lüle taşından gerdanlığa gücüm yetmemiş...
sana sapanca dan bir sepet elma almışım...