Abdullah Yaşar Erdoğan 2

Tayyareci Fethi Bey
1887-1914

Teyyare bölükleri kurmuştu Osmanlı,
İlk şehittir Raşit Sadık Bey ve Fethi Bey.
Tarihin her hali çok iyi okunmalı,
İlk şehittir Raşit Sadık Bey ve Fethi Bey.

Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa var,
Osmanlı havacılığı temelini atar,
Fransa’dan iki uçak almakla başlar,
İlk şehittir Raşit Sadık Bey ve Fethi Bey.

Teyyareci Yüzbaşı Fethi Bey bir pilot,
Vefatıyla tarihe düşülmüştü bir not,
Şam’da Eyüp türbesinde yatar iki pilot,
İlk şehittir Raşit Sadık Bey ve Fethi Bey.

Bin sekiz yüz seksen yedide doğdu denmiş,
Bin dokuz yüz yedi Bahriye’yi bitirmiş,
Bin dokuz yüz on bir İngiltere’ye gitmiş,
İlk şehittir Raşit Sadık Bey ve Fethi Bey.

Bristol uçak fabrikasında çalışmıştır,
Havacılıkta çok deneyim kazanmıştır,
Dönüşde yüzbaşı rütbesi takılmıştır,
İlk şehittir Raşit Sadık Bey ve Fethi Bey.

Bin dokuz yüz dokuz’da havacılık vardı,
Yüzbaşı Fesa Bey öğretmen atanmıştı,
Mülazım-ı Evvel Yusuf Kenan’da vardı,
İlk şehittir Raşit Sadık Bey ve Fethi Bey.

İstanbul’da gösteri uçuşları yapmış,
Dostu Sadık Bey ile uçuş yapacakmış,
Muavenet-i Milliye ile çıkış yapmış,
İlk şehittir Raşit Sadık Bey ve Fethi Bey.

Sadık Bey, Fethi’nin yardımcısı seçilmiş,
İstanbul-Kahire uçuşu gerçekleşmiş,
Bin dokuz yüz on dörtte hareket edilmiş,
İlk şehittir Raşit Sadık Bey ve Fethi Bey.

Şam-Taberiye ilçesi Şimiriye’de,
Uçağı arıza yapmıştı gökyüzünde,
Mezarı da Eyyubi Türbesi içinde,
İlk şehittir Raşit Sadık Bey ve Fethi Bey.

Muğla’nın Meğri’si Fathiye oluvermiş,
Park içine bir heykeli dikilivermiş,
Behçet Kemal Çağlar bir beyit dizivermiş,
İlk şehittir Raşit Sadık Bey ve Fethi Bey

Yürekler yakmış bu elim uçak kazası,
Osmanlı’da hep canlıydı uçmak sevdası,
İlk Kadın pilot da Belkıs Şevket Hanım’dı,
İlk şehittir Raşit Sadık Bey ve Fethi Bey.

Trablusgarp’ta İtalya uçaklar kullanır,
Osmanlılar kullanamaz hangarda vardır,
Balkan Savaşı’ndaysa uçak kullanmıştır,
İlk şehittir Raşit Sadık Bey ve Fethi Bey.

Birinci Dünya Savaşı’nda uçak kullanır,
Savaş sonrası uçak birliği kapatılır,
Kurtuluş Savaşı’nda da yeniden vardır,
İlk şehit Raşit Sadık Bey vede Fethi Bey.

İstemedik istemezük doğru diyeni,
Bilmedik cahilce sevdik haram yiyeni,
Amaç odur ki öğretmeli bilmeyeni,
İlk şehittir Raşit Sadık Bey ve Fethi Bey.

Vardı Osmanlı’nın Teyyare bölükleri,
Okulda okutmadılar bu bilgileri,
Sakladılar bizlerden bütün gerçekleri,
İlk Kadın pilot da Belkıs Şevket Hanım’dı.

Bilği ve öğretileni araştır derim,
Ben gerçek tarihimizi bir iletkenim,
Gerçeği sergilemeyi görev edindim,
İlk Kadın pilot da Belkıs Şevket Hanım’dı.

Arştırmacı-Şair-Yazar Abdullah Yaşar Erdoğan


Kayıt Tarihi : 11.2.2020 10:50:00
Hikayesi:


Tarih şuurunun artması gerektiğine inandığım tarihi şiirler anlatmaya çalışıyorum.

Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.