Bahtiyar Vahapzade

Sevdinsə …Beş il, on beş il nə dir,
Bütün ömrün boyu gözlə yə cə ksə n.
Nə boyda zülm etsə sevgili sə nə ,
Sevdinsə …'hə r zülmə döz', - deyə cə ksə n.
Sevdinsə …Kölgə yə dönüb hə r zaman
Sə n onu hə r yerdə izlə yə cə ksə n.

Sevdinsə …qə m içib, də rd udacaqsan,
Onu unutmağı unutacaqsan.
Zə rə rin xeyirdir, xeyirin zə rə r,
Sevdinsə …Günahın içində hə qsan.
Onu unutmağa çalışsan, ə gə r.
Sə n özün özünü unudacaqsan.

Sevdinsə …qanqalı gül bilə cə ksə n.
Hə r ə sə n yarpağa kövrə lə cə ksə n.
Sevdinsə …nə dünə n, nə də bu günsə n,
Sevdinsə …hə mişə sə n gə lə cə ksə n.
Sevdinsə …bir ömrün ilk sabahısan,
Dünyanın ə n böyük xeyirxahısan.

1980


Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
  • Saygıyla anıyoruz...rahmetler diliyorum.