Abdullah Yaşar Erdoğan 2

41 beyit

Bir zamanlar ülkem kazansın diyenlerin heder ediliği bir zaman yaşadık. Rabbim bir daha o hain zihniyete fırsat vermesin.

VECİHİ HÜRKUŞ
1896 - 1969

İstikbal göklerde diye feryat etmiştik,
Uçak yapmana lüzum yok Vecihi Hürkuş,
Kanat takıp uçanı da kötülemiştik,
Kuşa bile tahammül yok Vecihi Hürkuş,

Bin sekiz yüz doksan altıda doğdu denir,
Arnavutköy’deki ev onun meskenidir,
Babası Gümrük müfettişi Faham Bey’dir,
Seni anlatmaya söz çok Vecihi Hürkuş,

Zeliha Niyir Hanım da annesi idi,
Babası Faham Bey çok genç vefat etmişti,
Geniş bir aile içinde yetişmişti,
Sende maharet pek çok Vecihi Hürkuş,

İlkokul yılları da Bebek’te olmuştur,
Füyuzati Osmaniye Rüştiye’de okur,
Üsküdar Paşakapı İdadi’de olur,
Özünde ilim pek çok Vecihi Hürkuş,

Bin dokuz yüz on ikide Balkan Savaşı,
Amcası ile bu savaşa katılmıştı,
Esir kampına da kumandan yapılmıştı,
Tarihte örneğin yok Vecihi Hürkuş,

Gökyüzü onun en güzel rüya alemidir,
Yerde duramaz uçmak istemektedir,
Dünya savaşında uçak makinistidir,
Hedef büyüktür durmak yok Vecihi Hürkuş,

Tayyare Mektebinde tayyareci oldu,
Dokuz yüz on yedide Kafkas'a uçmuştu,
Kafkasya’da düşman uçağını vurmuştu,
Savaşta başarı çok Vecihi Hürkuş,

İlk uçak düşüren savaş pilotu olmuş,
Savaşta yaralanıp Rus'a esir olmuş,
Uçağı ateşe vermiş uçak kül olmuş,
Düşmanlara mühimmat yok Vecihi Hürkuş,

Esir olmuş Hazar'ın Nargin adasında,
Azeri Türklerin yardımı var anında,
Dostlarıyla yüzerek geçmişler İran'a,
Hürriyet güzel taviz yok Vecihi Hürkuş,

Hava Müdafaa Bölüğü’ne tayin oldu,
İstanbul işgalinde kaçmak mecbur oldu,
Kurtuluş Savaşı içinde kendini buldu,
Savaşta başka uçuş yok Vecihi Hürkuş.

Üç defa takdirname alan tek pilotmuş,
Kırmızı İstiklal Madalyası’da olmuş,
Ratip Bey kızı Hadiye de eşi olmuş,
Mutlu yuvada huzur çok Vecihi Hürkuş.

İzmir Tayyare Okulunda eğitmendir,
Sosyal girişimleri ihmal etmemiştir,
Uçmak denildiğinde akla ilk gelendir,
Gökyüzünde mutluluk çok Vecihi Hürkuş,

Edirne’ye bir uçak yanlışlıkla inmiş,
Uçak getirme işi Vecihi’ye verilmiş,
Hizmeti için uçağa adı verilmiş,
Ufukta fikirler pek çok Vecihi Hürkuş,

Uçak yapma fikri benliğini sarmıştı,
Ganimet uçak parçalarını almıştı,
Bu parçalardan yeniden bir uçak yaptı,
Ganimet uçak pek de çok Vecihi Hürkuş,

İlk uçağın adı VECİHİ K VI denir,
Uçağa uçuş müsaadesi istenmiştir,
Eğer ki güveniyorsan uç denilmiştir,
Heyette uçak bilgisi yok Vecihi Hürkuş,

Bin dokuz yüz yirmi beşte uçak yükselir,
İzin almadığından devletten ceza gelir,
Hava kuvvetlerinden istifa ettirilir,
Her bir yerde engeller çok Vecihi Hürkuş,

Türk Tayyare Cemiyeti’ne katılmıştı,
Uçağını geri almak için uğraştı,
Bağışlarla tekrardan bir uçak yapmıştı,
Gani gönüllü de pek çok Vecihi Hürkuş,

Bir heyet ile Avrupa turuna gider,
Almanya’da Junkers Firmasını denetler,
Burada uçakla uçarak deney eder,
Gerçektir gösteriş yok Vecihi Hürkuş,

Avrupa uçak sanayi onu istemiş,
Kabul etmez önce vatanım gelir demiş,
Dönüşte Cemiyet heyeti istifa etmiş,
Türkiye sevdası büyük Vecihi Hürkuş,

Devlet Kayseri’de Tomtaş’ı kuracaktı,
Hürkuş’a bunun teklifi yapılacaktı,
Kabul edip Avrupa turuna çıkacaktı,
Araştırmada sınır yok Vecihi Hürkuş,

Alman uçaklarında eksiklikler bulur,
Eksikliği düzeltmek için orada olur,
Havada uzun kalma metotları bulur,
Başarılarda sınır yok Vecihi Hürkuş,

Tomtaş adına Ju A-23 uçakları vardır,
Ju F-13 yolcu uçağı sınıfındadır,
Dokuz yüz yirmi yedide uçuş yapılır,
Her bir yerde aranandır Vecihi Hürkuş,

Ju A-35 ile Ankara-Tahran arası uçmuş,
İran'a ihracat için teklifler sunmuş,
Tomtaş fabrikasının varlığı son bulmuş,
Tomtaş iflas ettirilmiş Vecihi Hürkuş,

Çok sevdiği İhsan Hanım ile evlenmiş,
Yirmi yedide Perran adlı kızı gelmiş,
Devlet ona memur olarak görev vermiş,
Üretmek bir sevda diyor Vecihi Hürkuş,

Dokuz yüz otuzlar ülke sanayi bekler,
Kadıköy’de bir dükkanda üretim der,
Vecihi K-XIV adlı uçağı inşa eder,
Yılgınlığı sevmeyendir Vecihi Hürkuş,

Tek motorlu iki kişilik uçak yapmış,
Fikirtepe’de uçak basın önüne çıkmış,
Ankara’ya kendi uçağıyla yola çıkmış,
Devlet ricali inceler Vecihi Hürkuş,

Teknik vasıfları onaylamak gerekmiş,
Bunu yapacak bir eleman yetişmemiş,
Vesikası bu nedenle verilememiş,
Uçmak yasak denilmişti Vecihi Hürkuş,

Uçak Çekoslovakya’ya gönderilmişti,
Uçabilir belgesi alıp gelecekti,
Dokuz yüz otuz birde belge verilmişti,
Avrupa seni çok sevdi Vecihi Hürkuş,

Çekler Hürkuş için büyük törenler yapmış,
Yaşasın Türk Tarihselciliği diye yazmış,
Belgeyi alan Hürkuş, vatanına gelmiş,
Posta için çalışmıştı Vecihi Hürkuş,

Pek çok ile uçarak Türkiyeyi gezmiş,
Otuz birde Hürkuş görevi sona ermiş,
Hürkuş, mecbur genç eğitimine yönelmiş,
Başarı hep baltalanmış Vecihi Hürkuş,

İlk Sivil Tayyare Mektebini kurmuştur,
Otuz iki de on öğrencisi olmuştur,
Firma reklamlarıyla ayakta durmuştur,
Nuri Demirdağ destekler Vecihi Hürkuş,

Okulun diplomasına denklik verilmez,
Böylece okulu da fazla ilgi görmez,
Hükmeden tarafından da değer verilmez,
Okulu kapattı denir Vecihi Hürkuş,

Mustafa Kemal, Vecihiyi desteklemiş,
Uçak ile Ankara’ya gel denilmiş,
Otuz altıda Yeğen Eribe şehit düşmüş,
Derin üzüntü içindedir Vecihi Hürkuş,

Mühendis diploması alması istenmiş,
Almanya’da okula kayıt için gitmiş,
Dokuz yüz otuz dokuzda diplomalı gelmiş,
Diploma kabul edilmez Vecihi Hürkuş,

Kanatlılar Birliği dergisi çıkarmış,
Buna da engel çıkarıp yaşatılmamış,
Uçakla zirai ilaçlamalar yapmış,
İngiltere’den uçak almış Vecihi Hürkuş,

Dokuz yüz elli dörtte Hürkuş’u kurmuştur,
Onun uçaklarına sabotaj olmuştur,
Sevmeyenleri her işi baltalıyor muş,
Çok çile çektirmişlerdi Vecihi Hürkuş,

Hayatının son günleri sıkıntılıdır,
Borçları yüzünden hacizler yapılmıştır,
Vatana hizmet maaşına el konuşmuştur,
Çile deryası içinde Vecihi Hürkuş,

Ankara’da kitaplar yazmaya başlamış,
Bir kazada beyin kanaması yaşamış,
Dokuz yüz altmış dokuzda da Gata’daymış,
Hastane son durak olmuş Vecihi Hürkuş,

Onurlu sistemde hak ve hukuk olmalı,
Bir ülkede politik oyun olmamalı,
Doğacak nesil geçmişten utanmamalı,
Aydınlık ruhlar sevilmez Vecihi Hürkuş.

Sinema sektörü onunla alay etmiş,
Güya Vecihiyi aşağılara itmiş,
Onun tek derdi vatan için üretmekmiş,
Kalbi vatana sevdalı Vecihi Hürkuş,

Uçaklar yapmış nice zorluklar içinde,
Zor yürürken o devletçilik hevesinde,
Vurulsa da koşmuş hayalleri peşinde,
İlk Türk uçağı yapandı Vecihi Hürkuş.

Vebaldir hak etmeyene makam vermek,
Suçlardan sayılmış millete hizmet etmek,
Yasak denilmiştir katile katil demek,
Yeni yuvan kutlu olsun Vecihi Hürkuş.

Bizlere ordusu olan devlet denilmez,
Ordusu da millet olan devletiz biz,
Milleti ordu olan devlet boyun eğmez,
Sen milli gururumuzsun Vecihi Hürkuş.

Araştırmacı-Şair-Yazar Abdullah Yaşar Erdoğan


Kayıt Tarihi : 15.2.2020 10:49:00
Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.