Sen mesleğini ve efkârını hak bildiğin vakit, 'Mesleğim haktır veya daha güzeldir' demeye hakkın var. Fakat 'Yalnız hak benim mesleğimdir' demeye hakkın yoktur.

Senin üzerine hakt ...Sen mesleğini ve efkârını hak bildiğin vakit, 'Mesleğim haktır veya daha güzeldir' demeye hakkın var. Fakat 'Yalnız hak benim mesleğimdir' demeye hakkın yoktur.

Senin üzerine haktır ki, her söylediğin hak olsun. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur.

Her dediğin doğru olmalı; fakat her doğruyu demek doğru değildir. Zira senin gibi niyeti hâlis olmayan bir adam, nasihati Bazen damara dokundurur, aksülâmel yapar.

Adâvet etmek istersen, kalbindeki adâvete adâvet et, onun ref’ine çalış. Hem en ziyade sana zarar veren nefs-i emmârene ve hevâ-i nefsine adâvet et, ıslahına çalış. O muzır nefsin hatırı için mü’minlere adâvet etme. Eğer düşmanlık etmek istersen, kâfirler, zındıklar çoktur; onlara adâvet et. Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete lâyıktır. Öyle de, adâvet hasleti, her şeyden evvel kendisi adâvete lâyıktır.

Eğer hasmını mağlûp etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü, eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd eder. Zâhiren mağlûp bile olsa, kalben kin bağlar, adâveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedâmet eder, sana dost olur.

Tamamını Oku

 • Kayboldu

  Hasan Korkut

  07.08.2020 - 21:32


  TEŞEKKÜRLER

  Sessizce dönerim semah etmeden,
  Alışıp, bildiğim zikrim kayboldu.

  Yeniden başlayın Üstadım

  TEBRİKLER

 • Paylaşım için teşekkürler


  Bir yangın tutuşunca yürekte,
  aşk ne imiş, gönülde hissedersin.
  Sevdiğin değil, onun için tüm
  hayallediklerin senin gerçek sevdandır.
  O senin yüreğinde, yere göğe
  sığdıramadığın, onun dahi taşıyamayacağı
  kadar yücelikte bir güzelliğe bürünmüştür.
  Bu yüzden ...

 • Duvak

  Neva Ney

  04.08.2020 - 06:06


  Firavunun gemisinde forsa
  GEMİSİ PEK MEŞHUR SAYILMAZ
  Nuh'un Gemisi yanında.


  TEBRİKLER