Dünya ile oyalansa da bir yanım
Sonsuz saadet bestesi terennüm eden bir seste hep kulağım
Ümit ve korku arası bir devinimde
Ümide yakınım

  • sayın said dayıoğlu aramıza hoş geldiniz safalar geitrdiniz

  • Ma veddeake rabbüke ve ma kala... fermanına tutkun, geçmiş hatalarına nedamet ve ümitle tövbe eden, nâdim bir ukba yolcusu