Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Atatürk'ün yaverleri... sizce ne demek, Atatürk'ün yaverleri... size neyi çağrıştırıyor?

Atatürk'ün yaverleri... terimi Selim Kaya tarafından tarihinde eklendi

 • Safira El-azizi
  Safira El-azizi

  buyrun...
  Ataturk ve Fevzi Cakmak...
  '.....Yani ordunun başında

  bulunduğu kadar memleketinin idarî mesuliyetini alan heyete de başkanlık etti.


  B. M. Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal'in iyi, vefalı ve bilgili bir


  yardımcısı oldu.

  Gazi, Büyük Zafer'in kazanılışında onun rolünü şöyle anlatır:

  '...Taarruz, öteden beri Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi Paşa Hazretlerinin pek
  derin ilme ve vukufa ve pek derin feyz ve tecrübeye müsteniden ihzar ettiği

  plân dahilinde vuku bulacaktı. Bu plân dahilinde hazırlık emri verildi....' '


  Ve kazim Karabekir Ataturk'un hem silah arkadasi hemde sinif arkadasidir.

  alintilar..

  'Karabekir, Harp Okulu'nda Mustafa Kemal ile tanıştı.1902'de Harp Okulu'nu, 1905'te Harp Akademisi'ni bitirdi.1909'da İstanbul'da patlak veren 31 Mart Olayı'nı bastırmak üzere buraya gönderilen Hareket Ordusu'nda Mustafa Kemal ile birlikte Kazım Karabekir'de vardı.'

  ...
  'Karabekir'in hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri Doğu'daki görevine gidişiyle başlar. Asıl başlangıç tarihiyse Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktıktan sonra, kendisiyle temasa geçmesidir. O günden başlayarak Karabekir'in sınıf arkadaşı Mustafa Kemal ile tam bir işbirliği yapacak ve bu beraberlik Kurtuluş Savaşı'nın sonuna kadar sürecektir.'..

 • Fatih Yılmaz
  Fatih Yılmaz

  '...Gazi,halkın iradesini kendisinin temsil ettiğine inandı ve milletin mümessili olan Büyük Millet Meclisini emrine aldı...İstediği insanları millete namzet diye sununca bunlar ittifakla seçilmiş addolundu...Bu tarzda teşekkül eden Meclis,onun istediklerini kanunlaştırmaktan ve meşru kalıplara bağlamaktan başka bir şey yapmaz ve yapamazdı...

  Manzaranın bir dekor kadar dahi hakikat olmadığı kimsenin gözünden kaçmıyordu...Ne seçimler seçimdi,ne seçilenler milletin arzu ve temayüllerini ifade ve temsil edebilecek kimselerdi; ne de Meclis meclisti...'

  (Halka Karşı Demokrasi,D. Mehmet Doğan,Beyan Yayınları)

 • Ece Özdemir
  Ece Özdemir

  Biraz tarih okumakta fayda var kanımca... Böyle önemli konularda en azından...

 • Ece Özdemir
  Ece Özdemir

  Aklı başında, değer bilen, tarihine sahip çıkan her insan Atatürk'ün gönüllü yaveridir...Zaten tarihe baktığımız da da onun yanında olan ve yaverliğini yapanlar da gönüllü olarak bu işi yapmaktadırlar...

 • Safira El-azizi
  Safira El-azizi

  tarih bilgim yaniltmassa..Kazim Karabekir ve Fevzi Cakmak..