Hayat
"sana, kim olmadığını"
öğretmek için kurgulanmış ince bir oyundur...

  • Hayat bilinmeyenlerle dolu sadece rehbere uyulursa kolaylaşacak bir oyalanma dunyasıdır.

  • Bizim Anadolu… Binlerce yıldır gelmiş geçmiş birçok uygarlığında yaşayan insanların güzel vatanı… Nice beyler fethetti seni nice hükümdarlar… Ama sen her devirde ipinin ucunda şahlanan bir kısraktın… Hiçbiri zapt edemedi seni… Ele geçiremedi… Kimseye yar olmadın… Adına yapılan ne kıyımlar gördün, ne ...