Kültür Sanat Edebiyat Şiir

evrenin yaratılışı sizce ne demek, evrenin yaratılışı size neyi çağrıştırıyor?

evrenin yaratılışı terimi Tuana tarafından tarihinde eklendi

 • İsmail Öztürk
  İsmail Öztürk

  Evren bundan milyarlarca yıl önce 'sıfır noktasından' gelen muazzam bir patlama ile oluşmuştur. Bizler biliyoruz ki patlamalar maddenin yapısını düzensizleştirir. Ama büyük patlamadan sonra ortaya müthiş bir düzen çıkmıştır. Tabi bu bir anda olan bir şey değil. Aşama aşama düzenli hale kavuşmuştur. Büyük patlama yaradılışın en büyük kanıtıdır. O teoriden de öte bir hadisedir.

 • Nusret Orhan
  Nusret Orhan

  İnsanın yaratılışıda evrenin, tabiatın, tüm kainatın yaratılışıda Allah'tandır.
  Her yaratılmışa yaratılış gayesine uygun olarak fıtratlarındaki güzellikleri bahşeden Allah'tır.

 • Murat Dalgın
  Murat Dalgın

  Evrenin OLUŞUMU konusunda bilim adamları binlerce kitap yazmıştır. Bu çalışmalar insanlar için daha inandırıcı ve gerçektir. Başka tür açıklamalara, okuyan ve objektif düşünen insanlar artık inanmamaktadır. Yani; deniz bitti. İnsanlar uyandı.

 • Düşünmüyorum Yine De Varım
  Düşünmüyorum Yine De Varım

  Big Bang

 • Ayhan Karadag
  Ayhan Karadag

  okuyun okumak zararlı değildir hiçbirşey kaybetmezsiniz! !

  O gökleri ve yeri yoktan var edendir... (Enam Suresi, 101)


  Kuran'da verilen bu bilgi, çağdaş bilimin bulgularıyla tam bir uyum içindedir. başta da belirttiğimiz gibi astrofiziğin ulaştığı kesin sonuç, tüm evrenin madde ve zaman boyutlarıyla birlikte, bir sıfır anında, büyük bir patlamayla var olduğudur. büyük patlama', orijinal adıyla 'Big Bang' teorisi, tüm evrenin yaklaşık 15 milyar yıl önce tek bir noktanın patlamasıyla yokluktan meydana geldiğini kanıtlamıştır.

  big bang'den önce madde diye bir şey yoktur. maddenin, enerjinin, hatta zamanın dahi bulunmadığı, tamamen metafizik olarak tanımlanabilecek bir yokluk ortamında, madde, enerji ve zaman bir anda yaratılmıştır. Modern fiziğin ortaya koyduğu bu büyük gerçek, Kuran'da bize 1400 yıl önceden haber verilmektedir.

 • Ayhan Karadag
  Ayhan Karadag

  herşey yaratıcının elindedir. evreni oluşturan da odur, istediği şekile evreni yaratır ve sana sadece bir oluşum gibi gösterir zira herkes fizik kurallarına göre evrenin nasıl oluştuğunu biliyor

  20. yüzyılın başlarına dek hakim olan görüş, evrenin sonsuz boyutlara sahip olduğu, sonsuzdan beri var olduğu ve sonsuza kadar da var olacağı şeklindeydi. statik durağan evren model adı verilen bu anlayışa göre, evren için herhangi bir başlangıç veya son söz konusu değildi.

  materyalist felsefenin de temelini oluşturan bu görüş, evreni sabit, durağan ve değişmez bir maddeler bütünü olarak kabul ederken, bir Yaratıcının varlığını da reddediyordu. oysa 20. yüzyılda gelişen bilim ve teknoloji, materyalistlere zemin sağlayan durağan evren modeli gibi ilkel anlayışları kökünden yıkmıştır.

  21. yüzyılın başlarında olduğumuz şu dönemde, evrenin bir başlangıcı olduğu, yok iken bir anda büyük bir patlamayla var olduğu modern fizik tarafından pek çok deney, gözlem ve hesapla ispatlanmış durumdadır. ayrıca, evrenin, materyalistlerin iddia ettikleri gibi sabit ve durağan olmadığı, tam tersine sürekli bir hareket ve değişim içinde olduğu, genişlediği de saptanmıştır. bugün bu gerçekler bütün bilim dünyası tarafından kabul edilmektedir.

 • Mikail Ülkü
  Mikail Ülkü

  Kesinlikle görmeyi istediğim en büyük olay! Umarım bir gün bu sahneler bize de gösterilir. Muhteşem bir şey olmalı. Şükürler olsun! İyiki yaratılmış evren.

 • Zeynel Celik
  Zeynel Celik

  El-meâric suresi (4.ayet) : Melekler ve Cebrail miktarı ellibin yıl olan o derecelere bir günde yükselirler.

  Hangisi acaba? Bir gün, ellibin yıl mı, yoksa bin yıl mı?

  Kaf suresi (38.ayet) , Fussılet suresiyle (9.,10. ve 12.ayetlerle) apaçık çelişiyor.

 • Rabia Özay
  Rabia Özay

  Yaratılışın 'günleri' zaman dilimlerini simgeler. Kuran'a göre zaman göreli bir boyuttur

  'hac-47. O azabı çabuk getirmen için sana meydan okuyorlar. ALLAH sözünü bozmaz. Rabbinin katında bir gün, onların hesabıyla bin sene gibidir..
  secde-5.Gökten yere kadar bütün işleri O kontrol eder. Sonra sizin saydığınızdan bin yıla eşit bir gün içinde kendisine yükselirler'

  Yeryüzünün yaratılışı iki birim zaman alırken, içindeki yaratıklar için gerekli tüm besinlerin ve koşulların düzenlenmesi ise dört birim zaman almıştır. Bu oranlama, yeryüzündeki ekolojik sistemin önemini vurgular

  kaf-38. Gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattık. Hiç bir yorgunluk da duymadık

  kaynak:www.enfal.de

 • Rabia Özay
  Rabia Özay

  bing bang teorisi ile açıklanır genelde.. ilk başta büyük bir kütle halinde olan kainat korkunç bir patlama ile hızla genişlemeye başlamıştır..şu anda da hala genişlemektedir -hızı yavaşlayarak- olası kıyamet senaryolarından biri de bu genişlemenin gittikçe yavaşlayarak en sonunda tersine dönmesi ve hızlı bir çekimle bütün kainatın tekrar bir alev topuna dönüşmesidir -tabi bunun için milyonlarca yıl gerekli ;)

  zariyat suresi
  47 Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz biz, (onu) genişletici olanlarız.

  yani: Bu büyük kainatı biz sadece bir kere yaratıp bırakmadık, aksine o kainatta sürekli genişletme yapıyoruz. Ve her an o kainat içinde yaratmamızın yepyeni, dehşete düşüren gelişmeleri olmaktadır. Böyle güçlü ve muazzam yaratıcının şahsını, yeniden yaratma konusunda siz nasıl aciz sanabilirsiniz?

 • Zeynel Celik
  Zeynel Celik

  Evren (eğer Allah tarafından) yaratılmış ise, kaç günde yaratılmış? Evrenin (Allah tarafından) yaratıldığını iddia eden kitap, yaratılmanın kaç günde olduğu konusunda farklı bilgiler vermektedir. Hûd suresi (7.ayet) , El-a'râf suresi (54.ayet) ve Yûnus suresi (3.ayet) , Allah'ın, gökleri ve yeri yaratma eylemini 6 (altı) günde tamamladığını bildiriyor. Fakat, Fussılet suresi (9.,10. ve 12. ayetler) , yerin 2 günde, gıdaların 4 günde ve 7 tane göğün de 2 günde yaratıldığını bildiriyor. Bu hesaba göre, yaratma toplam 8 günde gerçekleşiyor. Acaba hangisi doğru? 6 gün mü,8 gün mü?

 • Sanem Demirer
  Sanem Demirer

  en büyük bunalımımın odak noktası.intihar nedenim olacak.
  varoluşsal karmaşam.iç bulantım.

 • Cem Nizamoglu
  Cem Nizamoglu

  Klasik olarak, Big Bang teorisi, evrenin tüm parçalarının aniden genişlemeye başladığını kabul eder. Ama evrenin tüm parçaları genişlemeye nasıl aynı anda başlayabilmişlerdir? Emri veren kimdir?

  Andrei Linde, kozmoloji profesörü, 'The Self-Reproducing Inflationary Universe', Scientific American, vol.271,1994, s.48

  Meteryalist ya da diyalektik materyalist gibi felsefeye dayananlar 'Sonsuz Evren' fikrini savunurlardı.. Einstein'dan Alexandre Friedmann'dan Lemaitre ve en son Edwin Hubble hesaplamaları ile Big Bang keşfi evrenimizin bir başlangıcı olduğunun ortaya atılması ve yine Hubble teleskobun ortaya koyduğu evrenin genişlediği gerçeği, Politzer gibi bilimi kendi yanlarında sananlar, Politzer'in 'eğer öyle olsa, bir Yaratıcı olduğunu kabul etmek gerekir' sözüne gelmek zorunda kaldılar...

 • Esin Uludağ
  Esin Uludağ

  hala büyük bir sır... herkes bir şeyler söylüyor... büyük patlamayla başladığı söyleniyor... belki doğru.. pek çok delil var.. büyük bir patlamayla da sona erecek belki.. ama sürekli genişlediği kesin..her yıl, ay dünyadan 1,5 cm uzaklaşıyor.. bu uzaklaşma ne kadar büyürse dünyanın dönüş dengesinde de o kadar sapma olacak ve bozulacak.. kısaca yandık arkadaşlar....

 • Pelin Taş
  Pelin Taş

  Büyük patlama...

 • Hulya Önder
  Hulya Önder

  Big-Bang