Ağlasa âşık belâ-yı hicr ile nâlân olup
Gözlerinden akan anun yaş yerine kan olup

Geh cefâ kûhı gubârından urunsa kisveti
Geh belâ vâdisini geşt eylese üryân olup

Her ne denl ...

Ağlasa âşık belâ-yı hicr ile nâlân olup
Gözlerinden akan anun yaş yerine kan olup

Geh cefâ kûhı gubârından urunsa kisveti
Geh belâ vâdisini geşt eylese üryân olup

Her ne denlü cevrler görse vefâlar eylese
Her ne denlü gülseler hâline ol giryân olup

Râz-ı aşkı âşikâr etmeğe takat bulmasa
Sinesinde nâvek-i dil-dûzlar pinhân olup

Dilberinden rahme er olmazsa ol dil-hasteye
Kimseler derdine derman edemez imkan olup

Gam beyabanına her gün eylese seyr ü sefer
Her gece mihnet- serâ-yı firkate mihmân olup

Verseler mülki cihânın tâc u taht-ı devletün
Avnî kûyun terkin etmez başına sultan olup

Avnî | Fatih Sultan Mehmet | §

Tamamını Oku

 • * Antoloji Sitesi Yetkili Şairler Grubu * üyelerimizden Şair arkadaşımız Bay Sadi Almatepe

  ** DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN...**

  - Ayrıca sizi bu saygın gruplarımızda'da görmek dileklerimizle esen kalın.

  * Antoloji.Com Çağdaş Şair Yazarlar Birliği *
  * Evrensel Sanatçılar Birliği ESB *
  * Özgür ...

 • AL GÖTÜR GÖNLÜMÜ EY BAD-I SABA YAREN GÖZÜ İLE GÖRENE GÖTÜR DE Kİ SENSİZ HAYAT BEYHUDE ÇABA BİR KAHVE BAKIŞLI CERENE GÖTÜR. Çok manali