• Senin tarzın bu...

  • Baksana kollarım yok benim..

    Sarılmayı öğretmedi annem..

    Ama iyi terkederim..

    Güray SÜNGÜ..