Muallim Ahmet Şahin Şiirleri - Şair Mual ...

0

TAKİPÇİ

Ahmet Şahin, 20 Aralık 1956 tarihinde Ordu İli’nin Gürgentepe İlçesi’ne bağlı Okçabel Mahallesi’nde doğdu. İlk tahsîlini aynı yerde(1969) , Ortaokulu Gürgentepe’de(1972) , Lise’yi Perşembe (1972-1973) ve Ankara İlköğretmen Okulu ve Lisesi’nde tamamladı(1976) . Aynı sene Gümüşhane İli’nin Bayburt İlçesi Harmanözü Köyü’ne Öğretmen olarak atandı. Ankara Eğitim Enstitüsü’ne kayıt yaptırdığı için bu vazîfesinden istifa etti(1976) .Eğitim Enstitüsü’nü Ankara (1976-1977) ve Kırşehir Eğitim Enstitüsü’nde tamamladı(1980) .
Türk Standar ...

Muallim Ahmet Şahin

Arapça, Farsça kelimem, kelâmımın bir parçası
Güzel Türkçe'm; lisânımın alâmet-i fârikası

(2005)

Devamını Oku
Muallim Ahmet Şahin

İslâmiyet, müslümanca yaşayışın dibacesi
Ondadır beşerin hasta kalbinin tek reçetesi

(2007)

Devamını Oku
Muallim Ahmet Şahin

- İsa Yar’a ithâf-

Asya’dan inmiş şimşek atlar kişnemesiyle
Birden titremiş her yan, ah... Türk velvelesiyle

Harbin tâ, uzaklardan duyulmuş gulgulesi

Devamını Oku
Muallim Ahmet Şahin

Dinimizin rüknü edeb, illâ edeb illâ edeb
Ashab’ın bütün hayâtı, edeb üstü illâ edeb

(2005)

Devamını Oku
Muallim Ahmet Şahin

Bi-edeb, imânın en baş hırsızı nefsin sireti
Edep, dinin ameldeki en temel husûsîyeti

(2005)

Devamını Oku
Muallim Ahmet Şahin

Türkçe’ye kıyan zâlimler, sizi ben bir bir bileyim
Dil düşmanı hokkabaza haddini bir bildireyim

(2003)

Devamını Oku
Muallim Ahmet Şahin

[Bu şiirim; Asr-ı Saâdet’den bugüne, bütün
şehîdlerimizin azîz rûhlarına ithâf edilmiştir.]

Sen, Allah (Azze ve Celle) katında,
Sana bahşolunan
Cennetlikler içinde;

Devamını Oku
Muallim Ahmet Şahin

“Yazıl” ve “çizil” fermânı aldı hilkat-i âlem
Levh-i Mahfûz’da: “Kelime-i Tevhîd” yazdı kalem

(2005)

Devamını Oku
Muallim Ahmet Şahin

Son iki asırdır bütün beşerin
Fezâ’yı çınlatan âvâzesiyiz
Müstagribiyiz biz İhtiyar Şark’ın
A‘raf’ta yankılı tek Hakksesi’yiz

(2003)

Devamını Oku
Muallim Ahmet Şahin

(Sellallahü Aleyhi Vesellem)

İmânımın cevheri, ahdimin yaldızısın
Varlığımın serveri, bahtımın yıldızısın

Heyecânımın şevkî, hayâlimin hızısın

Devamını Oku