• Değerli Şiir dostu.. Yorumlarınız yazma arzu ve isteğimi güçlendiriyor... Çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun,

  • Geceyi Dinle

    Nermin Seyratlı

    05.02.2016 - 23:44

    işlenen tema çok güzel ve duygu yüklü,,mısralar arasındaki nakarat ve kullanılan dil oldukça yerinde, vurgusu çok güzel işlenmiş..bu güzel şiiri kaleme alan yüreği tebrik ediyor ve kutluyorum....