Kültür Sanat Edebiyat Şiir

fütühat i mekkiyeden altın sayfalar sizce ne demek, fütühat i mekkiyeden altın sayfalar size neyi çağrıştırıyor?

fütühat i mekkiyeden altın sayfalar terimi Aybars Dinç tarafından 13.03.2006 tarihinde eklendi

 • Anlam Yolcusu
  Anlam Yolcusu 12.07.2010 - 22:14

  Allah, sürekli verir, mahal ise, yatkınlığı(istidadı) ölçüsünde kabul eder.Nitekim şöyle deriz: Güneş, ışınlarını varlıkların üzerine yayar ve ışınlarını yayarken kimseye cimrilik yapmaz.Mahal ise, o ışığı yatkınlığı ölçüsünde kabul eder.


  Şu var ki (bu ihsandan mahrum kalmışsan) , yatkınlığının kabul edemeyeceği şeyin sana verilmesini istiyorsun demektir.Aklını yatkınlığa vermeden, istediğin konuda mahrum bırakılmayı Allah'a nisbet edersin.Bazen şahıs, istemeye yatkındır, fakat verildiğinde -mahrumihyet bir yana- istediğini kabule yatkın değildir.'Allah herşeye kadirdir' dersin ve bu sözünde de haklısın.Fakat alemdeki ilahi hikmetin tertibini ve şeylerin hakikatlerinin verilerinden habersizsin.Herşey, Allah katındadır.Allah'ın mahrum bırakması vermek, vermesi mahrum bırakmaktır.Fakat geride şunu öğrenmen kalmıştır: Niçin ve nereden?

 • Anlam Yolcusu
  Anlam Yolcusu 12.07.2010 - 22:12

  Bilmelisin ki:Namaz kılanın selam vermesi, namazda Rabbiyle karşılıklı konuşup Allah'tan başka her varlıktan ve yanındakilerden habersiz kalması durumunda geçerli olabilir.Namazdan çıkıp o halden, varlıkları ve cemaati görme haline geçmek isteyince, onlara selam verir.Bu selam, namaz esnasında kendilerinden uzaklaştığı için, yanlarına dönen kimsenin verdiği selamdır.Namaz kılan kişi, namazında varlıklar ve -cemaatle kılıyorsa- cemaatle olmayı sürdürmüşse, bu haldeki bir insan, namazda selam vermesiyle Allah'ın katında olduğu izlenimini vermekten utanmaz mı?

  Arifin namazdaki selamı ise, bir halden başka bir hale intikal etmesi ve geçmesinden kaynaklanır.Bu nedenle iki selam verir: Birincisi ayrıldığı, ikincisi geldiği kimseye dönüktür.Ancak namaz kılarken Allah katında olduğu için yanına gittiği kimseye selam vermez.Çünkü Allah esSelam'dır.Dolayısıyla O'na selam verilmez.

 • Anlam Yolcusu
  Anlam Yolcusu 12.07.2010 - 22:11

  Ölüm fitnesinin başka bir yönü ise, kabirdeki sual esnasında meydana gelir.Bu fitne, meleğin 'Bu adam hakkında ne dersin? ' deyip paygamberi gösterdiğinde gerçekleşir.

  Ölü, meleğin peygambere saygılı davranmadığı görür.Meleğin bu davranışı, dürüst iman sahibi müminin kâfir ve kuşkucudan ayrışmasını sağlayan bir sınamadır.Mümin 'o Allah'ın peygamberi Muhammed'dir, bize kanıt ve hidayetle elçi olarak geldi, biz de kendisine inandık ve onu doğruladık' der.Münafık ve kuşkucu -ki kuşkucu, peygamberin Allah katından gelen bir elçi olduğunda kuşku duyar ve onu ruhsal güçlerden biri sayar -meleğin 'bu adam hakkında ne dersin? ' deyip 'Allah'ın peygamberi hakkında ne dersin? ' demediği için peygambere saygı göstermediğni görür.Bunun üzerine kuşkucu şöyle der: 'Bu adamın peygamberliğinde iddia ettiği derecesi olsaydı, melek ona bu şekilde işaret etmezdi.'Ardından, 'Bilemiyorum, insanların bir şey dediklerini duymuştum, ben de onların söylediğini söyledim' der.Bundan dolayı ise, hiç tahayyül etmediği büyük bir bedbahtlık yaşar.Ölüm ve kabrin fitnesi budur, bunu bilmelisin!

  f.m3.c/sy.358