Enderunlu Vasıf


Bâr-ı gama lâkaydi-i dil râhilemizdir

Yârin gam-ı hicrânı değil yalnız işgâl
Yâran-ı gamın bârı da bir gâilemizdir

Şekvâ ne revâ zahm-ı hadeng-i siteminden
Cevrin çekeriz ol kaşı yaygın çilemizdir

Bülbül gibi biz mu'tekif-i ma'bed-i aşkız
Şeb tâ-be-seher âh u nevâ nâfilemizdir

Müştâkız o mehrûya felekde o kadar kim
Her rûz-ı firâkı sene-i kâmilemizdir

Değmez sühan-ı bî-mezemiz câize Vasıf
Nakdîne-i tahsin-i ehibbâ sılemizdir


Yorumunuz 5 dakika içinde sitede görüntülenecektir.
  • daha da ağırı yok muydu???????????????

  • Osmanlı sözcükleri ile yazılan bu mısraların keşke Türkçe karşılığı da yazılsaydı ne demek istediğini anlardık.