Yazılarımda, din, birey ve toplum ilişkilerini irdeledim..
Ve, 12 eylül sürecinin siyasi tutukluları ile aynı atmosferi, aynı psikolojik ortamı paylaştığım, demir kapılar ardındaki cezaevi anılar ...

Yazılarımda, din, birey ve toplum ilişkilerini irdeledim..
Ve, 12 eylül sürecinin siyasi tutukluları ile aynı atmosferi, aynı psikolojik ortamı paylaştığım, demir kapılar ardındaki cezaevi anılarıma yer verdim...

Beni, düşünmeye, araştırmaya ve zaman zaman, şiir yazmaya iten, en önemli nedenlerden biri, insanların kendi vicdanlarına neden yabancılaştığı sorusuydu..
Yani; İnsanların kendi vicdanına yabancılaşmasına nelerin etken olduğu idi..
Araştırdığımda, gördüm ki; Bunun da, başlıca nedeni, din idi..
VE, ŞUANA KADAR;.......

* - Eğer Sen, Tanrının Sana Yardım Etmesi İçin, Ona,

* - Sahipsiz Kalmak, Köpeklerin En Büyük Korkusudur..

* - Çocuklarımızın Beyni, Arap Kültür Emperyalizmin İşgalinden Kurtarılmadıkça!

* - Irkı, Dili Ne Olursa Olsun! Arap Kültürünü İnanç Algılayan Her Milliyetçilik, Arap Milliyetçiliğidir!

* - Toprak, Üzerinde Emperyalizme Karşı, Demokrasiden ve Emekten Yana Olan Bir Toplum Var İse Vatandır!

* - Irkçılık ve Gericilik, Vatan Hainliğinin, Bir Tür Ruh Hastalığı Hali İle Yansımasıdır!

* - İnsan, Müslüman Olduğu Kadar Şeriatçı ve Şeriatçı Olduğu Kadar Demokrasi Karşıtıdır!

* - İnsan, Ancak Kendi Yarattığı Tanrıya, Sorumluluğunu ve Görevlerini Hatırlatır!

* - Din Toplumları İşkenceyi, Vahşeti, Sosyal Adaletsizliği, Sömürüyü, Diktatörleri Yadırgamaz..

* - Dikkat Ederseniz; Tanrılar ve Diktatörler, İki Elin, Karşılıklı Beş Parmağının Örtüşmesi Kadar, Biri Birine Çok Benzerler..

* - TABULAR YIKILMADIKÇA SÖMÜRÜ DÜZENİ YIKILMAZ!

* - Kurt ile Kuzunun, Zenginlik İle Yoksulluğun Aynı Tanrı Tarafından Yaratıldığına İnanılan Toplumlarda Devrim Olmaz..!

* - İnsan, Korktuğu İçin Saygı Duyduğu ve Çıkarı İçin Sevgi Duyduğu Güce Tapar..

* - DİKTATÖRLERİ YARATAN, DİN İLE BAŞLAYAN BİAT KÜLTÜRÜDÜR!

* - Ne Öbür Dünyanın, Ne de, Doğa Üstü Varlıkları Tanımlayan Dinlerin, Bilimsel Hiç Bir Dayanağı Yok!

* - Zaaflarına Yenik Düşenler Kaybederler!

* - Dürüst Olmayan İnsanlar, Kimin Doğru Söylediği İle İlgilenmezler..

*- ARAP KÜLTÜR EMPERYALİZMİ;

* - Din, Siyasetin Dokunulmaz Halidir!

* - Din'in Savunulduğu Her Cümlede, Mantığa, Mutlak Bir Saldırı Görürsünüz..

* - Din ve Irk Adına Adam Kesen Katiller, Diktatörler; Din ve Irk Yargısından Kurtulamamış Toplumlardan Beslenirler! !

* - İnsanı İnsan Yapan Vicdanıdır.

* - Çocuklar Herkesi Sever.. Çünkü; Onların, Din Yargısı Yok..

* - Tanrının Olduğu Yerde Vekili Olmaz! ! Vekili Var İse; Kendisi Yok Demektir! .. Deneme türü düz yazı..

* - Yaşadıkları Topluma Asıl İhaneti, Demokrasi Karşıtı İdeolojilerin Canavarlaştırdığı, Mantık ve Vicdan Fukarası Teröristler değil! .. Kurda, Kuzu Postu Giydirenler Yapıyor!

* - Benim Tanrım İçimdeki Vicdanımdır..

* - Din de, Vicdan ve Mantık Aramak; Diktatörlerde, İnsani Değer Aramaya Benzer..

* - Demokrasi İle, Henüz Tanışamamış, Geri Kalmış, Sömürge Ülkelerde;

* - Emperyalistler İle, İşbirlikçileri Olan, Yobaz ve Faşistlerin Çıkarları, Çatışmaz..

* - DİKTATÖRLERİ DOĞURAN Ve KORUYAN TABULARDIR!

* - En Zor İnsan Cahil İnsan Değil, En Zor İnsan, Kendini Aydın Zanneden İnsandır..

......GİBİ BAŞLIKLARDA TOPLADIM, DİNİN İNSAN HAYATINDAKİ YERİNİ..

____________________________
____________________________

Eğer Sen, Tanrının Sana Yardım Etmesi İçin, Ona Yalvarman Gerektiğini Düşünüyor İsen;
Onun,
Yani; Tanrının Senden Bir Farkı Yok Demektir!

28/04/2017

Hüseyin Çubuk

_________________

Bir Düşünür Derki;
"Herkesin Tanrısı Kendine Benzer"
__________________
__________________

Kurt ile Kuzunun, Zenginlik İle Yoksulluğun Aynı Tanrı Tarafından Yaratıldığına İnanılan Toplumlarda Devrim Olmaz..!
Çünkü;
Din toplumları, işkenceyi, vahşeti, sosyal adaletsizliği, sömürüyü, diktatörleri yadırgamaz..
Çünkü; Din kültürüne göre, tanrının cehennemi var, o da işkence eder.
Çünkü; Din kültürüne göre, tanrı da istediği biçimde adam öldürür..
Çünkü; Din kültürüne göre, tanrı istediğini zengin, istediğini fakir yaratır..
Çünkü; Din kültürüne göre, tanrı da dostlarını (Yandaşlarını) huriler ve şarap nehirleri ile ödüllendirir..

*- İşkenceyi, sömürüyü, cana kıymayı meşru kılan tek tabulaşmış ideolojidir, din..

Yani; Tanrının adam öldürdüğünden söz ettiğiniz bir çocuğa,
Tanrının cehenneminden (İşkence hanesinden) söz ettiğiniz bir çocuğa,
Tanrının istediğini fakir istediğini zengin yarattığından söz ettiğiniz bir çocuğa,
Geri dönüp, adam öldürmenin, vahşetin, işkencenin, sosyal adaletsizliğin bir insanlık suçu olduğunu izah edemezsiniz..

*- Çağ dışı, gerici ve her tür sömürüye örtü bir kültürün, inanç kabul edildiği bütün toplumlarda, demokrasiden yana olanların değil, demokrasi karşıtlarının iktidar olmaları tesadüf değildir!

Kısaca;
Bir toplumda, ne zamanki,
Zenginlik ile yoksulluğun,
Tecavüzcü ile tecavüz mağduru bir çocuğun,
Şahin ile serçenin,
Aslan ile ceylanın tanrılarının aynı tanrı olduğu kabul görmüş,
İşte o zaman, sömürünün, vahşetin ve işkencenin her türü tanrı adı ile meşrulaşmış ve tabulaşmıştır..

22/10/2015

Hüseyin Çubuk
Hikayesi;
_______
"Ahlakın temeli ne zaman ilahiyata dayandırılırsa,
halklar ne zaman ilahi otoriteye bağımlı hale getirilirse,
en ahlaksızca, en adaletsiz, en kepaze şeyleri mazur gösterip yaygınlaştırmanın yolu açılmış demektir"

Ludwig Anderas Feuerbach

______________________________
Dikkat Ederseniz; Tanrılar ve Diktatörler, İki Elin, Karşılıklı Beş Parmağının Örtüşmesi Kadar, Biri Birine Çok Benzerler..
Çünkü;
Tanrı da adam öldürür, diktatörler de adam öldürür..

Tanrının da işkence haneleri vardır, diktatörlerin de işkence haneleri vardır..

Tanrı da yandaşlarına özel davranmıştır, diktatörler de yandaşlarına özel davranırlar..

Tanrıya duyulan saygı da korkudandır, diktatörlere duyulan saygı da korkudandır..

Tanrıya duyulan sevgi de, menfaat icabıdır, diktatörlere duyulan sevgi de menfaat icabıdır..

Kısaca;
Korktuğu için saygı duyduğu ve çıkarı için sevgi duyduğu varlığa tapan, demokrasi bilincinden yoksun, cahil insan, diktatöre de tapar..
Ve, hiç bir diktatör iş savaş çıkarmadan gitmez!

Ve, dola isi ile;
Tarih boyu iç savaşlar, çoklukla demokrasi bilincinden yoksun, diktatör yanlısı çanak yalayıcılar ile,
Demokrasi yanlısı, onurlu insanlar arasında yaşanmıştır..

03.03.2016 06:12:49

Hüseyin Çubuk
_________________
________________
"Hiç bir şey korkuya dayanan saygı kadar iğrenç değildir."

-Albert Camus
_______________
_______________
BİZLERİ TUZAĞA DÜŞÜREN ARZULARIMIZ.. (Alıntı)

Asya da maymun yakalamak için kullanılan bir çeşit tuzak vardır.
Bir Hindistan cevizi oyulur ve iple bir ağaca veya yerdeki bir kazığa bağlanır. Hindistan cevizinin altına ince bir yarık açılır ve oradan içine tatlı bir yiyecek konur. Bu yarık sadece maymunun elini açıkken sokacağı
büyüklüktedir. Yumruk yaptığında elini dışarı çıkaramaz.

Maymun tatlının kokusunu alır, yiyeceği yakalamak için elini içeri sokar, ama yiyecek elindeyken elini dışarı çıkarması olanaksızdır. Sıkıca yumruk yapılmış el, bu yarıktan dışarı çıkmaz. Avcılar
geldiğinde maymun çılgına döner, ama kaçamaz. Aslında bu maymunu tutsak eden hiçbir şey yoktur. Onu sadece, kendi bağımlılığının gücü
tutsak etmiştir. Yapması gereken tek şey, elini açıp yiyeceği
bırakmaktır. Ama zihninde açgözlülüğü o kadar güçlüdür ki bu tuzaktan kurtulan maymun çok nadir görülür.
Bizleri de tuzağa düşüren ve orada kalmamıza neden olan şey,
arzularımız ve zihnimizde onlara bağımlı oluşumuzdur. Yapmamız gereken; elimizi açıp benliğimizi, bağımlı olduğumuz şeyleri serbest
bırakmak ve dolayısıyla hür olmaktır!

*Joseph Goldstein
____________________________________
____________________________________
BEŞ MAYMUN HİKAYESİ.. (Alıntı)
Kafese beş maymun koyarlar. Ortaya da bir merdiven konur
ve tepesine de iple bir kangal muz asılır.

Her bir maymun merdivenleri çıkarak muzlara ulaşmak
istediğinde dışarıdan üzerine soğuk su sıkılır.

Her bir maymun aynı denemeyi yapar, buz gibi soğuk suyla ıslatılır.
Bütün maymunlar bu denemeler sonunda sırılsıklam ıslanırlar.

Bir süre sonra muzlara doğru hareketleneni diğer
maymunlar engellemeye başlar. Su kapatılıp
maymunlardan biri dışarı alınır, yerine yeni bir maymun konulur.

ilk yaptığı iş, koşup muzlara ulaşmak için merdivene tırmanmak olur.
Fakat diğer dört maymun buna izin vermez ve yeni maymunu bir de döverler.

Daha sonra ıslanmış maymunlardan biri daha yeni bir maymunla değiştirilir.
Ve o da merdivene ilk yaptığı atakta dayak yer.

Bu maymunu en şiddetli ve istekli döven de biraz önce diğerleri
tarafından engellenen ve ilk dayağı yiyen birinci yeni maymundur.

Islak maymunlardan üçüncüsü de değiştirilir. Bu da ilk atağında
diğerleri tarafından cezalandırılır. Diğer dört maymundan yeni
gelen ikisinin en yeni gelen maymunu niye dövdükleri konusunda
hiç bir fikirleri yoktur ama en iştahlı dövenler de onlardır.

Sonra en baştaki ıslanan maymunların dördüncü ve beşincisi de
yenileriyle değiştirilir. Ama tepelerinde o bir kangal muz hala
asılı olduğu halde artık hiçbiri merdivene yaklaşmamaktadır.

Neden mi? Çünkü burada işler böyle gelmiş ve böyle gitmektedir...


işte bu nokta, organizasyonel (ya da toplumsal) negatif öğrenmenin
şartlanmanın başladığı yerdir.

Artık Türkiye de olduğu gibi kötü yönetilmeyi ve maymun davranışını kanıksarsınız, hatta hayatınızdan memnun olmaya başlar, kurulu düzenin savunucusu olup karşı çıkana da en çok ve en iştahla siz engel olursunuz

İşte ideolojilerin tabulara dönüşümünün hoş bir anlatımı...
______________________________________
______________________________________

Batılılar geldiklerinde ellerinde din kitabı,
Bizim elimizde topraklarımız vardı.
Bize gözlerimizi kapayarak dua etmesini öğrettiler.
Gözümüzü açtığımızda,
Bizim elimizde din kitabı,
Onların elinde topraklarımız vardı..

Jomo Kenyatta
(KENYA Kurucu Devlet Başkanı)
_______________________
_______________________

İlkokul : Günedoru köyü ilkokulu /Doğanşehir/ Malatya1974
Ortaokulu : İlk kayıt Ceyhan:A.Yaltır Kardeşler. Mezuniyet:1977 İst. /B.paşa:Hürriyet
Lise : Liseyi; Ş. Urfa yarı açık ceza evinde dışarıdan bitirme sınavlarına katıldım (1986)


Tamamını Oku

 • İnsan, doğa'nın vicdanı olmalıdır!
  Çünkü; Aslolan insandır!

  /Hüseyin Çubuk

 • Sömürüyü, Öldürmeyi, İşkenceyi, Şiddeti, Sıradanlaştıran, Dindir!

  Yani;
  - Zenginliğin ve yoksulluğun bir alın yazısı olduğuna inandırdığınız bir çocuğa,

  - İnsanların sadece dünya değiştirdiğine (Tanrının adam öldürdüğüne) inandırdığınız bir çocuğa,

  - Tanrının cehennemine (İşkencehan ...

 • İnsan!

  Hüseyin Çubuk

  16.01.2020 - 05:26

  Kendi halüsinasyonlarınızın gerçek olduğunu düşünmek, ruhsal bir hastalıktır..
  Başkasının halüsinoasyonlarının gerçek olduğunu düşünmek ise dindir.. (Alıntı)