Kültür Sanat Edebiyat Şiir

Ahmed El Haznevi sizce ne demek, Ahmed El Haznevi size neyi çağrıştırıyor?

Ahmed El Haznevi terimi İzzeddin Alkan tarafından tarihinde eklendi

 • Ensar Demir
  Ensar Demir

  Şeyh Ahmed vasiyetle oğulları Şeyh Masum ks Şeyh Alaaddin ks Şeyh İzzettin ks sırayla İrşad makamına oturduklar hepside bu yolu ileri seviyeye getirdi Sonra vasiyetle ve liyakat gereği Şeyh İzzettin oğlu Şeyh Muhammed ks verdi İrşad makani... Liyakat geregi yetiştirdiği terbiye ettiği seyri sülük ile zirveye çıkardığı oğlu Seyh Muhammed Muta ks hazretleri vasiyetle Haznevi tarikat hizmet yetkisini irsat etme görevini vermiştir...
  Haznevi =ŞEYH MUHAMMED MUTA HAZNEVI K.S bütün mal ve caniyla insaligin Hidayeti için çalışan gayret eden siyaset ve mal toplamdan uzak ilmi ile amil Alim Allah dostu detaylı www.ilimirfanhaznevi.com www.ilimveirfan.com.tr sohbet ve hizmetlerini göre bilirsiniz

 • Kasım Kaplan
  Kasım Kaplan

  Şeyh Abdulgani Haznevi Kimdir?
  Şah-ı Hazne namıyla bilinen büyük mutasavvıf, son dönemin en büyük mürşid-i kâmillerinden biri olan Şeyh Ahmed-i Haznevi Hazretlerinin hayatta olan en küçük oğludur.
  Şah-ı Haznenin vefatından 6 ay önce dünyayı şereflendirmiş, daha O güneş batmadan bu güneş doğmuştur. Mübarek annesi Hazret namıyla maruf Şeyh Muhammed Ziyauddin Hazretlerinin torunudur.
  Şah-ı Hazne darı bekaya intikal etmeden kısa bir zaman önce mübarek sarığını çocuk Abdulgani Efendinin başına koyarak, keşfen “Bu benim oğlum inşallah ‘Gavs’ olacaktır.” Buyurarak büyük bir keramet göstermiştir.
  Şah-ı Haznenin dünyasını değişmesinden sonra, özel bir itina ile yörenin en önemli hocalardan dersler alarak özenle yetiştirilmiş sanki bu günlere hazırlanmıştır. Özellikle Şah-ı Haznenin en büyük halifelerinden birisi olan Seyyid Şeyh Ahmed Hüseyni tarafından zahiren ve batinen yetiştirilerek, babasının ona ‘Zamanı gelince asıl sahibine verirsin’ buyurduğu icazetini vererek irşad görevine başlamasını sağlamıştır.
  İrşad görevine başlayan Şeyh Abdulgani Hazretleri, çevresindeki insanların özellikle Hazne Köyü sakinlerinin aşırı ısrarlarıyla Şah-ı haznenin ilk irşada başladığı Hazne Köyündeki aynı Tekke ve medreseyi yeniden imar edip, genişleterek babasının bıraktığı yerden yaklaşık 27 yıldır irşada devam etmektedir.
  Bu arada çok büyük bir hikmet tecelli ederek, Şah-ı Hazne nin dar geldiği için ayrıldığı bu tekkede, daha gittiği yıl kuruyan ve 35 yıldan fazla kuru kalan bir dut ağacı Şeyh Abdulgani Hazretlerinin teşrifiyle o bahar yeniden yeşererek dut vermiş ve tüm gören gözlere büyük bir mesaj vermeye başlamıştır.
  İlmi, takvası ve Sünnet-i seniyyeye olan aşırı bağlılığı ile bilinen Şeyh Abdulgani Hazretleri 2012 yılı sonlarında çok sevdiği İstanbul’a yerleşerek ihya ve irşad görevini Beykoz’ daki Fatih Camisine yakın olan yüce divanından yürütmektedir. Kaddesallahu esrarehum aliyye.
  Kasım KAPLAN

 • Kasım Kaplan
  Kasım Kaplan

  ŞahI Hazne demişler ya zamanında Şah-ı Dünya imiş aslında.. aynı zamanda şeyh AbdulGani Hazlerinin mübarek babası öyle bir zat hediye tmiş dünya yüzüne
  Rabbim şefaatçi kılsın müminlere

 • Aşık Mahzun İ
  Aşık Mahzun İ

  tanımıyodum buraya girdiğim iyi oldu bu kadar önemli bi zaattan haberdar olmamak son derece üzücü bi durum ama hatanın neresinden dönülürse o kardır ve şimdi tanıyor ve bilgi sahibiyim saolun

 • Nail Ergin
  Nail Ergin

  Nurşinli Hazret nam Muhammed ziyaeddin Hzlerinin mümtaz talebesi... Gavs'ı kasrevi nam Seyyid AbdülHakim el Hüseyninin Üstadı olup Kur'an ve Sünneti yaşamada ve taliplerine rehber Kamil ve Mükemmil bir zattır.