Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen!