• Ertiriniz hayyrly bolsun, profilinizi gördüm, menin adym Saşa, menin bilen e-poçta arkaly habarlaşmagynyzy hayyş edyärin (sashaachille@gmail.com)
    sebäbi menin sana gowy teklibim bar. Has ginişleyin maglumat üçin häzir mana e-poçta iberin