Hayat keşke sil başlarla dolu olsa her hatadan her yanılgıdan sonra herşeyi silip yeniden başlasak

  • sevgi

    Sevgi kalben bağlanmak onu görünce dünyalar senincesine heyacanlanmak ona koşarak sarılmak ve en içten seni seviyorum demek