Kültür Sanat Edebiyat Şiir

ARDAHAN OVAPINAR KÖYÜ sizce ne demek, ARDAHAN OVAPINAR KÖYÜ size neyi çağrıştırıyor?

ARDAHAN OVAPINAR KÖYÜ terimi tarafından 12.10.2009 tarihinde eklendi

 • Yusuf Kizilkaya
  Yusuf Kizilkaya 03.01.2011 - 16:17

  ARDAHAN İLİ MERKEZ İLÇESİ OVAPINAR (BAĞDAT) KÖYÜ

  Ovapınar Köyünün kuruluşu 1830’lara dayanmaktadır.

  Ardahan'ın merkez köylerinden olup çevresinde Tepeler(Konk) Köyü ve Akyaka (Godusgara) Köyü ile Güzçimeni (Kirman) bulunmaktadır. Ardahan merkeze uzaklığı 9 km.dir.

  Ovapınar Köyünün eski adı Bağdat'tır.
  Köyümüz sınırlarında bulunan Tekçam, Tavşan tepe gezmeye değer yerlerdendir. Bu güzelliklerin yanı sıra günümüze yetişemeyen, belleklerede hala bir doğa harikası olarak kalan Kızılkaya’nın havasını solumak bir başka heyecandır. Ovapınar Köyü, Ardahan'ın diğer köylerinde olduğu gibi yıllarca Büyük şehirlere göç vermiştir.

  Yöremiz insanı, göç ettiği yerlerde bile asla ayrı düşmemiş, birlikte olmanın, birlikte düşünmeninönemini hiçbir zaman unutmamıştır.


  TEKÇAM BİR EFSANEDİR

  Ovapınar köyü dağlarında bulunan ormanlık alan zamanla yok olur, bir tane çam ağacı kalır.Geceleriağacın etrafında mumların yandığını gören yöre halkı bu çam ağacının kutsal olduğuna inanır ve dilek dilemek için buraya gelir.Ancak bir gün çevredeki köylerden birinde yaşayan bir adam ağacı kesmeye karar verir.Ağacın yanına gelerek kesmeye başlar ve baltayı vurduğu yerden kan gelir.Ağacı kesmeye kararlı olan adam vazgeçmez ve ağacı keserek evine götürür.O günün akşamında bu bölgeyegörülmemiş derecede bir yağmur yağar ve adamın yaşadığı köyden bir sel geçer.Sel köyden sadece bu adamın evini ve ailesini götürürken, başka kimseye zarar vermez.
  Bugün ağacın bulunduğu yerde TEKÇAM denilen bir çeşme akmakta ve yöre halkı yağmur yağmadığı zaman buraya gelerek yağmur duası etmektedir.

  SÜLALELER

  • Sivriler
  • Ciyalar
  • Asık Hüseyinler
  • Vaklaliler
  • Gosrolar
  • Gınacalar
  • Ayvazlar
  • Kayalar
  • Melkonlar
  • Kenanlar
  • Lippolar
  • Köleler
  • Ğırantlar
  • Hurdalar
  • Araslar
  • Kasaplar
  • Saltürkler


  GEÇMİŞTEN BUGÜNE AŞIKLARIMIZ
  • Aşık Hüseyin
  • Teminder ağa
  • Aşık Şükrü
  • Aşık Nayım
  • Aşık Kasım (Aynı zamanda pehlivan)
  • Niyazi Dayı (Kıtlık Şiiri)
  • Halim Yeşilyurt

  GEÇMİŞTEN BUGÜNE USTALARIMIZ
  • Muharrem Dayı: Nalbant Kırık çıkık
  • Aziz BALKAYA: Baytar
  • Zeko Usta: Furgun ustası ve marangoz
  • Hasan Usta: Furgun ustası ve marangoz
  • Abduraman usta: Furgun ustası ve marongoz
  • Laçin emmi: Dişci (Malzemesi Kelpeten)
  • Nazım Özdemir: Ortopedi

  GEÇMİŞTEN BUGÜNE SAĞLIKÇILARIMIZ
  • Nazım Özdemir: Ortopedi
  • Aziz BALKAYA: Baytar
  • Laçin emmi: Dişci (Malzemesi Kelpeten)
  • Hünker sarıçam: Dişci (Aynı zaman da köyün ebesi)

  GEÇMİŞTEN BUGÜNE SANATÇILARIMIZ
  • Kör Hafız: Zurna ve ney üstadı
  • Abduraman ÜNAL: Cumbuş üstadı,aynı zamanda zabit katipliği yapmıştır
  • Dursun KIZILKAYA: Cümbüş üstadı

  GEÇMİŞTEN BUGÜNE PEHLİVANLARIMIZ
  • Abbas oğlu Kasım pehlivan
  • Nazım Oğlu Feridun pehlivan
  • Rikabi Oğlu Cevdet Pehlivan
  • Kadim Oğlu Fazıl Pehlivan

  FOLKLORUMUZ
  • Temur Ağa
  • Gacike
  • Sarı Seyran
  • Ardahanın Yollarında
  • Ağır Bar
  • Şeyh Şamil

  GELENEKLERİMİZ
  Kız Saraflama (Zarraflama) :

  Evlilik çağına gelen erkek çocuğun ailesi, çocuklarına ve ailelerine uygun bir gelin bulma arayışına girerler. Gelin adayı genellikle, evlilik çağına gelen evladın beğendiği, ailenin uygun bulduğu veya yakın çevreden tanıdıkların tavsiye ettikleri bir kız olur. Uygun aday bulunduğunda erkek tarafından kadınlar bir bahane bularak kız evine gider, kızın kendi aileleri için münasip olup olmadığını araştırırlar. Bunun içinde çeşitli oyunlar denerler. Kızın gözlerinin sağlamlığını öğrenmek için iğneye iplik taktırırlar; uzaktan konuşmaya çalışarak kulaklarının iyi işitip işitmediğini, evin temizliğine bakarak kızın çalışkan olup olmadığını öğrenirler. yemeklerine bakarak maharetli olup olmadığını anlarlar.

  Kız İsteme:
  Uygun gelin adayı bulunduğunda kız tarafına haber gönderilerek kız istemeye gidilir. Erkek tarafı münasip bir dille ziyaretin amacını dile getirir. Bunun üzerine kız tarafı düşünmek için süre ister. Bu süre içerisinde yakınlarının düşüncelerini alır ve erkek tarafı hakkında gerekli araştırmaları yapar. Eğer yapılan araştırmalar müspet olursa erkek tarafına haber gönderilerek yeniden davet edilir.

  Beh Takma:
  Bu davet üzerine erkek tarafından kız istemeye giden kişiler, tekrar kız evine giderler. Erkek tarafı kız evine giderken yanlarında “beh” denilen ve manevi değeri olan eşyalardan oluşan bir hediye paketi götürür. Kız tarafı da aynı şekilde kendi “beh” ini hazırlar. Kız tarafı gerekli ikramları yapar ve sonunda karşılıklı olarak “beh”ler verilerek şerbet içilir.

  Söz Kesme:
  Söz kesme olayı genelde “beh takma” işinden 3-4 hafta sonra olur. Söz kesme işinde nişan tarihi, çeyiz miktarı başlık parası, şişlik ve diğer eşyalar konuşulur, düğüne ne kadar atlı getirileceği karara bağlanır. Bu iş her iki tarafın vekil ettiği kişilere tarafından karara bağlanır.

  Nişan:
  Erkek tarafı söz kesme sırasında belirlenen tarihte, kararlaştırılan nişan hediyelerini alarak kız evine gider.Nişan veya düğün için erkek tarafından kız tarafına gidenlere “atlı” denir. Bu isim, bu kişilerin kız evine atla gitmelerinden kaynaklanır. Nişan için erkek tarafı genellikle altın, bilezik, yüzük gibi ziynet eşyaları ile elbiselik ve ayakkabı gibi giyecekler götürür. Kız tarafı da kızın kendi el emeği olan çorap, atkı, kazak, başlık gibi eşyalardan misafirlere hediye eder. Ayrıca bu hediyelerden damat adayına da gönderilir. Nişan sırasında gelin misafirlere nişan şerbeti ikram eder, atlılar da karşılığında “şerbet parası” olarak bir miktar para verirler

  Başlık-Şişlik:
  Geleneksel düğünlerde erkek tarafından kız tarafına ödenen ‘başlık’ geleneği, günümüzde artık sürdürülmemektedir. Başlıkla birlikte erkek tarafı, düğün hazırlıkları için kız tarafına “etlik ve şişlik” olarak koyun,
  sığır ve yemeklik eşyalar verir.


  DÜĞÜN (TOY) :

  Atlı Yığma: Düğün hazırlıkları tamamlanıp düğün günü geldiğinde davet edilen atlılar erkek evinde toplanırlar. Yaşlılar aşıkların bulunduğu odaya, gençler ise davul-zurnanın çalındığı yere götürülür. Atlılar düğün evinin uzağında karşılanır, atlı havası ile düğün evine getirilir, düğün evindeki eğlenceden sonra akşam vakti gelince de komşular tarafından gece yatısına götürülür. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra kız evine doğru yola çıkılır. Kız evine yaklaşıldığında o yörenin delikanlılarınca gelenler karşılanır.

  Kına Gecesi:
  Kına gecesi, gelinin baba evinde geçireceği son gece olup, bu gecede gelinin eline kına yakılır. Kına yakılmadan önce gelen misafirlere çerez, şeker, helva gibi ikramlarda bulunulur. Sonra gelin; kına yakılacak odaya tabaklar içinde yanan mumlar taşıyan genç kızların eşliğinde gelir ve orta yerde bir sandalyeye oturtulur. Gelinin kınası başı bozulmamış (dul olmayan) bir kadın tarafından hazırlanır. Genç kızlar ve kadınlar ayrılık, hasret kokan mani ve türküler söylerler. Odadakiler mani ve türkülerini söylerken gelinin kınası yakılır ve yine başı bozulmamış bir kadın tarafından sarılarak bağlanır. Nikah töreni bittikten sonra çeyiz yayma işlemine geçilir. Çeyiz sandıkları ve bohçaları odanın orta yerine konulur. Erkek ve kız tarafının çeyizleri ayrı ayrı yazılarak değerleri belirlenir. Bu liste iki nüsha olarak hazırlanır. İmam, muhtar ve iki şahit tarafından imzalanarak biri erkek tarafına diğeri kız tarafına verilir.

  Gelin Götürme:
  Kız evinden oğlan evine hareket günü geldiğinde, sabah erkenden araçlar hazırlanır. Araç olarak kışın at kızakları(zanka) yazın ise atlı arabalar hazırlanır. Gelin evden çıkarken “ gelin ağlatma “ havaları çalınır. Kızın annesi hem ağlar hem de kızına öğütler verir. Kızın erkek kardeşi ise gelinin beline gümüş kemer bağlar. Kemeri bağlayana toy babası veya sağdıç tarafından bahşiş verilir. Gelinin yüzü al renkli ipek bir duvak ile örtülür ve gelin, iki yengesi tarafından itina ile getirilerek gelin arabasına bindirilir. Dualar ile yola çıkarılarak oğlan evine getirilir.

  Gelin Karşılama:
  Gelin alayı düğün evine geldiğinde gelinin ayağını basması için bir bakır kazan ters çevrilir ve üzerine tahta kaşık veya çay bardağı konulur. Gelin inerken buna basar ve kırmaya çalışır. Kıramaması uğursuzluk sayılır. Gelin iki yenge tarafından arabadan indirilirken damat ve sağdıç, daha önce hazırladıkları bozuk para ve çerezleri onların çevresine atarlar. Bu arada gelin inerken kaynana da gelinin önünde oynar. Gelin eve geldikten sonra çalgılar çalınır, oyunlar oynır. Gece damadın arkadaşları ve gelen atlılar sağdıcın evinde toplanır, güvey tıraşı yapılır. Bu eğlenceler gece yarısına kadar sürer.

  Duvak Açma:
  Ertesi gün kuşluk vaktinde duvak açma töreni yapılır. Gelin düğün yerinde ortada bir sandalyeye oturtulur. Başında duvağı bulunur. Çalgılar çalar, oğlan sağdıcı “beşaçılan”, “karabağ” ve “ hançerbarı” oyunlarından birini gelinin etrafında dönerek oynar. Bir yandan da elindeki hançer ile gelinin duvağını yavaş yavaş açar.  Gelinin Takdimi ve Yüz Görümlüğü:
  Duvak açma töreni bitip herkes dağıldıktan sonra ev halkı toplanır. Kız yengesini temsilen bu işi yapacak kadınlardan biri orta yere gelir, elini havaya kaldırarak çalgıcıları susturur. Ya sözle ya da türkü makamı ile
  şöyle der:
  Gelin diyer yoktur atam
  Koyunum yok koça katam.
  Bu söz üzerine kayınpeder öne çıkarak:
  Men kaynatan senin atan,
  Gelin hoş geldin hoş geldin,
  Yavrum hoş geldin hoş geldin,
  Bize hoş geldin hoş geldin,
  Dedikten sonra “Benim tarafımdan gelin kızıma on tane kuzulu koyun, nesilden nesile onun olsun” diyerek gelinin yüz görümlülüğünü verir.Bu olay sırayla kaynana, kayınbirader ve görümce için de yapılır.Yüz görümlülükleri verilerek yenge ve sağdıçlar da alınarak bar tutulur ve düğün sona erer…

  YÖRESEL ŞİVEMİZ

  Ağıl: Hayvanların dışarıda kapatıldığı yer
  Ağartı: Yağ,peynir,süt,yoğurt gibi yiyeceklerin genel adı
  Ahır: Hayvanların konulduğu yer
  Ağbun: Hayvan gübresi
  Alaf: Kışlık için hazırlanan haynan yemi
  Atol: Patatese benzer fındık büyüklüğünde kök
  Abursuz: Rezil
  Agoz: Sabanın açtığı iz

  Baga: Ahırda hayvanlara ot ve sman verilen tahta bölme
  Beç: Biraz geri zekalı anlamında-safça
  Basma: Hayvan pisliğinin bastırarak düzeltilmiş şekli
  Berf: Kar

  Dabak: Bir hayvan hastalığı
  Davar: Koyun sürüsü
  Düğmeç: Taze ekmek lokma lokma yapılarak üstüne yağ dökülerek yenilir
  Doydoy: Güvercin
  Dınaza: Alaya almak
  Dillo: Ketenden örülmüş çuval

  Ebele gel: Bu yana gel
  Eğiş: Teknede hamur kazıyan kazıyacak
  Ele deme: Öyle söyleme
  Eringen: Tembel, üşenen

  Fanti: İskambil kağıdı
  Farş: Kötü rezil kadın
  Ferik: Yavru yavukFırtık: SümükFışgı: Tezeğin ufalanmış hali
  Furğun: Öküz arabası

  Gagaç: Kurumuş otlara verilen ad
  Gada: Dert, bela
  Gakka: Çoçuk dilinde şeker
  Galak: Tezek yığını
  Ganfet: Akide şekeri
  Gayğana: Sahanda yumurta
  Gedek: Manda yavrusu
  Gem: Döven
  Gaşlenmek: Donmak, çok üşümek
  Gımı: Atol denen bitkinin uzamış sapı
  Gıdik: Keçi yavrusu
  Goçik: Kaban
  Golopi: Tahtadan yapılmış yoğurt kabı
  Göze: Pınarın suyunun çıktığı yer
  Gunçul: Uç
  Guzuk: Kambur

  Hacillenmek: Yaptığına pişman olmak
  Harputlamak: Sıcak suyla soğuk suyu karıştırmak
  Haro: Ambar içinde bir bölme
  Haros: Ekilmemiş tarla
  Hasıllama: Yoğurmak
  Helek: Yorgun
  Herk: Sürülmüş tarla
  Herslenmek: Sinirlenmek
  Herzal: Tekerleksiz el arabası
  Hışt: Çivili köpek tasması
  Hodak: Öküzün boyunduruğuna binen ve öküzü süren çoçuk
  Hozan: Biçilmiş tarlanın bir diğer adı

  İstikan: Çay bardağı
  İstol: Sandalye
  İşkirlenmek: Şüphelenmek
  İşmar: İşaret etmek

  Kanfet: Akide şekeri
  Kaşka: Küçük araba
  Kayış: Kemer
  Kayğana: Sahanda yumurta
  Kartopu: Patates
  Kerme: Koyun pisliğinden yapılan tezek
  Kert: Bayat
  Kersen: Hamur Teknesi
  Kırlent: Sekilere konulan yastık
  Kıtmir: Küçük
  Koraraba: Kağni
  Koşat: Binalarda yük taşıyan kalın ağaç
  Kotan: Pulluk
  Köçmek: Kızların evlenmesi
  Kurun: Ağaçtan oyularak yapılan su kabı
  Kuşkana: Tencere
  Kuzzik: Kambur
  Külek: Ağzı geniş, altı dar su kabı
  Küze: Su kabı Lazut: Mısır

  Leçek: Beyaz renkli baş örtüsü
  Lıbbız: Parasız
  Lobya: FasülyeLoda: Büyük ot yığını

  Mafiş: Küçük kare şeklinde kesilmiş yufkanın yağda kızartılması
  Maşrapa: Kulplu bir çeşit su kabı
  Mazi: İki tekerlek arasındaki mil
  Meşe: Orman
  Merek: Ot yada saman konulan yer
  Mintan: Gömlek
  Morbet: Çırak, yardım eden çoçuk
  Mögkem: Sağlam
  Mürgüllemek: Otururken hafiften uyumak
  Mozik: Dananın büyüğü
  Muçurlamak: Buruşturmak

  Nahır: Sığır sürüsü
  Neft: Gaz yağı
  Napuzzar: Evin önünde yada arkasında kalan tarla
  Nat: Tırpan sapı
  Nöker: Hizmetkar

  Pağaç: Yuvarlak ve kalın bir ekmek türü
  Pağıllanmak: Kıskanmak
  Palaz: BezPeg: Yıkıntı, virane olmuş ev
  Peş: Arka
  Peşgun: Ayakları kısa yer sofrası
  Peşkir: El havlusu
  Pisik: Kedi
  Pingal: Tavuk yuvası
  Portlak: Göz yapısı büyük olan
  Poşa: Yiyecek toplayan
  Pöçük: Kuyruk
  Punğar: Pınar
  Pulul: Ot demeti

  Sahi: Gerçek
  Sami: Boyunduruğa takılan demir yasa ağaç çubuk
  Sambağı: Samileri bağlıyan ip
  Sanaksal: Ahırların orta yerinde, hayvan pisliklerinin toplandığı çukurca yer
  Sap: Başakların tutnduğu dal
  Seki: Oturulan divan
  Sinor: Tarla sınırı (hudut)
  Sitil: Süt kabıŞaplak: Tokat

  Şirat: Peynir yapılırken sütten oluşan su
  Şor: Tuzlu
  Şos: Asfalt yol

  Tar: Tavukların üzerine dizildiği ince sırık
  Tavşal: Kadınların baş örtüsünün kalını (şal)
  Telis: Çuval
  Terek: Raf
  Teşt: Saç leğen
  Tuman: Don
  Tusmak: Sinmek
  Tığ: Harman yerinde saman yığını

  Uçuk: Yıkık
  Umaç: Hamurdan yapılan civcivlere verilen yiyecek

  Vedire: Kova, su kabı
  Veran: Harabe

  Yal: Köpek yiyeceği
  Yanbegi: Yatay olan eğri
  Yaşik: Ağaçtan yapılan kasa
  Yaşmak: Baş örtüsü şekli
  Yege: Eye
  Yel: Osuruk
  Yesir: EsirYığ: Topla
  Yığın: Kalabalık
  Yumri: Yuvarlak
  Yüngül: Hafif
  Yoz: Kısır vegenç mal
  Yaslık: Sahur
  Yegin: Çalışkan titiz

  Zağar: Küçük kopek
  Zanduk: Sandık
  Zanka: At kızağı
  Zırlama: Ağlama
  Zırza: Asma kapı kilidi
  Zukkum: Haram, zehir


  YÖRESEL ATASÖZLERİMİZ

  • Aç it fırın yıkar Aç it tekne devirir.
  • Açıkta kalanı it yer, sahipsiz olanı kurt yer.
  • Bir it nasıl olsa deriyi sürütür.
  • Çok havlayan it ısırmaz.
  • Isıran it Dişini göstermez.
  • İt ite havlar yolcunun iş rastlar.
  • Hızlı koşan atın boku seyrek düşer.
  • Arpa verilmeyen,at kamçı Zoruyla yürümez.
  • At yedi günde,it yediğinde belli olur.
  • At sahibine göre kişner.
  • At at oluncaya kadar sahibi mat olur.
  • Beleş atın dişine bakılmaz.
  • El atına binen meydanın ortasında iner.
  • Ersiz avrat yularsız ata benzer.
  • Fakir ata binince bey oldum sanır.
  • Dana boku sıva tutmaz.
  • Dere ıssız tilki bey.
  • Ev danası öküz olmaz.
  • Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar.
  • Kurdun adı çıkmış, tilki dünyayı yıkmış.
  • Leyleğin ömrü laklakla geçer.
  • Leylek tara, kız bara gelir.
  • Sağılan ineğin buzağısı kesilmez.
  • Sürü terse dönünce, öncü olan aksaktır.
  • Baş nereye derse ayak oraya gider.
  • Desinler ki Haco ’nun hançeri var.
  • Biti kanlanan kendini bey sanıyor


  YÖRESEL KARGIŞLARIMIZ

  • Afat ola canına
  • Ağzı kıllı
  • Ağzın kapanaydı
  • Adın bataydı
  • Adın ellere miras kala
  • Ah edip ah işitesin
  • Ah edesin kan kusasın
  • Allah uyuz verende tırnak vermeye
  • Allah belanı versin
  • Allah canını alsın
  • Allah sana dert vere derman vermeye
  • Al yeşil duvak takmayasın
  • Ataşlara gelesin
  • Ayaklarına kara su ine
  • Andıran kala

  • Başına benim kadar taş düşsün
  • Boynun altında kala
  • Boyun devrile
  • Bohçan düğülü kala
  • Bor bohça açasın

  • Çor dege
  • Canına ataşlar düşe
  • Ciğerin ağzından döküle
  • Çıra gibi yanasın

  • Ekmek atlı sen yayan olasın
  • Elin kırılsın

  • Gidesin dönmeyesin
  • Gerdanından vurulasın
  • Gidişin ola da gelişin olmaya
  • Gözün kor olsun
  • Gözün önüne aksın
  • Gözüne dizine dursun

  • Hakkım sana haram olsun, kara katran olsun
  • Hasretin gözünde kala
  • Her tiken bir dağda kala, kurda kuşa yem ola
  • Hevesin kursağında kala
  • Huyun batsın
  • Huyun ney ki suyun ne olsun

  • İşiğin söne
  • İki gözün avcuna aksın
  • İki gözün önüne düşe
  • İtin eniği
  • İt ile alamete, kurt ile kıyamete kalasın

  • Kudurada dağlara düşesin
  • Kan kusasın
  • Kara haberin gelsin
  • Kara yola gidesin
  • Kara yere giresin
  • Kapılara gitmeyesin
  • Kör ocak kalasın
  • Kökün kuruya

  • Ocağın söne, kapın tersine döne
  • Oturduğun yerde gugga kalasın
  • Omurgan çevrile belin devrile

  • Ödün bokuna karışsın
  • Ölüp kurtulmayasın, kalıp da sürünesin
  • Ömründe gülmeyesin
  • Ölmiyesin ommiyesin.götün yatakta, gözün bacada ola

  • Sene afat değsin
  • Seni parça tike olasın
  • Seni çor tuta
  • seni yormuyasın
  • Seni kan kusasın
  • Seni kara yere gelesin
  • Seni ommiyecak
  • Seni farşolasın
  • Son görüşün ola
  • Sufatın tökülsün

  • Tuttuğun dal elinde kala
  • Toprak başaan
  • Toprak gözünü doyura

  • Yaride kalasın

  • Zehir girsin boğozuna
  • Zukkum yiyesen
  • Zukubet tutar inşallah


  YÖRESEL TÜRKÜLERİMİZ

  DİMME

  Ardahan'ın yollarında
  Güller açar bağlarında
  Öyle bir yar sevmişim ki
  Orıüç ondört çağlarında

  Eyvah dimme dimme nazlı yar dimme
  Ben özüm sarhoş sen şarap verme

  Dimmeyi ben çayda gördüm
  Elinden bir fayda gördüm
  İki öptüm bir sevdim
  Ondan vefayı da gördüm

  Eyvah dimme dimme nazlı yar dimme
  Ben özüm sarhoş sen şarap verme

  Semavarı alıştırın
  Maşa alıp karıştırın
  Yarim benden küsüp gitmiş
  Onu benle barıştırın

  Eyvah dimme dimme nazlı yar dimme
  Ben özüm sarhoş sen şarap verme

  Semavarı al eyledim
  Şekeri bal eyledim
  O yar gelecek diye
  Koçu kurban eyledim

  Eyvah dimme dimme nazlı yar dimme
  Ben özüm sarhoş sen şarap verme


  GÖLELİ GELİN

  Hele sen Göle'nin neyini gördün
  Altmış kız gelinin boyunu gördün
  Sürüden ayrılan koyunu gördün
  Göle'li gelin, elleri kınalı gelin
  Göle'li gelin edalı gelin

  Kaşları gözleri sürmeli gelin
  On parmağın onu birden kınalı gelin

  Göle'nin dağları, bağlı meşeli
  İçlerinde biter, gül menevşe
  Yardan ayrılması çetin bişedir.
  Göle'li gelin edalı gelin

  Kaşlari gözleri sürmeli gelin
  On parmağın onu birden kınalı gelin

  İçlerine girsem ne derler
  Sevmedikleriyle alay ederler,
  Göle'li gelin edalı gelin
  Kaşları gözleri sürmeli gelin

  Göle'nin dağlan, kardan geçilmez
  Soğuktur suları bir tas içilmez
  Göle'li gelin edalı gelin
  On parmağı birden kınalı gelin.


  ARDAHAN SENİ

  Nasıl Metedeyim Ardahan seni
  Kalem ile seni yazmak isterim
  Bahar ile açar çayır çimeni
  Çayırın çimenin gezmek isterim

  Bir yanın bağ bahçe bir yanın meşe
  Bir yanın seherle dönmüş güneşe
  Bir yanın laledir biri menekşe
  Senin resimi ben çizmek isterim

  San derler Arda Han'ın diyarı
  Senisin umudumun gölgesi varı
  Çimende çiçekte oynaşır arı
  Arda balını ben süzmek isterim

  Kız gelinin yayların yaylıyor
  Sürülerin çayır çimen boyluyor
  Sana gelen senle gönül eğliyor
  Akıp giden Kür de yüzmek isterim

  Halayda davulcu ay şabaş diyor
  Turnalar sesiyle gönül eyliyor
  Nuri bu sözleri böyle söylüyor
  Ardahan'a türkü düzmek isterim  DÜĞMELİ

  Ardahan'ın düzüne
  Oy dügmeli yar dügmeli
  Oturmuş koyun sağar
  Terlemiş sineleri
  Oy dügmeli yar dügmeli tey tey

  Ardahan'ın düzüne
  Düşmüşüm yarin derdine
  Kaç gündür görmemişim
  Yarim kaldır yüzünü
  Yandım sevdalarına
  Gece uykumdan etti
  Oy düğmeli yar düğmeli tey tey

  Gökte uçan teyyare
  Selam söyle o yare
  Kaç gündür görmemişim
  Yüreğim pare pare

  O yar yelek yaptırmış
  Sevmiyorum dügmeleri
  Ben olsan dügmeleri
  Fistanın topla gel
  Oy dügmeli yar dügmeli  HOŞ BİLEZİK

  Hoş bilezik hoş bilezik kolları nazik
  Ben yarimden ayrılmışam vay bana yazık
  Dağlarda maralsın çöllerde ceylan
  Olmuşam nahcivan boyuna hayran
  Salın da bana gel ben sana kurban

  Hoş bilezik hoş bilezik kolları nazik
  Ben yarimden ayrılmışam vay bana yazık
  Mencüş küpe takmış iki kulağa
  İnci dişler yakışıyor dudağa
  Beni hasret koyma elma yanağa

  Hoş bilezik hoş bilezik kolları nazik
  Ben yarimden ayrılmışam vay bana yazık
  Güzeller güzeli güllerin hası
  Senin ol sevdanın şahan kalası
  Bağların çiçeği dağın lalası

  Hoş bilezik hoş bilezik kolları nazik
  Ben yarimden ayrılmışam vay bana yazık  BU GELEN NAHIR MIDIR

  Bu gelen nahır mıdır,
  Ay maral maral maral
  Saralan tahıl mıdır,
  Kız mısın gelin maral

  Dediler yarin gelir,
  Ay maral maral maral
  Menzili yakın mıdır,
  kız mısın gelin maral

  Bu dağda maral gezer,
  Ay maral maral maral
  Telini tarar gezer,
  kız mısın gelin maral

  Dağ bizim maral bizim,
  Ay maral maral maral
  Avcı burda ne gezer,
  kız mısın gelin maral  ÇAYDA ÇINAR AĞACI (TELLO)

  Çayda çınar ağacı tello
  Çift gezer iki bacı tello
  Büyüğü hele mele tello
  Küçüğü can ilacı tello

  Hop tello can tello can tello
  Yaktın beni suna can tello

  Suda balık yan gider tello
  Açma yaram kan gider tello
  Buna tabib neylesin tello
  Ecel gelmiş can gider tello

  Hop tello can tello can tello
  Yaktın beni suna can tello

  Arpa çayın kenarı tello
  Aktı söndü feneri tello
  Ben bu derdi çekemem tello
  Bölüşek yari yari tello

  Hop tello can tello can tello
  Yaktın beni suna can tello  TOYUĞUM

  Benim toyuğum ağıdı balam
  Derisi dolu yağıdı balam
  Dün bu zaman sağıdı balam
  Seni yanaşın toyuğu tutan

  Oğlanasan toyuğu çalan
  Benim toyuğum çil çildi
  Kanatları tel tel idi.
  Toyuğ değil bir fil idi.

  Seni yanaşın toyuğu tutan.
  Oğlanasan toyuğu çalan.

  Zübeyde hala çıhdı dama
  Bir sağa bahdı bir de sola
  Toyuğu tuttu attı dama
  Adlanasan toyuğu tutan.
  Oğlanasan toyuğu çalan.


  YAYLALAR

  Yaylanın yolundayım
  Furgunun boynundayım
  Anam beni sorarsan
  Kızların yanındayım

  Oy yaylalar yaylalar çimen bağladınız mı
  Ben askere giderken kızlar ağladınız mı

  Yayla yaylaya bakar
  Yayla suyun yan akar
  Güzel gızlar dururken
  Çirkinlere kim bakar

  Oy yaylalar yaylalar çimen bağladınız mı
  Ben askere giderken kızlar ağladınız mı

  Yaylanın yolu daşdur
  Yarimin gözü yaşdur
  Beni yiyip bitiren
  Bir ela göz gaşdur

  Oy yaylalar yaylalar çimen bağladınız mı
  Ben askere giderken kızlar ağladınız