali Yuva
  Ali Yuva

  MODERN HALİ BUGÜNKÜ ÜLKÜCÜLER..............

 • Gözde
  Gözde

  güzel bir amaç için kurulmuş olsa da amacından sapan cemiyeti haline gelmişti zamanında...

  Bu da aydınlanma adına yapılan ama amacına ulaşamayan bir adımdı...

 • Oktay Karaca
  Oktay Karaca

  sitedeki yeni tartışma terimi olacak inşallahülazim :)) düşünürü düşüncesinden dolayı tebrik ediyorum,
  ittihat ve osmanlı çatışmasının yine yaşayacağımız terim olmuştur bu, ittihatçılar sevecek osmanlıcılar yerecek ve bu kavga böylece sürüp gidecek.