Muhammed Akif Kalaycı Şiirleri

7

ŞİİR


2

TAKİPÇİ

İlk ve orta öğrenimini Tokat'ta tamamlayan şair, yüksek öğrenimine Hacettepe Üniversitesi'nde devam ediyor.

Muhammed Akif Kalaycı

Bir istibdat var mı imiş ebed müddet yaşaya
Kim muvaffak olmuş zulm ile âbâd olmaya
Şu Bolu'ya bey olsan da Hakk rızası olmadan
Lâyıksın bir Köroğlu'nun gök kılıncına

Devlet, ticaret, tarikat üç yol adem oğluna

Devamını Oku
Muhammed Akif Kalaycı

Borcum düne, korkum yarına
Bugünümden gamzedeyim
Çağdaşlarım değil umrumda
Çağ aşanlar derdindeyim

Yaranmak için bugüne

Devamını Oku
Muhammed Akif Kalaycı

Gül açmış dudağında
Manolyalar yanağında
Leylâk tüter gerdanında
Bahar sana; güz, kış bana
Hazan sana dokunmasın

Devamını Oku
Muhammed Akif Kalaycı

Kurb-i sultan, ateş-i sûzan dediler
Ne demek imiş, sûretinde gördüm
Pervâne aşkından ateşe kurban dediler
Aynıyla senceğizime nefsimi feda gördüm

Görür görmez nûru ile bağladı rûhumu

Devamını Oku
Muhammed Akif Kalaycı

Adım dillerde divâne
Duyun bana yar neyledi
Yürek otağım virâne
Her ağacım dar eyledi

Sînesinde yanan nârı

Devamını Oku
Muhammed Akif Kalaycı

Bûseler dökmeğ ile nâr-ı sevdâ dinmez bir an,
İbrahimce yanmadan, ateş-i Nemrud sönmez bir an,
Sensin yakan bu ateşi, edip dîlhaneyi viran,
Bir ümît ol, gönlü şâd et, lûtf ile bu hicrânı dindir.

Kûşe-i nisyâna çekilip, dönsem âkife bir asır

Devamını Oku
Muhammed Akif Kalaycı

Aziz'in gözlerindeki öfkeyim
Hamid'in ürkekliğine sebep
Nedir beni var eden sır acep?
Solusam ciğerlerimi yakıyor
Kana kana içsem de öldürmüyor bu
Zehr-i İstanbul

Devamını Oku