Ağlasa âşık belâ-yı hicr ile nâlân olup
Gözlerinden akan anun yaş yerine kan olup

Geh cefâ kûhı gubârından urunsa kisveti
Geh belâ vâdisini geşt eylese üryân olup

Her ne denl ...

Ağlasa âşık belâ-yı hicr ile nâlân olup
Gözlerinden akan anun yaş yerine kan olup

Geh cefâ kûhı gubârından urunsa kisveti
Geh belâ vâdisini geşt eylese üryân olup

Her ne denlü cevrler görse vefâlar eylese
Her ne denlü gülseler hâline ol giryân olup

Râz-ı aşkı âşikâr etmeğe takat bulmasa
Sinesinde nâvek-i dil-dûzlar pinhân olup

Dilberinden rahme er olmazsa ol dil-hasteye
Kimseler derdine derman edemez imkan olup

Gam beyabanına her gün eylese seyr ü sefer
Her gece mihnet- serâ-yı firkate mihmân olup

Verseler mülki cihânın tâc u taht-ı devletün
Avnî kûyun terkin etmez başına sultan olup

Avnî | Fatih Sultan Mehmet | §

Tamamını Oku  • * KUTLAMA * 2017/ 34. * HAFTANIN ŞAİRLERİ * 3. *

    Saygın arkadaşımız Sadi Almatepe
    Geçen hafta sitemizde üyesi olduğunuz * Antoloji Sitesi Yetkili Şairler Grubu * nda
    paylaştığınız * Son Bir Resim * adlı şiirinizle * Haftanın Şairleri * 3. * sü seçildiniz.
    Sanatsal başarılarınızı kutluyoruz. ...