Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ümraniye Belediyesi Şiir Yarışması

erzurum kongresi sizce ne demek, erzurum kongresi size neyi çağrıştırıyor?

erzurum kongresi terimi F tarafından tarihinde eklendi

 • Türker Temurkan
  Türker Temurkan

  https://www.derskurdu.com/erzurum-kongresi-tarihi-kararlari-maddeleri-onemi

  tarihine ve orjinal beyannamelerine bakabilirsiniz.

 • Naci Püskülcü
  Naci Püskülcü

  Yürüdük Erzurum'a doğru
  Birkaç tüfek beraber.
  Kartallar dolaştı al doruklardan
  Kondu cana.

  90'lık ihtiyarlar vardı
  19 yaşa değer
  Kolları rüzgar gibiydi vallah
  Bakışları benzerdi ummana.

  Palandöğencek ışıldar idi,
  Paslanmış bir hançer.
  Çıktı bir hançer,dadaş, tarihten
  Alana.

  Ana vatan duyulurdu sonsuz,
  Havada yapı, havada mermer;
  Aziziye tabyasından, Ana ana.

  Kimi bebesinden geçmiş
  Kimi gayrı ot yer
  Kiminin kopmuş ayağı 1328'de.
  Adımını verir sana.

  Bir toplandık bütün gönüllercek
  Kişi kişiden er.
  Ayırt edilmezdi kaya, öküz, oğul,
  At,kız,torun, dana.

  Katılırdı soru taşın
  Katılırdı toprağın içindeki fer.
  Döküle döküle bulut
  Felek dolana dolana.

  Bir kongre ettik ki,
  Çok ağrıdı düşünceler.
  Düşüncelerin açışından
  Alınlar boyandı kana.

  Söyler ahını memleketin
  Söyler.
  Erzurum,
  Dağcana.

  Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

 • Serhat Latir
  Serhat Latir

  Türkiye'nin bugüne gelmesinde önemli bir adım

 • Yıldız Demirel
  Yıldız Demirel

  İstanbul'da hanımlar, beyler, paşalar,
  tül perdeler, kravatlar, apoletler, şişeler,
  çıtı pıtı dilleri ve pamuk gibi elleri
  ve biçare telgraf telleri
  devretmek için Amerika'ya Anadolu'yu
  şöyle diyorlardı Erzurum'dakilere:
  «Bizi bir başımıza bıraksalar,
  tarafgirlik, cehalet
  ve çok konuşmaktan başka müspet
  bir hayat kuramayız.
  İşte bu yüzden Amerika çok işimize geliyor.
  Filipin gibi vahşi bir memleketi adam etti Amerika.
  Ne olacak,
  Biz de on beş, yirmi sene zahmet çekeriz,
  sonra Yeni Dünya'nın sayesinde
  İstiklâli kafasında ve cebinde taşıyan
  bir Türkiye vücuda geliverir.
  Amerika, içine girdiği memleket ve millet hayrına
  nasıl bir idare kurduğunu
  Avrupa'ya göstermek ister.
  Hem artık işi uzatmağa gelmez.
  Çok tehlikeli anlar yaşıyoruz.
  Sergüzeşt ve cidâl devri geçmiştir:
  Türkiye'yi, geniş kafalı birkaç kişi belki kurtarabilir.»

  N.H.Ran

 • Yıldız Demirel
  Yıldız Demirel

  Buna rağmen,
  İstanbul'da birçok hanımlar, beyler, paşalar,
  Türk halkından kesmişlerdi umudu.
  Yağdırıldı telgraflar Erzurum'a:
  «Amerikan mandası altına girelim,» diye.
  «İstiklâl, diyorlardı, şâyanı arzu ve tercihtir, amma
  bugün bu, diyorlardı, mümkün değil,
  birkaç vilâyet, diyorlardı, kalacak elde,
  şu halde, diyorlardı, şu halde,
  Memâliki Osmaniye'nin cümlesine şâmil
  Amerikan mandaterliğini talep etmeği
  memleketimiz için en nâfi
  bir şekli hal kabul ediyoruz.»

  Fakat bu şekli halli kabul etmedi Erzurumlu.
  Erzurum'un kışı zorludur balam,
  buz tutar yiğitlerin bıyığı.
  Erzurum'da kaskatı, dimdik ölür adam,
  kabullenmez yılgınlığı...

  N.H.Ran

 • Yıldız Demirel
  Yıldız Demirel

  Erzurum'da on dört gün sürdü Kongre:
  orda, mazlum milletlerden bahsedildi
  bütün mazlum milletlerden
  ve emperyalizme karşı dövüşlerinden onların.

  Orda, bir Şûrayı Millî'den bahsedildi,
  İradei Milliyeye müstenit bir Şûrayı Millî'den.
  Buna rağmen,
  «Âsi gelmiyelim» diyenler vardı,
  «makamı hilâfet ve saltanata.»
  Hattâ casuslar vardı içerde.

  Buna rağmen,
  «Bütün aksâmı vatan birküldür» denildi.
  «Kabul olunmaz,» denildi,
  «Manda ve Himaye...»

  N.H.Ran

 • F
  F

  Bugün 85.yıldönümü olan kongre.

 • F
  F

  3 Temmuz 1919'da İstanbulkapı'dan Erzurum'a giriş yapan Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler,yetkililer ve vatandaşlar tarafından karşılandılar.Kazım Karabekir'den 1918 Erzurum Harekatı hakkında bilgi aldı.Ve Erzurum'da Cumhuriyet Caddesi'nin sağ tarafındaki Erzurum Kalesi Muhafızlığı'na ait şimdiki cinislilerin evine yerleşti.İstanbul Hükümeti,Mustafa Kemal'in Erzurum'da kalmasını istemiyor,İstanbul'a geri dönmesini emrediyordu.8 Temmuz 1919 gecesi,Mustafa Kemal geçtiği telgrafta askerlikten istifa ettiğini ifade ediyordu.Bu karar yurt çapında büyük yankı uyandırmıştı.

  Tarihi kararlar alındı

  Erzurum Kongresi,tesbit edilen tarihten 2 hafta sonra 23 TEMMUZ 1919 günü Kongre caddesindeki kongre binasında toplandı.Bu bina yakın bir tarihe kadar fen lisesi olduğu halde şu anda müze olarak korunmakta ve sergilenmektedir.Cevad Dursunoğlu'nun çekilmesiyle yerine Mustafa Kemal aday gösterildi ve kongre başkanlığına seçildi.Mustafa Kemal yaptığı tarihi konuşmasında dünyanın ve Türkiye'nin siyasi durumuna değindi.Erzurum Kongresi iki haftalık bir çalışmadan sonra şu kararları aldı:

  *Milli hudutlar içinde vatan bir bütündür.

  *Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükümeti'nin çökmesi halinde millet,birlik olarak yurdu koruyacak ve kurtaracaktır.

  *Vatanın bağımsızlığını korumaya Osmanlı Hükümeti muktedir olmadığı takdirde,amacı elde etmek için geçici bir hükümet kurulacak ve bu milli kongre tarafından seçilecektir.Eğer kongre toplanamamış durumda ise bu seçimi kongre temsil kurulu yapacaktır.

  *Vatanın maruz kaldığı üzücü hadiseler sonunda milli vicdandan doğan,toplulukların birleşmesinden meydana gelen teşkilat Vilayet-i Şarkiye,Müdaf-i Hukuki Milliye Cemiyeti,her türlü particilik akımlarından tamamıyla uzaktır.Bütün İslam vatandaşları cemiyetin üyesidir.

  *Manda ve himaye altına girme kabul edilemez.

  *Hıristiyan unsurlara, Siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozmaya yönelik imtiyaz verilmeyecektir.

  *Erzurum Kongresi, Milli Mücadele'de önemli bir yere sahip olmuştur.Atatürk,konuşmalarında bu duygusunu sık sık dile getirmiştir.