Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

hariçten gazel okumak sizce ne demek, hariçten gazel okumak size neyi çağrıştırıyor?

hariçten gazel okumak terimi Zekiye Güven tarafından tarihinde eklendi

 • Tuna Kafkas
  Tuna Kafkas 28.02.2023 - 01:23

 • İdil Ce
  İdil Ce

  Dahilden okuyanlari n'apalım

 • İdil Ce
  İdil Ce

  Sesi güzel olsa bari

 • İrapta Mahalli Yok
  İrapta Mahalli Yok

  'HARICILER

  Dinî ve siyasî konularda itaattan ayrılıp isyân derecesine varan aşırı görüş ve faaliyetleriyle tanınan bir fırkadır. İslâm tarihinde ilk kez meşru otoriteye başkaldıran ve kabilecilik ruhunu tekrar canlandırmak isteyen siyasî anlayışın dinî bir hüviyete bürünerek toplumdan kopan radikal bir hareketin taraftarları olarak da tanımlanmaktadır.
  Haricîlik, Hz. Ali ile Muaviye arasında cereyan eden Sıffin savaşı sonrası hakem meselesi yüzünden ortaya çıkmıştır. Bu hareketi ilk başlatanlar çölde yaşayan Temimli’ler ve taraftarlarıdır.
  “Allah’tan başka hüküm sahibi yoktur.” ilkesiyle tavizsiz İslâm’ı yaşadıklarını iddia eden Haricîler, Hz. Osman ve Hz. Ali’yi ve bunların yönetimini benimseyenleri küfürle itham ederek öldürecek kadar ileri gitmişlerdir. Dinin emir ve yasaklarına uymayanları kâfirlikle suçlamışlardır. Haricî olmayan herkes düşman ve kâfirdir. Takva ve şecaat, ibadetlere devam, sürekli Kur’ân okuma, dini kurallara uyma belirgin özellikleridir. Bunların kendilerinin dışında herkesi kâfir olarak nitelemeleri ve şiddet uygulamaları, İslâm’la örtüşmeyen en bariz vasıflarıdır. '

 • Nurfer Yıldız
  Nurfer Yıldız

  Bi de hariçten gazel okuyanlar var...kimse dikkate almaz onları ama kendi kendilerine ha babam de babam okur dururlar....

 • Seu Kuyt
  Seu Kuyt

  bekara karı boşaması kolay
  sozunun bir başka versiyonu

 • Sezgin Yeşiltaş
  Sezgin Yeşiltaş

  Konunun sonuçlanması halinde tesirinden hiç birşekilde etkilenmeyecek olanın konu hakkında atıp tutması..

  Mesela;
  Türkiye'nin AB'ye girmesi ile ilgili olarak Kuzey Kore'nin beyanda bulunması bir hariçten gazel okumadır.