Kültür Sanat Edebiyat Şiir

2 temmuz sivas vahşetinin adıdır sizce ne demek, 2 temmuz sivas vahşetinin adıdır size neyi çağrıştırıyor?

2 temmuz sivas vahşetinin adıdır terimi Selahattin Aykurt tarafından 18.06.2008 tarihinde eklendi

 • Deniz Ercivan
  Deniz Ercivan 29.12.2017 - 21:37

 • Dabbetül-arz-ı Mevud
  Dabbetül-arz-ı Mevud 26.06.2013 - 12:25

  AYHAN AYTAÇ YAZAREFENDİ:
  (72 MİLLETÇİ ALEVİ MİLLİYETÇİSİDİR :)
  'SİVAS OLAYLARININ ARKASINDA ŞEYTAN AYETLERİ TARTIŞMASI VARDIR? '
  ((...TURAN DURSUN 1.AZİZ NESİN, AZİZ NESİNDE 2.TURAN DURSUNDUR? GİRİŞİ İLE MAKALEMİZE BAŞLAYALIM.SELMAN RÜŞTİ, HİNDİSTANDA TAHMİNEN İMAM-I RABBANİNİN MEKTUBATINDAN BİRİNDE ŞEYTAN AYETLERİ İLE İLGİLİ YAZI OKUDU:

  Konu: İmam-ı Rabbani şeytan ayetleri tartışmasına son noktayı koyuyor...


  Çoğumuzun bildiği gibi, birgün Seyyid-ül-beşer (s.a.v) Eshâbı ile oturuyordu. Kureyşin ileri gelenleri ve kâfirlerin şefleri orada idiler.Seyyid-ül-beşer (s.a.v) onlara (Vennecmi) sûresini okudu. Onların putlarını anlatan âyet-i kerîmeye gelince, melûn şeytân putları öven birkaç sözü, o Serverin (s.a.v) sözüne ekledi. Dinleyenler, bunları da o Serverin sözü sandılar. Şeytânın sözlerini âyet-i kerîmeden ayıramadılar. Orada bulunan kâfirler bağırmaya başlıyarak, Muhammed (s.a.v) bizimle sulh yapdı, putlarımızı övdü dediler. Orada bulunan müslimânlar da, okunan sözlere şaşakaldılar. O Server (s.a.v) şeytânın sözlerini anlamadı. (Ne oluyorsunuz?) diye sordu. Eshâb-ı kirâm, siz okurken bu sözler de araya karışdı dediler. O Server (s.a.v) düşünceye daldı ve çok üzüldü. Hemen Cebrâîl-i emîn vahy getirdi. O sözleri şeytânın karışdırdığı, bütün Peygamberlerin sözlerine de karışdırmış olduğunu bildirdi. Allahü teâlâ, o sözleri âyet-i kerîme arasından çıkardı. Kendi kelâmını sapsağlam yapdı.


  Görülüyor ki, o Server (s.a.v) hayâtda iken ve uyanık iken ve Eshâb-ı kirâm arasında, şeytân-ı laîn o Serverin (s.a.v) sözüne kendi bozuk şeylerini karışdırıyor ve hiç kimse bunu ayıramıyor. O Server (s.a.v) vefât etdikden sonra bir kimse uykuda hisleri çalışmaz iken ve yalnız iken, nasıl olur da, rüyânın şeytânın karışmasından korunduğunu ve onun değişdirmediğini anlıyabilir? Şunu da söyliyelim ki, mevlid okuyanların ve dinleyenlerin zihnlerinde Resûlullahın bu işden râzı olduğu yerleşmiş bulunmakdadır. Çünki övülen kimseler, övenleri beğenir. Bu düşünce, hayâllerinde yerleşerek, hayâllerindeki şekli, sûreti rüyâda görebilirler. Bu rüyâ doğru olmadığı gibi, şeytân da karışmış değildir.


  273.mektup...

  İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî Serhendî...

  ...VE YAHUTTA BUNDAN BAĞIMSIZ TABERİDEN OKUDUDA İŞE BAŞLADI?

  HER NEDENSE TURAN DURSUN İMAM-I RABBANİNİN MEKTUBATINDADA BUNUN YAZILI OLDUĞUNU ANLIYAMADI.EBU BEKİR SİFİLDE BU KONUYA GİRDİ DİYORLAR AMA NASIL GİRDİ BİLMİYORUM.

  ...HALKIMIZ BELKİ BİLMEZ BİZ İZAH EDELİM:

  SELMAN RÜŞTİNİN ŞEYTAN AYETLERİ KİTABININ ÇOK AZ KISMI BİLİMSEL OLARAK BU KONU İLE ALAKALIDIR.AMA KİTABIN BÜYÜK KISMI PEYGAMBERİMİZİN MÜBAREK EŞLERİ HAKKINDA HAKARET İÇERMEKTEDİR.BUNLARA NE YAZIKKİ GİREMİYECEĞİM İŞLER KARIŞIR.BEN FİTNECİ DEĞİLİM.FİTNE ÖLDÜRMEKTEN BETERDİR AYETİNİDE BİLİRİM.YANILMIYORSAM BAKARA:191 DİR?

  ŞİMDİ BİZİM MÜSLÜMANLAR HAKLI OLARAK PEYGAMBERİMİZİN EŞLERİNE HAKARET KISMI AÇISINDAN TEPKİLİDİRLER.AMA BİRDE İŞİN İLMİ YÖNÜ OLAN ŞEYTAN AYETLERİ TARTIŞMASI VARDIR.BENDE Bİ ZAMAN AGNOSTİK VE ATEİST İMTİHANLARIM DÖNEMİNDE BU KISIMLAR ÜZERİNDE DURDUM.TURAN DURSUNDA ÇOK MEYDAN OKUDU BU KISMI İLE.VE DİYANETTEN Bİ KİŞİ BİLE ÇIKIPTA CEVAP VEREMEDİ DİYE DİYANETİN PEHLİVANI YOK DİYE MEYDAN OKUDU 2000 E DOĞRU DRGİSİNDE.

  VE ZATEN TURAN DURSUNUN ÖLDÜRÜLME SEBEBİ ŞEYTAN AYETLERİ TARTIŞMASI İİDİ.HUMEYNİ SELMAN RÜŞTÜ İÇİN ÖLÜM FETVASI VERDİ.BU FETVA TABİKİ ONUN DAVASINI SAVUNANLARIDA KAPSIYORDU.TURAN DURSUN BUNLARDAN BİRİSİDİR.O YÜZDEN ÖLDÜRÜLDÜ.BELKİ İSMAİL NACARDA BU İŞTE PARMAĞI OLANLARDANDIR? ? ?

  NE YAZIKKİ HALKIMIZ BÜTÜN BUNLARDAN HABERSİZDİ.SANKİ TURAN DURSUN UĞUR MUMCU GİBİ ÖLDÜRÜLMÜŞ GÖSTERİLDİ.TURAN DURSUN ESKİDEN MÜFTÜ İKEN ATEİST OLMUŞ BİR DİN ADAMIDIR.DOĞU PERİNÇEK BU ADAMI İYİ KULLANDI.TURAN DURSUNDA DEDİ:BENİ EN İYİ DOĞU PERİNÇEK ANLADI?

  2000 E DOĞRU DERGİSİ ŞEYTAN AYTETLERİ TARTIŞMASINI SÜRDÜRDÜ.TURAN DURSUNU ÖLDÜRTTÜ YETMEDİ AYDINLIK GAZETESİ ÜZERİNDEN BU SEFER AZİZ NESİNİ KULLANDI.BU SEFER KABAK ALEVİLERİN BAŞINA PATLADI.PİRSULTAN DERNEKLERİ ADETA İŞÇİ PARTİSİNİN ARKA BAHÇESİ KONUMUNA İTİLDİ.PİRSULTAN HAK MUHAMMED ALİ YOLUNDA ÖLMÜŞ MÜBAREK BİR ZAT.AZİZ NESİN İSE ALLAH VE RESUL DÜŞMANI BİR MÜRTED İKEN BİZİM PİRSULTAN ŞENLİĞİ İLE NE ALAKASI VARDIR.SUÇLULARI BELLİ.İP,AYDINLIK GAZETESİ,AZİZ NESİN.PİRSULTAN DERNEĞİ GENEL BAŞKANI MURTAZA DEMİR OLMALIDIR...?

  ...İŞTE BUNUN KANITI OLARAK SİVAS OLAYLARI ÖNCESİNDE DAĞITILAN BİLDİRİ Kİ ALEVİLER BUNU İYİ OKUSUNLAR:

  'MÜSLÜMAN KAMUOYUNA

  Bismillâhirrahmânirrahim

  'Peygamber, mü'minlere kendi canlarından ilendir. Onun hanımları da müminlerin analarıdır. ' (Ahzâb: 6)

  Mü'minlere öz canlarından daha ileri olan Allah Resulü (S.A.V) 'ne ve O'nun temiz zevcelerine, Allah'ın beytine (Kabe'ye) ve Kitab'ı Kur'an'a alçakça küfredilmekte ve mü'minlerin izzet ve namusuna saldırılmaktadır.

  Dünyanın bazı bölgelerinde şeytan ve onun yandaşları olan emperyalist kâfirler, dinimize ve mukaddes değerlerimize dil uzatmaktadırlar. Bunun başını ise satılmış, mürted Salman Rüşdi köpeği çekmektedir.

  Bu şeytanî oyunlara karşı, izzetli ve duyarlı Müslümanlar yiğitçe mücadele ortaya koyarak, bu uğurda canlarını feda etmekten çekinmemişlerdir.

  Bu iğrenç oyunların bir uzantısı olarak ülkemizde de; AYDINLIK gazetesi denilen bir paçavrada, me'un Rüşdi'nin figüranlığına soyunan, dünya emperyalizminin gönüllü uşağı Aziz Nesin, aynı şekilde, Kur'an'ın korunmuşluğuna dil uzatmış, Hazret-i Peygamber (S.A.V) 'in aile hayatını (hâşâ) bir genelev ortamına benzetmiş ve ümmetin anaları olan hanımlarına (hâşâ) fahişe deme cür'etinde bulunmuştur. Bu olay, dünyanın değişik yerlerinde kâfir devletler tarafından dahi kabul görmezken, basımına müsaade edilmezken, ne yazık ki laik ve ikiyüzlü T.C. Devleti tarafından yayımlanmasına izin verilmiş, ayrıca bunu kabullenmeyip protesto eden izzetli Müslümanlar, devletin polis ve jandarması tarafından coplanmış, kurşunlanmış, bir kısmı da hapishanelere atılmıştır.

  Salman Rüşdi köpeği Müslümanlar'ın çok az olduğu kâfir bir ülkede korkudan sokağa çıkmaya bile cesaret edemezken, onun yerli uşağı Aziz Nesin köpeği, yanında kendisiyle beraber bir ekiple birlikte, şehrimiz Valisi tarafından davet edilip, şehirde adeta Müslümanlar'la alay edercesine gezebilmektedir.'

  ....DİKKAT? İŞTE BU BİLDİRİDE HİÇBİR ALEVİ DERNEĞİ HEDEF ALINMAMIŞKEN BİZ KURBANI OLMUŞUZ.ALEVİLER BU DAVAYI BUNDAN SONRA BUNA GÖRE DEĞERLENDİRMELİ VE İP VE KAYNAK YAYINLARI,AYDINLIK GAZETESİ HAKKINDA HATTA O ZAMNANKİ PİRSULTAN DERNEĞİ ALEYHİNE DAVA AÇMALIDIRLAR?

  BEN AYHAN AYTAÇ YAZAREFENDİ ALEVİLERİN HÜCCETÜL-İSLAMIYIM :)

 • Vuslah Hasret
  Vuslah Hasret 27.08.2012 - 23:40

  Sivas katliamına göz yuman toplum şimdi En baştalar en acısıda bu..:((

 • Belgin Sönmez
  Belgin Sönmez 15.08.2012 - 17:36

  Aklı ve vicdanı olan hiç kimsenin tasvip edeceği bir şey olamaz..Kışkırtanlar utansın..

 • Resul Yasak
  Resul Yasak 27.03.2010 - 20:39

  Gladyonun hain oyununu Sivas gibi güzide bir şehre etiketlemek herhalde gözlerini kan bürümüş zihniyetlerin işi olsa gerek. Her yıl 2 Temmuz'da anılan Türkiye'nin aydınları ve belki de çok iyi işler başaracak olan kişiler vefat etmesi kalbi ve vicdanı olan herkesi üzmüştür. Bunun düzenli bir plan olduğunu hala anlayamamış zihniyetler asıl yobazlığın dibinde çırpınmaktadırlar. ayrıca:
  bknz: 5 Temmuz 1993 Başbağlar Katliamı

 • ´m e R n n`
  ´m e R n n` 28.08.2009 - 20:24

  sincan olaylarına
  adeta soykırım diyen zihniyet
  ne sivası
  ne 78 maraş olaylarını
  ne de 91 – 92 yıllarında
  tüm bölge illerindeki
  newroz kutlamalarında
  gerçekleştirilen katliamları görmezden gelmektedir

 • Gizli Kalem
  Gizli Kalem 19.06.2008 - 22:02

  evet bir utanc tarihi 2 temmuz sivas katliamı
  6 mayıs 1972 üc fidanın idamı
  12 eylül 1980 binlerce fidanın idamı
  kitapevi baskınları aydınlar suikastı
  ve daha bir cok tarihin adıdır vahşet..

 • Ezogelin Yildirim
  Ezogelin Yildirim 18.06.2008 - 23:43

  2 temmuz 1993 madimak otelini alevileri aziz nesini hatirliyorum birde yanarak can veren 37 insanimizi