12

TAKİPÇİ

23

ŞİİR


 • (Küskün geceden geldim güne. Sevkim hazır- 
  landı terke sevkedildim yine.Terledim ve ulaş- 
  tım bulutsuzluklara.Yıldızlara çıktım ,yıldızla- 
  ra ve uçarı umarsızlıklara.) 

  I. 

  Sen rüzgarsız bir yağmurda ıslanmadan gel. 
  Ben masalsız çocukluktan aşksız bir gençlik