türkiye sizce ne demek, türkiye size neyi çağrıştırıyor?
 • ekmek almaya gidiyorsun eve cenazen geliyor
  ekmek parası kazanmaya gidiyorsun
  eve yine cenazen geliyor,
  cenazeye gidiyorsun yine cenazen geliyor.
 • Yeryüzü cenneti.
 • Dünyanın en büyük müzesi
 • OSMANLI'DAN GERİYE KALAN....
 • bize bu memleketten tavşan çıkmaz...şapkamız yırtık...
 • Türkiye bir çelişkiler ülkesi,türbanlı muhafazakar bilinen Anadolu Türkleri,dindar gençler demokratikleşme yanlısı ancak,göçmen kökenli Türkleşmiş unsurlar demokratikleşme karşıtı...
 • HEPİMİZİNDİR(!)
 • kim ne derse desin, herşey bozuk da olsa,
  TÜRKİYE cennetimizdir...
  ne olursa olsun bozmayalım. iyileştirelim ama bozmayalım...
 • 'Bir kız çocuğunun bir roketle vurulup parçalandığı, devletin ortadan yok olduğu, savcının köye gitmediği, doktorun karakol bahçesinde otopsi yaptığı bir ülkede yaşıyorsunuz. '
  Ahmet Altan
 • Türkiye;
  Avrupa birliğine girecem diye yırtınan, AB & ABD nin her dediğini yapan,
  sonra da bağımsız olduğunu iddia eden ülkemizdir.
 • Türkiye;
  Dünyanın en güzel tabiat güzelliğine sahiptir,
  ama aynı zamanda bir çelişkiler yumağı ülkemizdir.
 • Türkiye;
  Üç tarafı denizle çevrili diye övündüğümüz ama hala bir denizcilik bakanlığı olmayan ülkemizdir.
 • İstanbul'u sel aldı.Ağzı olan konuşuyor.Medya kalemşörleri ahkam kesiyor.İnsanlar ölüyor.Devlet umarsız.Bu ülkede demokrasi ve insan hakları bağlamında ne zaman halktan yana,hukuktan yana,bir yönetim göreceğiz., aslında irdelenmesi gereken bu soru ve bu soruya aranacak yanıttır.
 • Hastalığa sebep olan unsurlar ortadan kaldırılmadığı sürece, rahat ve huzur yüzü göremeyecektir...

  ...
 • Britanya egemen sınıfı,Ankara hükümetini yok edecek güce sahip olsaydı
  Bunu hiç düşünmeden yapardı.Rus Devrimi’nin aktif desteği de dengenin
  Türkiye lehine değişmesini sağladı.Bu bir kurtuluş savaşı değildi.Türkiye
  Sömürge değil bağımsız bir ülkeydi. Türkiye 1.Dünya Savaşın’da bagimsız bir politika
  İzlemişti; fakat Misak-ı-Milli Türkiye’si,Irak gibi yarı-sömürge durumuna getirilme
  Tehdidi altındaydı.”Kurtuluş savaşı” gerçekte küçük bir ülkenin büğük bir emperyalist
  Gücün kuklasına karçı verdiği,ulusal bir savunma savaşıydı.Savaş,empeyalizmin
  Yenilmesiyle sonuçlandı; ama bu, Türk halkı olarak zafer olmaktan çok uzaktı
  Türkiye’nin bağımsızlığını savunan rajim aynı zamanda emperyaizmle de barış yaptı.
 • 1935 yılında,'olgunluk tarihi sorularında' 29. Soru islamlık nerede ne vakit ve ne suretle ortaya çıktı? Muhammet'in hayatı ve eserleri hakkında bildiklerinizi yazınız. Bu soru da Kuran yerine Muhammed'in eseri denmesi dikkat çekicidir.
 • Halkımızın yeterince kıymetini bilemediği, Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük mirastır..
 • sahibinin TÜRKLER olduğu içinde yaşayan hainler tarafından kabul edilmeyen bir ülke
 • .....Atatürkiye olarak var olduğu sürece var olacaktır, ki bu da sonsuzluğa tekabül eder.
 • Türkiye,neredeyse kendi kurtuluşunu 'tutsağından' bekliyor.Alıntı:V.Sarısözen
 • Türklerindir...

  ...
 • Atatürk'tür...

  Atatürk, Türkiye'dir...

  ...
 • Simgesi onurum....... Bütünlügü bedenim.... Sınırları Anakucağım olan ülke
 • Fevzi Paşa; mecliste askeri üniformalara yapılan harcamayı savunurken: Efendiler,biz orduyu değil,milleti giydiriyoruz.Elbiseyi alan üç gün sonra firar ediyor.
  Tevfik Çavdar(Nutuk s196)
 • Türkiyem, Türkiyem cennetim, benim eşssiz milletimm..
 • Bir ülkede kahir ekseriyet dayatması varsa, o ülkede demokrasiden söz edilemez.
 • Topraklarımızı Türkiye diye adlandıranlar Avrupalılardır. Atatürk,İnönü,C.Bayar,F.çakmak (Turkiya) derlerdi.
 • Yabancı sermaye kanunlarımıza uymak şartıyla ülkemize gelebilir. M. K.Atatürk
 • Türkiye,İzmir iktisat kongresi ve dışarıdan alınan kredilerle kapitalist dünyaya ve emperyalist sisteme entegre oldu.
 • Türkiye,Osmanlı'nın borçlarını ödemek durumundaydı.Demiryolu,karayolu,ve diğer bayındırlık işleri için çok paraya ihtiyacı vardı.Ve bunları, Londra veya New York'tan gelecek krediler olmadan yapamazdı.Bu durumda onaylamış yasal bir borcu kasıtlı olarak reddetmek,onun yurt dışı kredi alma sansını yok ederdi